Tutkimusympäristöt

Nopeuta uusien tuotteiden ja prosessien kaupallistamista ilman omia investointeja pilottimittakaavan koelaitteistoihin tai muihin kalliisiin tutkimuslaitteisiin. VTT:n T&K-infrastruktuuri, pilottilaitokset ja huippuasiantuntijat ovat palveluksessanne.

VTT:n monipuolinen ja kilpailukykyinen tutkimusinfrastruktuuri on keskeinen osa tutkimuspalveluiden tarjoamaamme. T&K-infrastruktuurimme koostuu moderneista laboratorioista, huippuluokan karakterisointilaitteista ja ainutlaatuisesta pilottimittakaavan tutkimusympäristöistä, jotka palvelevat kattavasti tuotekehitysketjun päävaiheita. Tämä kaikki on integroitu saumattomasti VTT:llä ja yhteistyöverkostoissamme ammattilaistemme ammattitaitoon.

VTT:n tutkimusympäristöt mahdollistavat kehitysketjun perustutkimuksesta pilotointiin ja jopa pienimuotoiseen tuotantoon asti.

Tutkimus- ja innovaatiotoimintaan liittyy keskeisesti kokeellisen tutkimus- ja teknologiainfrastruktuurin käyttö sekä demonstrointi ja pilotointitoiminta. Tärkeä osa Suomen kansallista innovaatioinfrastruktuuria perustuu VTT:n ainutlaatuiseen tutkimusinfrastruktuuriin ja kehittämisympäristöihin. VTT:n tutkimusympäristöt mahdollistavat kehitysketjun perustutkimuksesta pilotointiin ja jopa pienimuotoiseen tuotantoon asti. Suuri osa VTT:n tutkimusympäristöistä, kuten Bioruukki, teollinen biotekniikka, kuitutuotteiden kehitysympäristö, 5G-testiverkko, Micronova, Mikes, PrintoCent, Älykäs valmistus ja robotiikka (SMACC), Materiaaliteknologia, Liikenne- ja energiajärjestelmät ja Ydinturvallisuustalo, on verkostoitunut myös EU-tasolla.

 

VTT Bioruukki

VTT Bioruukki on ainutlaatuinen innovaatio- ja testausalusta bio- ja kiertotalouden yrityksille. VTT Bioruukki tarjoaa termokemiallisen konversion, biomassan prosessoinnin, kestävän kemian sekä metallien ja mineraalien talteenoton asiantuntija-, tutkimus- ja kehityspalveluita.

Gasification in Bioruukki

Micronova

Ilmakuva VTT:n micronovarakennuksesta Otaniemessä

Micronovassa on Pohjoismaiden suurin T&K-käytössä oleva puhdastila ja se on osa Suomen kansallista mikro-, nano- ja kvanttiteknologian tutkimusinfrastruktuuria. Micronovassa on kaksi puhdastilaa, joissa voidaan prosessoida piipohjaisille CMOS-, MEMS-​ja fotoniikkakomponenttien ja ohutkalvokomponentteja sekä tehdä 3D-​integrointia.

VTT MIKES

VTT MIKES on metrologialaitos, joka tarjoaa laboratoriotilat mittauksiin liittyville tutkimus- ja kehitystyölle ja metrologiaan. VTT MIKES tarjoaa erittäin tarkkoja mittauksia ja kalibrointeja, huippuluokan mittausinnovaatioita, osaamista ja työkaluja mittausten laadun osoittamiseen.

photo of MIKES house

PrintoCent-pilottitehdas

VTT Pilot

PrintoCent-pilottitehdas tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön painetun ja joustavan elektroniikan rullalta rullalle -valmistustekniikoiden kehittämiseen sekä uusien tuotteiden konseptien ja prototyyppien valmistukseen. Pilottitehdas on ainutlaatuinen ympäristö elektroniikan ja diagnostiikan paino- ja hybridivalmistusprosessien laajentamiseen.