Valmistava teollisuus

Toimialat

Digitalisaatio ja tehokkaat verkostot ovat keskeisiä seikkoja, joilla valmistavan teollisuuden toimijat voivat saavuttaa parempia liiketuloksia ja arvoa.

Valmistusteknologioiden kehittyminen ja uudet liiketoimintamallit luovat uusia mahdollisuuksia ja lisäarvoa koko valmistavan teollisuuden arvoketjulle.

Uusia mahdollisuuksia teollisuudelle syntyy ICT:n edistymisestä, esimerkkeinä AI-pohjaiset ratkaisut, uudet visualisointitavat (AR, VR), teollinen Internet (IoT) sekä uudet tuotantomenetelmät kuten yhteistyörobotiikka ja materiaalia lisäävä valmistus (3D tulostus). Älykkäille tehtaille ja kognitiiviselle tuotannolle perustana olevia digitaalisia teknologioita ovat mm. 5G –pohjaiset teollisen internetin yhteydet, älykäs automaatio/robotiikka, pilvimittakaavan tiedonhallinta sekä ennustava analytiikka. Nämä teknologiat parantavat merkittävästi tuottavuutta, laatua, joustavuutta ja palvelua, suljetun silmukan ja itseoptimoivia toimintoja ja tehokkuutta.

Edellä esitetyn kehityksen myötä syntyy uusia liiketoimintamalleja: digitaalisten ja tietopohjaisten ominaisuuksien avulla valmistavan teollisuuden yritykset voivat myydä enemmän ja enemmän palveluja pelkästään fyysisten tuotteiden sijaan. Tämä tarkoittaa, että digitaalisen säikeen ympärille kehitetyistä tuotteista voidaan huolehtia koko niiden elinkaaren ajan, mukaan lukien tuotekehitys, asennus, ylläpito ja tarvittaessa uudelleenkäyttö, kierrätys tai uudelleenvalmistus – yrityksen kiertotalouden strategian mukaisesti. Valmistavan teollisuuden toimitusketjun läpinäkyvyys ja tilannetietoisuus vaativat oikeita teknologiavalintoja. Siirtyminen kohti avoimuuteen perustuvaa kiertotalouden toimitusketjua sisältää uusien teknologisten ratkaisujen ja avoimien tuotantoverkkojen kattavan käytön.

Valmistavan teollisuuden menestyksen kannalta ratkaiseva tekijä on työvoima - kaikkien uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi teollisuuden on kyettävä tarjoamaan kiinnostavaa urapolkua ja houkuttelemaan lahjakasta työvoimaa esimerkiksi luomalla uusia muotoja yhteistyöhön tehtaalla ihmisten ja koneiden välille.

VTT voi auttaa valmistavaa teollisuutta uudistamaan tuotantoa, avoimia tuotantoverkkoja ja toimitusketjua sekä tuotteista-palveluihin ajattelua.

Haluatko kehittää tulevaisuuden valmistusta kanssamme? Tutustu alla oleviin palveluihimme tai ota suoraan yhteyttä kehittääksemme räätälöityä kumppanuutta.

Jaa
Markku Kivinen
Markku Kivinen
Business Development Manager