Termokemiallisten konversioiden tutkimusinfrastruktuuri

Termokemiallisten konversioiden infrastruktuurimme tukee yrityksiä hiiltämis-, nesteytys-, kaasutus- ja synteesikaasuprosessien kehittämisessä ja pilotoinnissa. Tiloissamme voidaan tutkia, miten jätevirtoja ja teollisuuden sivutuotteita, kuten metsä- ja maatalousbiomassoja, muovijätettä, kiinteää yhdyskuntajätettä ja hiilidioksidia, voidaan hyödyntää.

VTT:n Bioruukki-pilottikeskuksessa sijaitseva termokemiallisen konversion tutkimusinfrastruktuuri tarjoaa maailmanluokan puitteet kestävien liikennepolttoaineiden, kemikaalien, kemiallisten muovien kierrätyksen, hiiltämisen ja hiilidioksidin hyödyntämisen kokeelliseen kehittämiseen. Tiloissamme voit kehittää ja pilotoida uusia teknologioita ja löytää oikeat ratkaisut ennen suuriin investointeihin sitoutumista.

Keskeinen infrastruktuurimme:

Pilottialusta kaasutusprosessien kehittämiseen, uusien raaka-aineiden testaamiseen ja kaasunpuhdistustekniikoiden kehittämiseen eri kaasutussovelluksia varten

 • Laboratoriosta pilotointimittakaavaan ulottuvat leijupetikaasutuksen koelaitteistot (jopa 150 kg/h syöttö)
 • Kaasutustuotteen kaasupuhdistuslaitteistot ja synteesikaasun ultrapuhdistuslaitteistot
 • Fischer-Tropsch-synteesi laboratoriomittakaavasta penkkimittakaavaan (10 g/vrk:sta 10 kg/vrk:n tuotantoon)
 • Katalyyttien valmistus- ja testaustilat
 • Analyyttiset laboratoriot kehityksen tueksi
   

Termisen nesteytyksen testauslaitteistot, joilla voidaan kehittää uusia tuotantoprosesseja biomassa- tai kierrätysmuovipohjaisille nestemäisille polttoaineille ja kemikaaleille

 • Laboratoriosta pilottimittakaavaan ulottuvat lämpö- ja katalyyttisen pyrolyysin koelaitokset
 • Laboratoriosta pilottimittakaavaan ulottuvat laitteistot hydrotermiselle nesteytykselle (HTL)
 • Pyrolyysiöljyn käsittely- ja jalostuslaitokset
 • Analyyttiset laboratoriot kehityksen tueksi

Laboratoriosta penkkimittakaavaan ulottuvat hitaan pyrolyysin laitteistot, joilla voidaan tuottaa biohiiltä ja aktiivihiiltä eri biomassoista

 • Kehittämistä tukevat analyysilaboratoriot
   

Hiilidioksidin hyödyntämiseen tarkoitetut tilat laboratoriosta penkkimittakaavaan

 • Hiilidioksidin muuntaminen synteesikaasuksi käänteisellä vesikaasun siirtoreaktiolla (rWGS)
 • Fischer-Tropsch-synteesi laboratoriomittakaavasta penkkimittakaavaan (tuotannon kasvatus 10 g:sta/päivä 10 kg:aan/päivä)
 • Katalyyttien valmistus ja testaus, reaktoritestaus
   

Tukena teknistaloudellisen arvioinnin ja prosessimallinnuksen huipputekniset välineet (CFD, ASPEN)

Mitä tarjoamme:

 • Muovin pyrolyysi
 • Biomassan pyrolyysi
 • Biomassan ja jätteiden kaasutus
 • Kaasutustuotteiden kaasun puhdistus
 • Synteesikaasun ultrapuhdistus
 • Hiilidioksidin hyödyntäminen
 • Fischer-Tropsch-synteesi
 • Karbonisointi ja aktivointi
 • Kiertotalouden ratkaisut

Kenelle?

 • Energiateollisuus
 • Prosessiteollisuus
 • Teknologiatoimittajat
 • Kierrätysyritykset
 • Startup-yritykset
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!
Kristoffer Lund
Kristoffer Lund
Solution Sales Lead, Industrial Chemistry