Teollinen biotekniikka

Bioteknologinen vallankumous muuttaa nopeasti kemian-, materiaali-, energia-, elintarvike- ja lääketeollisuutta ja vaikuttaa siten kuluttajien jokapäiväiseen elämään. Biotekniikka tulee mullistamaan tapamme tuottaa monia raaka-aineita. Me VTT:llä luomme solutehtaita, jotka tuottavat esimerkiksi halutunlaista solubiomassaa, kemikaaleja ja proteiineja entsyymi-, elintarvike- ja lääkesovelluksiin.

VTT:n teollisen biotekniikan infrastruktuuri sopii solutehtaiden ja tuotantokonseptien kehittämiseen proteiinien, biomateriaalien ja biokemikaalien tuotannossa. Keskeisimmät tutkimuslaitteistomme liittyvät automatisoituun synteettiseen biologiaan ja solujen aineenvaihdunnan muokkaukseen, biomolekyylien ja muiden aineenvaihduntatuotteiden analytiikkaan sekä käymis- ja jatkojalostusprosesseihin. Huippuluokan tutkimus- ja pilotointilaitteistomme mahdollistavat organismien geneettisen koodin tehokkaan suunnittelun, uusien ja tehokkaiden solutehtaidenkehittämisen sekä tuotantoprosessien skaalaamisen. Tilamme mahdollistavat tutkimuksen ja innovoinnin laboratoriosta pilottimittakaavaan.

Automaation ja robotiikan avulla pystymme tuottamaan ja seulomaan suuren määrän erilaisia organismeja erilaisin geneettisin muokkauksin, käyttäen laitteistoa, kuten mikrotiitteritason pipetointirobottia.

Infrastruktuuriimme kuuluu myös laitteistoa molekyylibiologian työhönja mikrotason bioreaktorisimulointia varten. Pystymme esimerkiksi arvioimaan fermentoinnin suorituskykyä mikrotasolla ennen kuin viemme prosessin varsinaiseen bioreaktoriin ja täten säästämme arvokkaita resursseja. Bioreaktorit tarjoavat paljon relevanttia dataa esimerkiksi siitä, miten mikro-organismit käyttävät kaasuja ja ravintoaineita, joka on tärkeää prosessin optimoimista varten. Voimme skaalata prosesseja ylöspäin, sillä bioreaktoreita on eri kokoisia 0,25-litraisesta jopa 1200-litraiseen. Meillä on myös laitteistoa, joilla voimme tutkia mahdollisia jälkikäsittelymenetelmiä lopputuotteen puhdistamista varten.

Teollisen biotekniikan infrastruktuurimme sijaitsee Espoossa.

Keskeiset infrastruktuurimme

 • Beckman Coulter Biomek i7, seulontarobotti
 • Tecan Fluent, pipetointirobotti
 • Biolector Pro, mikrobioreaktorit
 • Ambr 250, monirinnakkaisbioreaktorit 0.25 l
 • +60 bioreaktoria, 0.5 - 1200 litraa
 • Jälkikäsittelyn prosessit, mm. erottelu, suodatus, solujen lyysaus, kuivaus

Mitä tarjoamme:

 • Bioanalytiikka
 • Kannankehitys
 • Bioprosessien kehitys
 • Pilotointi

Kenelle?

 • Teollisen biotekniikan teollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Materiaaliteollisuus
 • Energiateollisuus
 • Elintarviketeollisuus
 • Lääketeollisuus
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!
Erkka Seraste
Erkka Seraste
Business Development Manager
Jari Rautio
Jari Rautio
Solution Sales Lead, Industrial Biotechnology and Food