Mittausratkaisut

Mittaaminen on keskeistä kaikessa toiminnassa, joka tähtää elämänlaadun parantamiseen ja ympäristönsuojeluun. Autamme asiakkaita löytämään luotettavat mittausratkaisut eri käyttötarkoituksiin.

Lyhyesti

VTT kehittää ja rakentaa edistyksellisiä mittauslaitteita, jotka soveltuvat kaikkein haastavimpiinkin käyttökohteisiin. 

Räätälöimme ratkaisut aina asiakkaan vaatimusten mukaan.

Voimme tarjota mittausten jäljitettävyyttä.

Kaikki nykyaikaiset yhteiskunnat ovat yhä enemmän riippuvaisia luotettavista mittauksista. Jo nyt lähes jokainen arkipäivän asia ilmaistaan tavalla tai toisella määrällisesti, ja tämä kehitys näyttää vain kiihtyvän. Tarkat ja luotettavat mittausratkaisut ja -laitteet ovat ratkaisevan tärkeitä teknologisten innovaatioiden ja tieteellisen tutkimuksen kannalta, koska niiden avulla voimme testata uusia ideoita. 

Laadukkaat mittaukset edistävät entistä parempien palvelujen ja prosessien kehittämistä, eli tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja vähentää syntyvän jätteen määrää. Lisäksi luotettavat mittausratkaisut ovat välttämättömiä, jotta ympäristöön, terveyteen ja kaupankäyntiin liittyviä säädöksiä voidaan panna käytäntöön luotettavalla tavalla. 

Ainutlaatuista osaamista

Moniteknologisena tutkimus- ja teknologiaorganisaationa VTT voi luoda uudenlaisia mittausratkaisuja, jotka yhdistävät erilaisia teknologioita, kuten anturien ja prototyyppien kehitys, tiedon analytiikka, teollisen internetin ratkaisut ja kyberturvallisuus. Mittausratkaisuista kertyneen laajan tietopohjamme ansiosta voimme ratkaista suuriakin haasteita, jotka koskevat esimerkiksi energiaa, luonnonvaroja, teollisuuden uudistamista, ympäristöä, ilmastoa, terveyttä ja kokonaisturvallisuutta.  

Työmme tulokset parantavat taloudellista suorituskykyä ja vauhdittavat innovointia, koska tarkat ja luotettavat mittaukset mahdollistavat luonnonvarojen tehokkaamman hyödyntämisen, parantavat tuottavuutta sekä vähentävät häviöitä. Niiden avulla saatavat kustannussäästöt voivat siis olla hyvinkin merkittäviä.  

Toimimme sillanrakentajina mittausteknologioiden ja niiden sovellusten välillä.

VTT toimii myös Suomen kansallisena metrologialaitoksena ja tarjoaa tapoja osoittaa mittausten luotettavuus ja jäljitettävyys. Palvelutarjontaan kuuluvat kalibrointipalvelut sekä konsultointi ja (erityisesti mittausepävarmuuteen liittyvä) koulutus. Näin voimme tukea yritysten liiketoimintakriittisiä prosesseja, globaalisti hyväksyttävää laatua ja innovaatioihin perustuvaa kasvua.  

VTT on kansainvälisesti johtava verkon välityksellä käytettävien optisten analysaattoreiden tutkimus- ja kehityslaitos. VTT:llä työskentelee yli 60 optisen laite- ja mittaustekniikan, prosessianalyysin ja -mallintamisen, optoelektroniikan, spektroskopian, konenäön, kuvankäsittelyn, hahmontunnistuksen, tekoälyn ja tarkkuusmekaniikan asiantuntijaa.

Sovellusalueisiin kuuluvat

 • Metalli-, teräs-, paperi- ja selluteollisuus
 • Kaivosteollisuus, mineraalien prosessointi, kierrätysmetallin lajittelu
 • Lääkkeiden valmistus, prosessin valvonta
 • Kuluttajasovellukset
 • Puolustusvälineteollisuus, älyliikenne, poliisitoimintaan liittyvät sovellukset
 • Metsäteollisuus

 

Optisilla mittaus- ja tarkastusmenetelmillä on keskeinen asema teollisuuden reaaliaikaisessa laadunvalvonnassa, automaatiossa ja prosessinhallinnassa. Autonomisten ajoneuvojen kehittäminen perustuu suurelta osin optisiin mittaustekniikoihin ja kamerajärjestelmiin. Turvallisuussovellusten ja -tarkastusten merkitys on kasvussa, ja näidenkin järjestelmien kehittäminen perustuu optiikkaan ja optoelektroniikkaan. Myös ympäristön valvonnan kysyntä lisääntyy, ja näissä järjestelmissä älykkyys pyritään yleensä integroimaan lähemmäs mitattavaa ilmiötä sitä mukaa kuin käytettävissä oleva laskentateho kasvaa.

Esimerkkejä VTT:n kehittämistä mittausratkaisuista

 • Kenttäkelpoiset spektroskooppiset instrumentit eri sovelluksiin, kuten ilmassa esiintyvien radiohiilipitoisuuksien jatkuva, paikan päällä tapahtuva valvonta, biokaasuseosten bio-osuuden määritys, tärkeimpien sisä- ja ulkoilman laatua heikentävien kaasujen valvonta sekä biokaasureaktoreiden jatkuva, reaaliaikainen prosessivalvonta.  
 • Uusi AHS-teknologia (aktiivisesti valaistu infrapuna-alueen hyperspektri-ilmaisin) kemiallisten ainesosien mittaukseen kiinteiden aineiden ja nesteiden pinnoilta. Sovellusalueet: autonomiset ajoneuvot, kaivosteollisuus, rajavalvonta ja materiaalien kierrätys.  
 • Monia erilaisia mittausratkaisuja kehittyneen valmistuksen tarpeisiin: esim. nanoteknologia, toiminnalliset pinnat, fotoniikka, tulevaisuuden tehtaat, lisäävä valmistus, painetun elektroniikan valmistus ja ultratarkka valmistus.
 • Synkronointipalvelu kellojen tahdistamiseksi koordinoituun yleisaikaan eli UTC-aikaan suoraan, jäljitettävästi ja atomikellon tarkkuudella. Palvelu mahdollistaa erittäin pitkälle verkottuneen yhteiskunnan tarpeisiin vastaamisen tältä osin ilman, että kallista kellojärjestelmää tarvitsee ylläpitää yrityksen sisällä.
 • Kymmeniä kaupallistettuja instrumentteja, jotka ovat parhaillaan käytössä kaikkein vaativimmissa prosessiympäristöissä. Sovelluskohteista mainittakoon kosteuden mittaus, kemiallisen koostumuksen analysointi sekä materiaalien paksuuden ja tasaisuuden analysointi.
 • Uusi reaaliaikaiseen prosessin valvontaan tarkoitettu koetinteknologia. 
Jaa
Kaj Nummila

Kaj Nummila

Solution Sales Lead
Antti Kemppainen

Antti Kemppainen

Solution Sales Lead