Älykkäät liikkumispalvelut ja autonomiset kulkuneuvot

Ihmiset ja tavarat kulkevat tulevaisuudessa yhä kestävämmin, älykkäämmin ja automatisoidummin. VTT auttaa kehittämään älykästä liikkumista autonomisista ajoneuvoista sujuviin kuljetusketjuihin ja kestäviin liikennejärjestelmiin.

Lyhyesti: Älykkäät liikkumispalvelut ja autonomiset kulkuneuvot

Mitä VTT tarjoaa

Kehitämme liikkumisen palveluita sekä kulkuneuvojen ja kuljetusketjujen automaatiota.  

Vahvuutemme

Vahvuuksiamme ovat palveluiden vaikuttavuusarviointi, autonomisten järjestelmien turvallinen operointi sekä tilannetietoisuus vaativissa olosuhteissa.

Asiakkaitamme

Asiakkaitamme ovat kaupungit, valtionhallinto ja yritykset, esimerkiksi liikennepalveluiden tarjoajat, kuljetus- ja logistiikkayritykset ja kulkuneuvojen valmistajat.

Ihmisten ja tavaroiden kuljettaminen on murroksessa, kun liikkumiseen tavoitellaan kestävämpiä, tehokkaampia ja käyttäjien tarpeita paremmin palvelevia ratkaisuja. Esimerkiksi kaupungit ja palveluoperaattorit kaikkialla maailmassa hakevat uusia ratkaisuja liikenteen päästöjen vähentämiseen sekä matkustuskokemuksen, sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Automaatio- ja kuljetusketjujen digitalisaation myötä syntyvä data tuo uusia palvelukonsepteja ja liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi maa- ja meriliikenteeseen ja liikkuville työkoneille. Myös drone-teknologia tarjoaa huimia kehitysmahdollisuuksia.  

Vähähiilisen käyttövoiman, lisääntyvän autonomian sekä digitaalisten palveluiden tuoma markkinapotentiaali on valtava. Yksinomaan kaupunki- ja maaseutuliikenteen liikkumispalveluiden (MaaS) globaalin markkinan ennakoidaan kasvavan 900 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Autonomisten kulkuvälineiden, työkoneiden sekä dronejen markkinaennuste vuoteen 2023 mennessä on yhteensä noin 70 miljardia euroa.

Yhteinen matkamme voi alkaa useasta eri näkökulmasta, tarpeesi mukaan.

Muutokset ja vaikuttavuus kuljetusketjussa, liikennejärjestelmässä ja liiketoiminnassa

Viranomaisena tai liikenne- ja logistiikkapalveluiden kehittäjänä mielenkiintosi kohdistuu kuljetusketjun tai liikennejärjestelmän automaatioon ja digitalisaatioon. Toimenpiteiden kohdentaminen ja priorisointi ja tähän liittyvät liiketoimintamahdollisuudet kiinnostavat.  

VTT auttaa vaihtoehtoisten palvelu- ja liiketoimintamallien hahmottamiseen liittyvässä skenaariotyössä. Vahvuuksiamme ovat erilaisten ratkaisumallien tunnistaminen ja vaikuttavuusarviot. Arvioimme niin teknisen toimivuuden kuin sosioekonomisen vaikuttavuudenkin. 

Ihmislähtöiset ja turvalliset operointikonseptit ja palvelumuotoilu

Kuljetusvälinevalmistajana tai palveluntarjoajana keskityt kuljetus-/matkaketjun operoinnin käyttäjäkokemukseen ja olet kiinnostunut autonomian ja uusien palvelumallien vaikutuksista turvallisuuteen ja käytettävyyteen.  

Täysautonomia ei aina ole tarpeellista, kokeileva ihmiskeskeinen suunnittelu on!

Ihmiskeskeisen suunnittelun ja palvelumuotoilun asiantuntijamme ovat erikoistuneet turvallisuuskriittisiin järjestelmiin ja auttavat sovittamaan ratkaisut eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Asiantuntijamme auttavat ratkaisujen vaatimustenmukaisuuden sekä viranomaishyväksyttävyyden todentamisessa. Kokemuksemme käyttäjiä osallistavien Living Lab -kokeiluympäristöjen toteuttamisessa auttaa varmentamaan palvelujen käytettävyyttä todellisissa ympäristöissä.

Tilannetietoisuus ja autonominen ajaminen

Kulkuvälineen ja liikenteen operoinnin tilannetietoisuuden rakentaminen ja tätä avustavat palvelut ovat useille asiakkaillemme luontevin polku kohti yhteen toimivia järjestelmiä ja korkeampia autonomian tasoja. Tällaisia tarpeita on esimerkiksi kulkuvälinevalmistajilla sekä kuljetus- ja liikenneoperaattoreilla.

VTT:llä on laaja kokemus ajoneuvojen ja liikenneinfran anturijärjestelmistä ja niistä saatavan tiedon yhdistelystä tilannekuvan muodostamiseksi. Samalla olemme kehittäneet ohjausjärjestelmää automaattiseen ajamiseen vaativissa olosuhteissa. Käytössämme on kolme erikoisvarusteltua henkilöautoa ja bussi autonomisen ajamisen tutkimukseen ja kokeiluihin. Anturitekniikan osaajamme pystyvät toteuttamaan myös erikoisratkaisuja. ICT-asiantuntijoidemme ydinosaamista on ajoneuvo- ja taustajärjestelmien tiedonvaihdon ratkaisut.

 

Lue lisää aiheesta

Jaa