Tietoa VTT:stä

Olemme visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista. Omistajamme on Suomen valtio. Tehtävämme on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Käännämme tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. Tuomme yhteen ihmiset, yritykset, tieteen ja teknologian ratkaistaksemme aikamme suurimpia haasteita. Näin luomme kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia ja tuomme eksponentiaalista toivoa maailmaan.

Avainluvut*

 • 1942 VTT:n perustamisvuosi
 • 2 129 henkilöstömäärä
  • 32,5 % tohtoreita tai lisensiaatteja
  • 48 eri kansalaisuutta
 • 1 410 asiakasta
  • joista 1 230 yksityisen sektorin kotimaan ja ulkomaan asiakkaita 
 • 244 M€ kokonaistuotot
  • Liikevaihto 149 M€
  • Valtionavustus 87 M€
  • Liiketoiminnan muut tuotot 8 M€
 • 45 % liikevaihdostamme tulee ulkomailta
 • 440 patenttiperhettä
 • 27 % suomalaisista innovaatioista sisältää VTT:n osaamista

*Luvut VTT-konsernin v. 2020 lukuja.

Liiketoiminta

VTT:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joilla kehitämme ratkaisuja yrityksille ja yhteiskunnalle.

Icon illustration of leaves

Hiilineutraalit ratkaisut

Icon illustration of a circle where half is a brain, half is a cogwheel

Tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit

Icon illustration of computer

Digitaaliset teknologiat

Hallinto

VTT on Suomen valtion omistama yhtiö, jonka omistajaohjaajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Yhtiökokous on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ylin päättävä elin.

Hallituksen tehtävä on mm. valvoa yhtiön strategian toteuttamista ja vastata operatiivisen toiminnan tuloksellisuudesta.

Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajan päätöksentekoa.

Vastuullisuus

VTT:n merkittävin vastuullisuusteko on kehittää kestäviä ratkaisuja asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa luomme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet tutkimus- ja palvelutoiminnassamme, raportoinnissa sekä sisäisessä toiminnassamme.

Perhe istuu terassilla ja istuttaa kasveja ruukkuihin yhdessä.

Arvot ja eettiset normit

Työtämme ohjaavat arvot ja eettiset normimme:

Arvomme

 1. Kunnioitus
 2. Yhdessä
 3. Intohimo
 4. Edelläkävijyys

Eettiset normimme 

Puolueettomuus | Luotettavuus | Rehellisyys | Vastuullisuus

Strategiamme

Strategiamme on auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa ratkomaan globaaleja haasteita tieteen ja teknologian avulla. Tutkimustoimintaamme ohjaavat globaalit haasteet, joihin kehitämme ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Olemme onnistuneet, kun asiakkaamme luovat uutta, kestävää liiketoimintaa, josta syntyy valoisampi tulevaisuus ja eksponentiaalista toivoa.

Suuri määrä aurinkokennoja veden päällä.

VTT:n historia

VTT perustettiin vuonna 1942 sodanaikaiseen Suomeen. Lähes 80-vuotinen matkamme 1940-luvulta tähän päivään osoittaa, että tieteen, teknologian ja yhteistyön avulla suuretkin yhteiskunnalliset haasteet voidaan kääntää kasvun mahdollisuuksiksi. 

Two children are balancing on top of a huge fallen tree trunk in a forest

Haluatko ottaa yhteyttä meihin?