Tietoa VTT:stä

Olemme visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista. Omistajamme on Suomen valtio. Tehtävämme on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Käännämme tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. Tuomme yhteen ihmiset, yritykset, tieteen ja teknologian ratkaistaksemme aikamme suurimpia haasteita. Näin luomme kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia ja tuomme eksponentiaalista toivoa maailmaan. 

Tutustu VTT:hen

Meillä on lähes 80 vuoden kokemus huipputieteeseen pohjaavien innovaatioiden synnyttämisestä, yhdessä yritysten ja julkisen sektorin kanssa.

Avainluvut

  • 244 kokonaistuotot, M€
  • 2 129 henkilöstömäärä 
  • 1942 VTT:n perustamisvuosi
  • 440 patenttiperheet
  • 27 % suomalaisista innovaatioista sisältää VTT:n osaamista
  • 45 % liikevaihdostamme tulee ulkomailta

 

Strategiamme

Strategiamme on auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa ratkomaan globaaleja haasteita tieteen ja teknologian avulla. Tutkimustoimintaamme ohjaavat globaalit haasteet, joihin kehitämme ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Olemme onnistuneet, kun asiakkaamme luovat uutta, kestävää liiketoimintaa, josta syntyy valoisampi tulevaisuus ja eksponentiaalista toivoa.

Suuri määrä aurinkokennoja veden päällä.

Arvot ja eettiset normit

Työtämme ohjaavat arvot ja eettiset normimme:

Arvomme

  1. Intohimona innovointi
  2. Yhdessä asiakkaan hyväksi
  3. Tukea ja arvostusta läpi kaiken
  4. Askeleen edellä

Eettiset normimme 

Puolueettomuus | Luotettavuus | Rehellisyys | Vastuullisuus

Liiketoiminta

VTT:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joilla kehitämme ratkaisuja.

Icon illustration of leaves

Hiilineutraalit ratkaisut

Icon illustration of a circle where half is a brain, half is a cogwheel

Tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit

Icon illustration of computer

Digitaaliset teknologiat

Hallinto

VTT on Suomen valtion omistama yhtiö, jonka omistajaohjaajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Yhtiökokous on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ylin päättävä elin.

Hallituksen tehtävä on mm. valvoa yhtiön strategian toteuttamista ja vastata operatiivisen toiminnan tuloksellisuudesta.

Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajan päätöksentekoa.

Vastuullisuus

VTT:n merkittävin vastuullisuusteko on kehittää kestäviä ratkaisuja asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa luomme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet tutkimus- ja palvelutoiminnassamme, raportoinnissa sekä sisäisessä toiminnassamme.

Perhe istuu terassilla ja istuttaa kasveja ruukkuihin yhdessä.

VTT:n historia

VTT perustettiin vuonna 1942 sodanaikaiseen Suomeen. Lähes 80-vuotinen matkamme 1940-luvulta tähän päivään osoittaa, että tieteen, teknologian ja yhteistyön avulla suuretkin yhteiskunnalliset haasteet voidaan kääntää kasvun mahdollisuuksiksi. 

Two children are balancing on top of a huge fallen tree trunk in a forest