Lapsi istuu isänsä olkapäillä ja he nauravat yhdessä auringonlaskun edessä.

Tietoa VTT:stä

Olemme visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista. Omistajamme on Suomen valtio. Tehtävämme on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Käännämme tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. Globaalit haasteet ohjaavat tutkimustoimintaamme: tulevaisuuden ilmasto, resurssien riittävyys, hyvä elämä, kokonaisturvallisuus ja teollisuuden uudistuminen.

Tutustu VTT:hen

Meillä on lähes 80 vuoden kokemus huipputieteeseen pohjaavien innovaatioiden synnyttämisestä, yhdessä yritysten ja julkisen sektorin kanssa.

Avainluvut

  • 245 kokonaistuotot, M€
  • 2 103 henkilöstömäärä* 
  • 1942 VTT:n perustamisvuosi
  • 406 patenttiperheet*
  • 27 % suomalaisista innovaatioista sisältää VTT:n osaamista
  • 47 % liikevaihdostamme tulee ulkomailta


*31.12.2019

Strategiamme

Strategiamme on auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa ratkomaan globaaleja haasteita tieteen ja teknologian avulla. Tutkimustoimintaamme ohjaavat globaalit haasteet: tulevaisuuden ilmasto, resurssien riittävyys, hyvä elämä, kokonaisturvallisuus ja teollisuuden uudistuminen. Olemme onnistuneet, kun asiakkaamme luovat uutta, kestävää liiketoimintaa, josta syntyy valoisampi tulevaisuus.

Suuri määrä aurinkokennoja veden päällä.

Arvot ja eettiset normit

Työtämme ohjaavat arvot ja eettiset normimme:

Arvomme

  1. Intohimona innovointi
  2. Yhdessä asiakkaan hyväksi
  3. Tukea ja arvostusta läpi kaiken
  4. Askeleen edellä

Eettiset normimme 

Puolueettomuus | Luotettavuus | Rehellisyys | Vastuullisuus

Liiketoiminta

VTT:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joilla kehitämme ratkaisuja.

Icon illustration of computer

Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut

Icon illustration of a circle where half is a brain, half is a cogwheel

Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät

Icon illustration of leaves

Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut

Hallinto

VTT on Suomen valtion omistama yhtiö, jonka omistajaohjaajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Yhtiökokous on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ylin päättävä elin.

Hallituksen tehtävä on mm. valvoa yhtiön strategian toteuttamista ja vastata operatiivisen toiminnan tuloksellisuudesta.

Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajan päätöksentekoa.

Vastuullisuus

VTT:n merkittävin vastuullisuusteko on kehittää kestäviä ratkaisuja asiakkaille ja yhteiskunnalle. Tutkimuksemme fokusalueilla – tulevaisuuden ilmasto, resurssien riittävyys, hyvä elämä, kokonaisturvallisuus, teollisuuden uudistuminen – haetaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet tutkimus- ja palvelutoiminnassamme, raportoinnissa sekä sisäisessä toiminnassamme.

Perhe istuu terassilla ja istuttaa kasveja ruukkuihin yhdessä.

VTT:n historia

VTT perustettiin vuonna 1942 sodanaikaiseen Suomeen. 80-vuotinen matkamme 1940-luvulta tähän päivään osoittaa, että tieteen, teknologian ja yhteistyön avulla suuretkin yhteiskunnalliset haasteet voidaan kääntää kasvun mahdollisuuksiksi. 

Two children are balancing on top of a huge fallen tree trunk in a forest