Energia

Toimialat

Tulevaisuuden hiilineutraaliin energiajärjestelmään on siirryttävä niin, että energia on kestävää, toimitusvarmaa ja kilpailukykyistä. VTT tukee siirtymää kehittämällä puhtaan energian ratkaisuja ja vauhdittamalla uusien, hajautettujen energiajärjestelmien syntymistä.

Energiantuotannon, liikkumisen ja asumisen hiilidioksidipäästöt pitää nopeasti leikata lähes nollaan nykyisestä. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Kyse ei ole vain sähkön tuotannosta ja kulutuksesta, sillä ilman energiaa ei synny tuotteita tai palveluitakaan.

VTT vauhdittaa siirtymistä hiilineutraaliin energiajärjestelmään. Energian käyttöä on tehostettava ja sähköistettävä, uusiutuvien energialähteiden käyttöä on lisättävä ja ydinvoimaa on hyödynnettävä järkevästi. Kohtuuhintaista, kestävää ja toimitusvarmaa energiaa on oltava riittävästi ja häiriöttömästi saatavilla myös siirtymäaikana. Siksi koko energiapalettia tulee kehittää tasaisesti. Selvityksemme mukaan Suomessa voitaisiin tuottaa uusiutuvalla energialla 60−70 % energiasta ja 65−77 % sähköstä vuonna 2050. Sähkönlähteinä käytettäisiin ennen kaikkea tuuli-, aurinko-, vesi-, ydin- ja bioenergiaa.
 

Parhaimmillaan uusiutuvalla energialla voitaisiin tuottaa jopa 70 % energiasta vuonna 2050.

Energiajärjestelmä on murroksessa. Isoista, runkoverkkoon liitetyistä voimaloista siirrytään kohti joustavia, hajautettuja energiaverkostoja, joissa käyttäjien ja palveluiden rooli on merkittävä. VTT tarjoaa parasta tieteellistä ja teknologista osaamista uusien innovaatioiden ja puhtaiden energiajärjestelmien luomiseen.