Teollisuuden kiertotalous ja ekosuunnittelu

Kiertotalouden ja ekosuunnittelun avulla voimme parantaa resurssitehokkuutta kestävällä tavalla. VTT auttaa teollisuusasiakkaita kehittämään innovatiivisia kierrätysmateriaaleja, -tuotteita ja -prosesseja.

Lyhyesti

Materiaalien elinkaaren pidentäminen ja kierrättäminen ovat keskeisiä kiertotaloudessa.

Meillä on valmiudet kehittää uusia kierrätysmateriaaleja, -tuotteita ja -prosesseja.

VTT:llä on monipuolinen kokemus, osaava henkilöstö ja edistykselliset tilat, joiden avulla autamme asiakkaita ratkaisemaan raaka-aineisiin liittyviä haasteita. 

91 % luonnonvaroista menee nykyään hukkaan, ja vain 9 prosenttia käytetyistä raaka-aineista kierrätetään. Luonnonvarat ovat rajalliset, ja kriittisten raaka-aineiden kohdalla myös poliittiset ja taloudelliset tekijät voivat rajoittaa saatavuutta. Pitkät kuljetukset lisäävät ympäristövaikutuksia. Resurssien riittävyyden varmistamiseksi meidän on suunniteltava tuotteet, materiaalit ja prosessit tukemaan kiertotaloutta.  

Tarvitsemme uudenlaisen ajattelutavan, jotta 91 prosenttia luonnonvaroista ei menisi hukkaan. 

VTT:n kiertotalousosaaminen auttaa teollisuusasiakkaita. Teemme materiaalien ja tuotteiden ekosuunnittelua ja pidennämme materiaalien elinkaarta ja kierrätystä. Meillä on valmiudet kehittää ja viedä käytäntöön innovatiivisia kierrätysratkaisuja.  

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan kiertotaloustavoitteensa ja siirtymään resurssi- ja tuotekeskeisistä malleista kohti datapohjaisia ja palvelukeskeisiä toimintamalleja. Tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja samalla merkittävästi vähentää luonnonvarojen käyttöä. 

Monialainen tiimi palveluksessasi

VTT:n vahvuuksia ovat monialainen tietopohja ja monipuolinen tutkimusinfrastruktuuri. Raaka-aineet, kuten mineraalit, malmit, metallit, biomassa ja fossiiliset raaka-aineet, ovat kaikki hyvin erilaisia kemiallisilta ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan. Asiakkaiden mielenkiinnon kohteet vaihtelevat mikrotasolta järjestelmätasolle, joten erilaiset näkökulmat ovat tarpeen kiertotalousmahdollisuuksien toteuttamiseksi. 

VTT:llä on monipuolinen kokemus, jolla autamme asiakkaita ratkaisemaan erilaisia raaka-aineisiin liittyviä haasteita ja saavuttamaan tiukat kestävyystavoitteet.  

Jaa
Mika Malkamäki

Mika Malkamäki

Solution Sales Lead