Bioteknisten ja kemiallisten prosessien kehitys

Biotekninen tai kemiallinen käsittely on tärkeä vaihe luotaessa lisäarvoa kosmetiikan, lääketieteen, kemikaalien, energian, metsätalouden sekä metallin jalostuksen aloille.

Lyhyesti

Kattaa koko arvoketjun laboratoriosta aina pilottimittakaavaan asti ja esikäsittelystä lopulliseen tuotteeseen.

Bioprosessien kehityksessä ovat mukana asiantuntijat aineenvaihdunnan ja proteiinien suunnittelun, elintarviketeknologian ja laskennallisen biologian alalta.

Kemiallisen prosessin kehitys yhdistää mallinnuksen, esikäsittelyn, reaktiosuunnittelun, jatkokäsittelyn sekä skaalautumisen. 

Maailmalla on noin 50 vuotta aikaa löytää vaihtoehto fossiiliselle öljylle, ennen kuin varantomme ehtyvät.  Fossiiliset raaka-aineet on kiireellisesti korvattava kestävämmillä vaihtoehdoilla, kuten sokereilla, selluloosalla, ligniinillä, bioöljyillä, jätevirroilla ja kierrätetyillä, nesteytetyillä muoveilla.  

Oikealla osaamisella uusiutuvat lähtöaineet voidaan taloudellisesti muuntaa arvokkaiksi puolivalmisteiksi ja tuotteiksi, kuten orgaanisiksi hapoiksi, rokotteiksi, proteiineiksi, polymeerien esiasteiksi, muoveiksi, kemikaaleiksi ja polttoaineiksi.

Voimme parantaa planeettamme tilaa kehittämällä kestäviä kemian ja biotekniikan prosesseja, jotka hyödyntävät uusiutuvia raaka-aineita.

Biotekninen tai kemiallinen käsittely on tärkeä askel luotaessa lisäarvoa kosmetiikan, lääketieteen, kemikaalien, energian, metsätalouden sekä kaivos- ja mineraalituotannon aloille. VTT:läisiä työskentelee esimerkiksi hankkeessa, jossa pyrimme ratkaisemaan muovijäteongelmaa bioteknisten ja kemiallisten prosessien kehittämiseen liittyvän osaamisen kautta. Muunnamme muovijätettä polttoaineiksi ja kemikaaleiksi käyttäen apuna fermentoreissamme olevia bakteereita, ja työskentelemme samalla syötteen esikäsittelyn ja sen nesteeksi muuntamisen parissa.

Palvelemme koko bioteknisen ja kemiallisen prosessin arvoketjua

Onko sinulla raaka-ainetta, jota haluat muuttaa arvokkaammaksi? Tunnetko jo kemiallisen tai bioteknisen prosessisi, mutta haluat tehdä siitä vastuullisemman, energiatehokkaamman ja taloudellisemman? Me voimme auttaa myös silloin, kun haluat skaalata prosessia tai optimoida sen parametrit tuottavuuden maksimoimiseksi tai jos haluat kokeilla jotain prosessin vaihetta, mutta sinulta puuttuu siihen tarvittavat laitteistot tai osaaminen.

VTT:n biotekniikan ja kemian tiloissa on laitteet koko arvoketjulle – erilaisten raakamateriaalien esikäsittely, prosessointi fermentoreissa tai kemiallisissa reaktoreissa ja lopuksi erottelu ja puhdistus – sekä pienessä laboratoriomittakaavassa että jopa pilottituotantona. Voitte myös hoitaa osan vaiheista itse ja antaa VTT:n jatkaa siitä, mitä ette voi tehdä yksin.

Asiantuntijamme ovat kehittäneet menestyksekkäästi prosesseja, joilla mitä yllättävimmistäkin raaka-aineista on luotu ylellisiä tuotteita. Heillä on ensi käden kokemusta laitteistoista, ja he tuntevat prosessien taustalla olevan tieteellisen teorian. Voimme auttaa juuri teidän haasteenne ratkaisemisessa. Joustava työtapamme ja omistautuminen tavoitteille varmistaa asiakkaidemme menestyksen. 

Jaa
Jari Rautio

Jari Rautio

Solution Sales Lead
Kristoffer Lund

Kristoffer Lund

Solution Sales Lead