Kyberturvallisuus

Nykyään jokaisen yrityksen on mietittävä kyberturvallisuuteen liittyviä haasteita sekä parannettava omaa ja asiakkaittensa varautumista kyberriskeihin. VTT:n avulla yritys voi parantaa kybervarautumistaan ja kehittää toimivat ratkaisut kyberriskeihin.

Lyhyesti

Kyberturvallisuus koskettaa kaikkia yrityksiä ja uusia uhkia konkretisoituu jatkuvasti. 

VTT auttaa ottamaan kyberturvallisuuden osaksi suunnittelua, toteutusta ja testausta. 

Parhaimmillaan kyberturvallisuus voi tarjota yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Kyberturvallisuudesta huolehtiminen on jo arkipäivää. Se koskettaa meitä kaikkia niin kuluttajina, yrittäjinä, kuin työntekijöinäkin. Lähes jokaisella yrityksellä on digitaalisia tuotteita tai palveluja, ja yritykset hyödyntävät omassa toiminnassaan muun muassa pilvipalveluja, ohjelmistoja, laitteita ja tietoliikennettä. Kyberturvallisuutta hallitaan tunnistamalla uhkia ja analysoimalla niiden vaikutusta omaan toimintaan, varautumalla uhkiin asianmukaisesti sekä suunnittelemalla ja harjoittelemalla toimintaa sen varalta, että jokin uhkista toteutuu. 

Kyberturvallisuudessa käytetään usein sotaisaa retoriikkaa. Sanotaan, että tietoverkkomme ja digitaalinen ympäristömme ovat kehittyneet taistelutantereiksi, joissa eri tahot synnyttävät uusia kyberoperaatioita, kuten petoksia, verkkovakoilua sekä hybridivaikuttamista. Me VTT:llä näemme kyberturvallisuuden enemmän kansanterveyden ja terveydenhuollon kaltaisena edellytyksenä. 

Kuluttajatuotteiden testauksesta infran suojaamiseen

VTT:llä on vahva tausta kyberturvallisuushaasteiden ratkaisemisesta useilla toimialoilla, kuten energia- ja telekommunikaatioaloilla. Löydämme parhaat ratkaisut kuluttajatuotteen turvaamisesta aina kriittisten infrastruktuurijärjestelmien suojaamiseen. VTT:n avulla asiakkaamme ja kumppanimme ovat onnistuneet suojaamaan järjestelmänsä ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  

Parhaimmillaan teollisuuden toimijat voivat tehdä yhteistyöhön ja oppia toisiltaan kyberturvallisuudesta. 

Tutkimuksemme edistää muun muassa turvallisia mobiili- ja ohjelmistoalustoja, tietoturvan mittaamista, salausmenetelmiä, käyttäjän tunnistamista, tietoturvatestausta ja kyberharjoittelua. Lisäksi voimme toteuttaa ratkaisuja, joilla yksityisyyden suojaan kuuluvat ratkaisut tulevat täytetyksi. Tällöin teemme esikaupallisen version ja toimimme yritysten kumppanina. 

Kyberturvan kehitysohjelmat ja testiympäristöt

Suunnittelemme skaalautuvia kyberturvallisuuden kehitysohjelmia lähes epidemiaksi muodostuneita tietoturvahyökkäyksiä vastaan. Suunnittelemalla, kehittämällä ja testaamalla järjestelmät ja uudet tuotteet niin, että tietoturva on otettu huomioon, vältytään monilta ongelmilta.  

Tietoturvaloukkaukset ja kriittisten toimintojen häiriintyminen ovat kasvava ongelma myös julkisella sektorilla, kuten sairaaloissa. VTT:n avulla jokainen yritys voi parantaa kybervarautumistaan ja kehittää toimivat ratkaisut kyberriskeihin. 

VTT:n kaupallinen War Room -testilaboratorio sekä VTT:n 5G-testiverkot ja harjoitusympäristöt nopeuttavat konkreettisia kokeiluja ja antavat uutta tietoa innovaatioiden toiminnasta ja turvallisuudesta. Monialaisena toimijana VTT:ltä löytyy vahvaa toimialakohtaista osaamista ja ratkaisuja myös erityishaasteisiin. 

Olemme mukana niin kansallisissa kuin kansainvälisissä yhteishankkeissa. Teemme kaupallista tuotekehitys- ja innovaatioyhteistyötä myös kahdenvälisenä, koska monet yhteistyökumppanimme haluavat pitää huolensa ja murheensa tällä saralla muilta piilossa.

Case-esimerkki: KYBER-VESI-hanke

Suomen vesihuoltolaitosten suojaaminen kyberturvallisuusuhilta

KYBER-VESI-hanke on osa Huoltovarmuuskeskuksen KYBER2020-ohjelmaa. Hankkeen rahoittivat Huoltovarmuuskeskus, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto sekä hankkeeseen osallistuneet vesilaitokset. VTT:n vetämän KYBER-VESI-hankkeen tuloksena syntyi arviointityökaluja ja ohjeita, jotka auttavat vesihuoltolaitoksia turvaamaan Suomen vesihuollon kyberturvauhkilta myös häiriö- ja hätätilanteissa.

  • Vesihuollon turvaaminen kyberturvallisuusriskien arvioinnin ja hallinnan avulla
  • Valmiuksien parantaminen häiriö- ja hätätilanteissa
  • Etäkäytön mahdollistaminen turvallisilla yhteyksillä ja tietoturvalla
Jaa
Pekka Karimaa

Pekka Karimaa

Head of Sales and Customer Partnerships