Muovien kiertotalous

Samalla kun muovit helpottavat elämäämme ja tekevät siitä turvallisempaa ja terveellisempää ne myös vahingoittavat ympäristöä päätyessään eri ekosysteemeihin. VTT auttaa luomaan innovaatioita, joiden tavoitteena on ratkaista tätä ongelmaa ympäristön ja talouden kannalta kestävällä tavalla: muovien kiertotaloudella.

Lyhyesti

VTT:llä on mekaanisia huippu-luokan kierrätys-laitteistoja, jotka voivat parantaa kierrätys-materiaalien laatua ja kierrätysastetta. 

Runsaasti osaamista termo-kemiallisesta kierrätys-prosessoinnista, jota tukevat alansa huippua edustavat pyrolyysi- ja kaasutuslaitteet eri kokoluokissa.

Kierrätysmuoveihin liittyvien teknologioiden arviointeja ja konsultointia. 

Muoveja on kaikkialla. Ne ovat keskeisessä asemassa helpottamassa elämäämme ja tekemässä siitä turvallisempaa ja parempaa. Nämä edut eivät kuitenkaan tule ilmaiseksi nykyisessä lineaarisessa taloudessa, jossa muovit on suunniteltu kertakäyttöisiksi. Nykyisin suuri osa muoveista hävitetään ensimmäisen käytön jälkeen virheellisesti niin, että muovia kerääntyy paikkoihin, jonne se ei kuulu, kuten metsiin, meriin ja maaperään tai jopa ravintoketjuun.

Autamme luomaan muovien kiertotaloutta parantamalla kierrätyskonsepteja ja korvaamaan neitseellisiä fossiilipohjaisia muoveja kierrätetyillä tai biopohjaisilla vaihtoehdoilla.

Toimitpa sitten pakkausteollisuuden, terveydenhuollon, liikkuvuuspalveluiden, petrokemian teollisuuden tai muun teollisuuden parissa, VTT auttaa sinua tutkimaan ja kehittämään uudenlaisia ratkaisuja, jotka parantavat kierrätyskonsepteja tai korvaavat neitseellisiä, fossiilipohjaisia muoveja kierrätetyillä tai biopohjaisilla muoveilla.

Palkittuja esimerkkejä työstämme ovat selluloosasta tai elintarviketeollisuuden tai maatalouden sivuvirroista valmistetut vaihtoehtomme perinteisille muoveille. Kehittämämme ratkaisut ovat sekä innovatiivisia että suorituskykyisiä. Meillä on tarjota käyttöönne myös monipuoliset muovin prosessointi-pilot-tilat, joissa kehittää, analysoida, tuottaa ja pilotoida uusia ratkaisuja.

Ekosuunnittelu tarkoittaa kierrätettävyyttä kaikissa vaiheissa

Tukeaksemme tuotteiden uudelleenkäyttöä ja uudelleenvalmistuksen liiketoimintamalleja meidän on pyrittävä estämään käytön aikana tapahtuvaa muovin ja sen molekyylirakenteen heikentymistä. VTT kehittää suorituskykyisiä ja kestäviä materiaaleja sekä korjausmenetelmiä, joilla polymeerien molekyylirakenne saadaan säilyttämään suorituskykynsä ja näin mahdollistamaan kierrätettävyys.

Käytössä on satoja erilaisia muoviseoksia. On ratkaisevan tärkeää, että muovijäte lajitellaan polymeerityyppien mukaan edistyksellisten tunnistus- ja lajitteluteknologioiden avulla. VTT kehittää menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa eri muovityypit ja mahdollisesti haitalliset lisäaineet. Nämä teknologiat auttavat sulkemaan muovien kiertokulun ympyrän ja varmistamaan, että kierrätetty tuote ja materiaali säilyttävät arvonsa. VTT on muun muassa kehittänyt hankalien jätevirtojen käsittelyyn soveltuvan laitteen, joka mahdollistaa erilaisten materiaalien tehokkaan käsittelyn suulakepuristamista hyödyntäen. Se auttaa teollisuuden jätteiden uudelleenkäsittelyssä, mutta toimii myös tehokkaana esikäsittelynä kierrätyksen jatkovaiheita ajatellen.

Joskus muovijätettä ei voida kierrättää mekaanisesti, jolloin lämpökemiallinen kierrätys on toteuttamiskelpoisempi vaihtoehto. VTT:llä on runsaasti kokemusta pyrolyysi- ja kaasutusteknologioista, joiden avulla orgaaniset aineet saadaan muutettua arvokkaiksi kemikaaleiksi.

Kestävän raaka-aineen haaste

Koska sataprosenttista kierrätettävyyttä ei saavuteta lähitulevaisuudessa, tarvitsemme yhä neitseellisiä raaka-aineita muovien valmistamiseen. Voimme korvata nyt hallitsevat fossiilipohjaiset raaka-aineet ympäristön kannalta kestävällä biomassalla, hiilidioksidilla tai kierrätetyillä raaka-aineilla. VTT kehittää ratkaisuja, joissa hyödynnetään selluloosaa sekä maatalouden, metsäteollisuuden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja.

Biohajoavat materiaalit

Kiertotalous tarvitsee ainakin tällä hetkellä aina jonkin verran kiertoon tulevia uusia neitseellisiä raaka-aineita, ja tarvitsemme myös kierrosta ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla poistuvia materiaaleja. Yksi keino tämän saavuttamiseksi on hallittu biohajoavuus. Biohajoavien materiaaliratkaisujen lisäksi VTT kehittää edistyksellisiä tekniikoita, joilla voimme arvioida asiakkaiden käytössä olevien materiaalien bio- ja merihajoavuutta.

Jaa
Harri Latonen

Harri Latonen

Customer Account Lead
Kristoffer Lund

Kristoffer Lund

Solution Sales Lead