Riskienhallinta ja resilienssi

Palvelu

Yritykset ja yhteisöt kokevat yhä useammin luontaisia ja ihmisistä peräisin olevia uhkia. VTT tarjoaa uudenlaisia riskien arvioinnin keinoja ja menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa ja ehkäistä tapahtumia, toipua niistä sekä suunnitella järjestelmiä, jotka kestävät myös yllättävät haasteet.

Lyhyesti

Riskienhallinta ja resilienssi parantaa organisaatioiden kykyä menestyä epävarmoissa ja alati muuttuvissa olosuhteissa.

VTT:llä on vahvat kansainväliset näytöt systemaattisista riski-, turvallisuus- ja luotettavuusarvioinneista teollisuussovelluksissa sekä siviili-infrastruktuurin, kansallisen turvallisuuden, logistiikan ja kuljetuksen alalla.

Tarjoamme kattavan valikoiman riskien ja kriisinkestävyyden hallintapalveluita niin yrityksille kuin yhteiskunnalle.

Mika Malkamäki
Mika Malkamäki
Solution Sales Lead, Knowledge-Driven Design