Riskienhallinta ja resilienssi

Yritykset ja yhteisöt kokevat yhä useammin luontaisia ja ihmisistä peräisin olevia uhkia. VTT tarjoaa uudenlaisia riskien arvioinnin keinoja ja menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa ja ehkäistä tapahtumia, toipua niistä sekä suunnitella järjestelmiä, jotka kestävät myös yllättävät haasteet.

Lyhyesti

Riskienhallinta ja resilienssi parantaa organisaatioiden kykyä menestyä epävarmoissa ja alati muuttuvissa olosuhteissa.

VTT:llä on vahvat kansainväliset näytöt systemaattisista riski-, turvallisuus- ja luotettavuusarvioinneista teollisuussovelluksissa sekä siviili-infrastruktuurin, kansallisen turvallisuuden, logistiikan ja kuljetuksen alalla.  

Tarjoamme kattavan valikoiman riskien ja kriisinkestävyyden hallintapalveluita niin yrityksille kuin yhteiskunnalle.  

Miten voidaan varautua ilmastonmuutoksen, automaation, digitalisaation, IoT:n ja kaupungistumisen myötä syntyviin riskeihin ja vaaroihin? Riskienhallinnan ja kriisinkestävyyden eli resilienssin avulla yritykset ja yhteisöt voivat varmistaa toimintansa nykyisessä yhä monimutkaisemmassa ympäristössä.  

VTT tarjoaa laajan valikoiman riskien ja resilienssin hallintapalveluita teollisuuden sovelluksista kansalliseen turvallisuuteen ja yhteiskunnan infrastruktuuriin asti. Lähestymme kaikentasoisia riskejä aina systeemisestä näkökulmasta ja huipputason menetelmin ja tekniikoin, joilla koko riskijärjestelmän rakennetta voidaan arvioida kattavasti.

Kilpailukykyä teollisten riskien hallinnasta

Uusien teknologioiden, kuten autonomisten järjestelmien, onnistunut käyttöönotto sekä digitalisaation lisääntyminen vaativat niin syvää ymmärrystä markkinoiden tarpeista kuin järjestelmien suorituskyvyn, turvallisuuden ja luotettavuuden systemaattista kehittämistä.

Älä anna riskien muodostua esteeksi organisaatiosi hyvinvoinnille, vauraudelle tai kasvulle. Ratkaisuihin sisäänrakennettu, varmistettu turvallisuus on kilpailuetu. 

VTT auttaa yrityksiä uusien teknologioiden riskien arvioinnissa ja avustaa ratkaisun suorituskyvyn ja tuottavuuden parantamisessa tuotteen koko elinkaaren ajan. Meillä on pitkä kokemus ja vahvat kansainväliset näytöt systemaattisista riski-, turvallisuus- ja luotettavuusarvioinneista teollisuussovelluksissa sekä kuljetus- ja logistiikkasektoreilla.  

Varmistamme yhteiskunnan resilienssiä

Liiketoiminnan ja muiden toimintojen jatkuvuudella tarkoitetaan ihmisten, valtioiden, yhtiöiden ja infrastruktuurien turvallisuuden takaamista kaikissa olosuhteissa. Tärkeiden tarvikkeiden ja palveluiden saatavuutta on suojeltava sekä usein toistuvien tapahtumien yhteydessä että poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten ympäristökatastrofien ja vihamielisten hyökkäysten aikana. Me voimme auttaa kriittisten toimintojen systemaattisessa tunnistamisessa, sisäisten ja ulkoisten uhkien arvioinnissa sekä turvallisuusvaatimusten, oikeiden lievennystoimien ja tehokkaiden interventiokohtien määrittämisessä.

Riskitietoiset ja kriisejä kestävät organisaatiot ovat valmiita tulevaisuuden haasteisiin

Älä anna riskien muodostua esteeksi organisaatiosi hyvinvoinnille, vauraudelle tai kasvulle. Menestyvät organisaatiot käyttävät riskienhallintaa osana jokapäiväistä toimintaa aina tuotteiden ja palveluiden suunnittelusta omaisuuden ylläpitoon. VTT:n kattavat riskienhallintapalvelut soveltuvat elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Autamme muuttamaan riskit mahdollisuuksiksi tässä dynaamisessa ajassamme, jossa kaikki liittyy kaikkeen. Seuraavat projektiesimerkit kertovat alueista, joilla parhaillaan toimimme:

  • AUTOPORT - Operational excellence and novel business concepts for AUTOnomous logistic systems in PORTs (toiminnallista erinomaisuutta ja uusia liiketoimintakonsepteja satamien autonomisille logistiikkajärjestelmille)
  • BuildERS - Building European Communities’ Resilience and Social Capital  (eurooppalaisten yhteisöjen resilienssin ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen)
  • D4FLY - Detecting Document frauD and iDentity on the fly (asiakirjaväärennösten ja identiteettien tunnistaminen reaaliaikaisesti)
  • ARESIBO - Augmented Reality Enriched Situation awareness for Border security (lisätyn todellisuuden käyttö tilannetietoisuuden parantamiseen rajavalvonnassa)
Jaa
Mika Malkamäki

Mika Malkamäki

Solution Sales Lead