Polymeeripilotti

Polymeerien pilotoinnin infrastruktuurimme on suunniteltu muovi-, biopolymeeri- ja komposiittiteknologioiden kokeelliseen kehittämiseen. Tiloja voidaan käyttää tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, joka parantaa muovien suorituskykyä ja elinikää laboratoriosta pilottimittakaavaan.

Kehitämme suorituskykyisiä, kestäviä materiaaleja sekä metodeja, joilla voidaan korjata polymeerien molekyylirakennetta ja säilyttää niiden käytettävyys kierrätysprosessin aikana. Tutkimustiloistamme löytyy muovien termoplastisen prosessoinnin laitteistoja tutkimus- ja kehitystyöhön sekä pilottituotantoon. Termoplastisen konversion asiantuntemuksemme kattaa muun muassa kalvo- ja vaahtoekstruusion sekä ruiskuvalun. 

Teknologiamme tukevat tuotteiden uudelleenkäyttöön ja uudelleenvalmistukseen pohjautuvia liiketoimintamalleja. Yritykset voivat hyödyntää materiaalejaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Infrastruktuurimme lyhyesti:

Muovin prosessointi ja karakterisointi 

 • Edistynyt alusta muovien seostamiseen, muovijätteen hyödyntämiseen ja mekaaniseen kierrättämiseen 
 • PLASCO: räätälöity kalvoekstruusio- ja päällystyslinjasto 
 • Ekstruuderi, jolla voidaan tiivistää huokoisia, keveitä materiaaleja ja esikäsitellä muovijätettä 
 • Polymeerien ekstruusiovaahdotus ja partikkelivaahdotus 
 • Puhdastilaprosessointi muovimateriaaleille

Muu karakterisointi- ja analyysilaitteisto, kuten: 

 • Mikroskopia 
 • Spektroskopia 
 • Terminen, mekaaninen ja morfologinen karakterisointi 
 • Erilaiset analyysityökalut

Mitä tarjoamme:

 • Demonstraatio ja pilotointi 
 • Prosessien ja materiaalien tutkimus ja kehittäminen 
 • Muovin mekaaninen kierrätys 
 • Kehitys laboratoriomittakaavasta pilotointiin  
 • Seostaminen 
 • Ruiskuvalu 
 • Kalvoekstruusio ja -pinnoitus 
 • Ekstruusio- ja parikkelivaahdotus 
 • Mikropelletointi 
 • Esi- ja jälkikäsittely 
 • Testaus ja karakterisointi 

Kenelle?

 • Yrityksille, jotka etsivät kestäviä vaihtoehtoja muoville 
 • Kierrätysyrityksille 
 • Seostajille 
 • Pakkausyrityksille 
 • Jalostajille 
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!
Kristoffer Lund
Kristoffer Lund
Solution Sales Lead, Industrial Chemistry