Kestävä kehitys ja elinkaariarviointi (LCA)

Palvelu

Kestävyysarviointi tarjoaa faktapohjan strategiselle päätöksenteolle ja sidosryhmäviestinnälle. Jalanjäljet tukevat tuotekehitystä ja auttavat tunnistamaan vähennyspotentiaalin. Kädenjäljen avulla voidaan kertoa positiivisista vaikutuksista.

Lyhyesti

Tieteellisesti hyväksyttyihin LCA-menetelmiin perustuvat indikaattorit auttavat yrityksiä tekemään oikeita päätöksiä tuotteiden ja prosessien suunnittelussa. 

Hiilijalanjälki mahdollistaa vähähiilisen prosessi- ja tuotesuunnittelun.

Kädenjälki on uusi tapa kertoa yrityksen positiivisista ympäristövaikutuksista.

Antti Kojola
Antti Kojola
Solution Sales Lead, Foresight and Data Economy