Kestävä kehitys ja elinkaariarviointi (LCA)

Kestävyysarviointi tarjoaa faktapohjan strategiselle päätöksenteolle ja sidosryhmäviestinnälle. Jalanjäljet tukevat tuotekehitystä ja auttavat tunnistamaan vähennyspotentiaalin. Kädenjäljen avulla voidaan kertoa positiivisista vaikutuksista.

Lyhyesti

Tieteellisesti hyväksyttyihin LCA-menetelmiin perustuvat indikaattorit auttavat yrityksiä tekemään oikeita päätöksiä tuotteiden ja prosessien suunnittelussa.

Hiilijalanjälki mahdollistaa vähähiilisen prosessi- ja tuotesuunnittelun.

Kädenjälki on uusi tapa kertoa yrityksen positiivisista ympäristövaikutuksista.

Kestävä kehitys on tärkein ajuri nykyisessä muutoksessa kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista kierto- ja biotaloutta. Ilmastonmuutoksen aiheuttama kiire motivoi ihmisiä, yrityksiä ja niiden asiakkaita siirtymään kohti kestävämpiä elämäntapoja, tuotteita ja tuotantotapoja. Kaikki nykypäivän johtavat yritykset jakavat ongelman ja haluavat tehdä oikeita asioita – mutta millaisia ovat parhaat strategiat tai valinnat ja niiden vaikutukset? Kohtaammeko uudenlaisen asiakastarpeen ja noudatammeko tulevaisuuden tavoitteita ja säädöksiä? Miten viestitämme kestävän kehityksen hyödyt uskottavalla tavalla tärkeimmille asiakkaille? 

Kaikki kierrätystä tai biomateriaalien käyttöä lisäävät liiketoimintavalinnat eivät ole kestävää kehitystä tukevia.

Hyvin suunniteltu ja faktoihin perustuva kestävän kehityksen strategia muodostaa vakaan ja tulevaisuuteen katsovan perustan liiketoiminnalle. Tarvitsemme myös entistä parempia prosesseja, teknologioita ja ekosuunnittelukäytäntöjä menestyäksemme markkinoilla. Kestävän kehityksen tekijöiden ymmärtäminen jo tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa auttaa vähentämään kehitysprojektin riskejä. 

Faktoihin perustuva kestävän kehityksen strategia 

LCA (elinkaariarviointi), hiili- ja vesijalanjäljet (ISO 14067 ja 14046), ympäristöjalanjäljet (PEF), kädenjäljet ja muut elinkaariajatteluun perustuvat välineet tarjoavat järjestelmällisen, puolueettoman ja globaalisti hyväksytyn menetelmän tuotteiden ja palveluiden vaikutusten arviointiin.  

Elinkaarimenetelmissä otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari raaka-aineen louhinnasta materiaalien käsittelyyn, valmistukseen, jakeluun, käyttöön, korjaukseen ja kunnossapitoon sekä lopulta tapahtuvaan hävitykseen tai kierrätykseen. Monipuoliset menetelmät mahdollistavat tuotteen täyden elinkaaren, ekosuunnittelun ja uusia kierrätykseen perustuvia liiketoimintamalleja. Jatkamme kädenjälkiajattelun ja muiden kestävän kehityksen indikaattorien kehittämistä.

Huippuosaamisella hyväksi havaittuja tuloksia

VTT on tarjonnut kestävään kehitykseen ja elinkaariarviointiin liittyvää osaamista vuodesta 1990 alkaen. Kokeneiden tutkijoiden tiimimme työskentelee päivittäin valmistus-, prosessi-, kemian-, energia- ja elintarviketeollisuuden aiheiden parissa teknologiaosaajiemme tukemana luodakseen merkitystä teollisuuteen. 

VTT on tunnustettu sidosryhmä EU:n asiantuntijaryhmissä sekä kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) kansallisen peiliryhmän johtaja Suomessa.  

Yhteistyön aihealueet 

  • Tehokas viestintä asiakkaille  
  • Kestävän kehityksen strategioiden perustaminen faktoihin ja tieteeseen 
  • Vaihtoehtoisten raaka-aineiden, teknologioiden ja liiketoimintaratkaisujen vertailu 
  • Tuotekehitysaloitteiden suunnittelu kestävän kehityksen tavoitteiden tukemiseksi 
  • Tulevaisuuden säädösten noudattamisen varmistaminen ja suunnittelu 
  • Poliittisen päätöksenteon tukeminen 

 

Lue lisää:

VTT laski Rypsiporsas®-eläimen hiilijalanjäljen tilalta tuotantolaitokselle

Jaa
Pekka Karimaa

Pekka Karimaa

Head of Sales and Customer Partnerships