Älykäs ennakoiva kunnossapito

Kehitämme integroituja ja ennakoivia työkaluja laitteiden, laitteistojen ja prosessien käyttöön ja kunnossapitoon. Työkalut opastavat käyttäjiä tekemään ennaltaehkäiseviä korjaustoimia, joilla estetään tarpeettomat seisokit.

Lyhyesti

Kehitämme käytön ja kunnossapidon data-analytiikkapalveluja päätöksenteon tukemiseksi.  

Ratkaisut auttavat tunnistamaan kriittiset olosuhteet ja ilmoittavat tulevista poikkeamista.

Yhdistämme tribologisten perusvuorovaikutusten tutkimuksen ja datakeskeisen analytiikan ennakoivaan kunnossapitoon. 

Globaali teollisuus tarvitsee innovaatioita, jotka ovat taloudellisesti tehokkaampia ja ympäristölle vähemmän kuormittavia. Miten parannetaan tehokkuutta, käytettävyyttä, suorituskykyä ja laatua. Ja miten pienentää teollisuusprosessien ja –laitteistojen hävikkiä?  

VTT:n ennakoivan kunnossapidon ratkaisut lisäävät kokonaislaitteiston tehokkuutta (overall equipment effectiveness, OEE) analysoimalla tietoa ja tukemalla älykästä päätöksentekoa. Tulkitsemme datasta luotettavia indikaattoreita ja trendejä, joiden avulla voimme ennakoida ongelmia ennen niiden ilmenemistä. Tämä vähentää tarvetta yllättäviin huoltotoimiin, maksimoi tuottavuutta ja tuotannon laatua. 

Prosessien, laitteiden, rakenteiden ja materiaalien reaaliaikaisella ymmärtämisellä asiakkaamme voivat optimoida tuotteidensa suorituskyvyn ja kokonaiskäyttöiän. Se on olennaista pitkien elinkaarien ja kiertotalouden tukemisessa. 

Ennakoiva analytiikka päätöksentekoon

VTT kehittää tiedonanalysointimenetelmiä ja -välineitä tukemaan älykkään ennakoivan kunnossapidon päätöksentekoa. Ennakoivan kunnossapidon analyysityökalujen avulla käyttäjä voi pitää prosessit optimaalisesti käynnissä. Ne ilmoittavat käyttäjälle välittömästi, jos järjestelmät alkavat poiketa suunnitellusta, mikä aiheuttaisi joko puutteellista suorituskykyä tai ennenaikaisia toimintahäiriöitä.  

Analyysityökalut opastavat käyttäjää tekemään korjaustoimia. Tämä auttaa palauttamaan järjestelmän toimintakuntoon ja estää tarpeettomia seisokkeja. Ennakoiva analytiikka antaa aikaa suunnitella ja ajoittaa kunnossapitotoimet. Lisäksi järjestelmien käytöstä kerätyt tiedot mahdollistavat parhaiden käytäntöjen luomisen ja varianssin tunnistamisen operatiivisessa käytössä niin yksittäisen prosessin kuin laitteiston tasolla. 

Digitaaliset palvelut käytön ja kunnossapidon analytiikkaan

Käytön ja kunnossapidon analytiikkamme tarjoaa huolellisesti kehitettyjä työkaluja. Ne yhdistävät ennakoivan kunnossapidon ja tietokeskeisen suorituskyvyn analytiikan datapohjaiseen mallinnukseen. Toimintahäiriöiden perimmäisten syiden ymmärtämiseksi hyödynnämme viimeisintä tieteellistä osaamista useilta eri aloilta.  

Ymmärrämme mahdollisia virheskenaarioita sekä prosessien ja mekanismien dynaamisia vuorovaikutuksia. Sensoriosaamisemme avulla luomme reaaliaikaista tarkkaa dataa. Datan pohjalta voidaan tehdä entistä parempia päätöksiä käyttämällä big datan tai koneoppimisen analytiikkaa. Tämä luo edistyksellisiä kunnonvalvonta-, diagnostiikka- ja ennustamisratkaisuja elinkaaren hallintaan.  

Menetelmämme ja työkalumme ovat osoittautuneet arvokkaiksi asiakkaiden teollisuusprosessien ja laitteistojen käytössä ja kunnossapidossa sekä rakenne- ja materiaalihaasteiden hallinnassa. Niiden avulla on mahdollista siirtyä reaktiivisesta proaktiiviseen käyttöön ja kunnossapitoon.  

Uusi sellun verkkolaskentamallimme voi mahdollistaa keskikokoisessa sellutehtaassa 700 puurekkakuormallisen verran säästöä vuodessa.

Esimerkiksi sellun laadun verkkolaskentamallimme mahdollisti jopa 2–3 prosentin parannuksen materiaalitehokkuudessa. Keskikokoisessa sellutehtaassa tämä tuo noin 700 puurekkakuormallisen verran säästöä vuodessa. Se parantaa merkittävästi sekä kilpailukykyä että kestävyyttä. Tässä työssä VTT vastasi ydinlaskentamallin kehittämisestä. 

Digitaalisia ennakoivan kunnossapidon työkaluja ja palveluita voidaan hyödyntää itsenäisesti asiakassovelluksissa erillisratkaisuina. Niitä voidaan myös integroida ajantasaisiin digitaalisiin teollisuusalustoihin ja -viitekehyksiin plug and play -toimisilla itsemääritysominaisuuksilla. Varsinainen laskenta voi tapahtua reuna-, yhdyskäytävä- tai pilvitasolla asiakastarpeen mukaan.

Lue lisää julkaisuistamme

Jaa
Tuomas Pinomaa

Tuomas Pinomaa

Customer Account Lead
Mika Malkamäki

Mika Malkamäki

Solution Sales Lead