Vaahtorainauksen kehitysympäristö

Vaahtorainaus on yksi lupaavimmista biotalouden teknologioista. Se mahdollistaa vesitehokkaan paperin- ja kartonginvalmistuksen mutta myös uusien kuituraaka-aineiden käytön ja uudenlaisten, korkean jalostusarvon omaavien metsäteollisuuden tuotteiden valmistamisen. VTT:llä on osaavat asiantuntijat sekä ainutlaatuiset laboratorio- ja pilotointiympäristöt vaahtorainauksen kehittämiseen.

Lyhyesti

Vaahtoteknologia mahdollistaa materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisen. 

Uusia, ympäristön kannalta kestäviä ja lisäarvoa tuovia tuotteita voidaan valmistaa nykyisillä tuotantolinjoilla hyvin pienin muutoksin.

VTT:llä on ainutlaatuiset laboratorio- ja pilotointiympäristöt vaahtoteknologiaa hyödyntävien prosessien ja tuotteiden kehittämiseen.

Ympäristötietoisuuden lisääntyminen on luonut paineita tuottaa entistä resurssitehokkaampia tuotteita entistä kestävämmillä tavoilla. Varmasti yksi kiireellisimpiä tarpeita on fossiilipohjaisten raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla, biopohjaisilla raaka-aineilla niin, että luonnon monimuotoisuutta ei vaaranneta. Tämä muodostaa perustan biotaloudelle, joka tarjoaa sekä mahdollisuuksia resurssiemme kestävämpään käyttöön, että erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia useille teollisuudenaloille. Yksi tärkeimmistä osa-alueista on kehittää uusia teknologioita ja prosesseja, jotka ovat entistä monipuolisempia, kustannustehokkaampia ja ympäristön kannalta kestävämpiä. 

Nykyisiä paperin- ja kartonginvalmistusprosesseja on käytetty ja kehitetty yli 100 vuoden ajan. Näissä prosesseissa on kuitenkin muutamia merkittäviä puutteita. Sen lisäksi, että ne käyttävät runsaasti vettä ja energiaa, ne eivät pysty kunnolla käsittelemään erilaisia raaka-aineita, kuten pitkäkuituisia aineita tai tiheydeltään toisistaan poikkeavia kuituja. Nykyisellä tekniikalla valmistetut tuotteet ovat aina varsin tiheitä ja paperimaisia. 

Vaahtorainaus – mahdollistava teknologia

Vaahtorainaus on kuitupohjaisten tuotteiden valmistusprosessi, jossa kuitujen kantaja-aineena käytetään veden sijaan vesipohjaista vaahtoa. Kun veteen lisätään ilmakuplia, kantaja-aineena toimivan nesteen ominaisuudet muuttuvat perustavanlaatuisesti. Tämä uusi ja monipuolinen teknologia tulee laajentamaan radikaalilla tavalla valikoimaa niin valmiiden tuotteiden ominaisuuksien, kuin valmistusprosessissa hyödynnettävien raaka-aineidenkin osalta. 

Vaahtorainaus laajentaa metsäteollisuuden tuotevalikoimaa. 

Vaahtorainausta käyttämällä voidaan tuottaa erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvia, kierrätettäviä ja kestäviä materiaaleja ja tuotteita, joista esimerkkeinä mainittakoon pakkaus- ja rakennusmateriaalit, kevyet kartongit, pyyhkeet, suodattimet ja hygieniatuotteet. Veteen verrattuna vaahto mahdollistaa pitempien kuitujen käyttämisen, paremman rainarakenteen hallinnan sekä paperia ja kartonkia alhaisemman tiheyden (materiaalit, joiden tiheys on alle 100 kg/m3).   

Aloita yhteistyö edelläkävijän kanssa

VTT:n vaahtorainausosaaminen perustuu useiden vuosien intensiiviseen tutkimukseen, osaaviin asiantuntijoihin sekä ainutlaatuisiin laboratorio- ja pilotointiympäristöihin. Maailman ensimmäinen kuituvaahtojen pilottiympäristö käynnistyi VTT:llä 2013, ja jo nyt sillä on osoitettu teknologian hyödyt useille kuitutuotteille. Vuonna 2018 otettiin käyttöön toinen vaahtorainauksen pilottiympäristömme, joka mahdollistaa puristamattomien tuotteiden pilotoinnin. Näitä ovat esimerkiksi eristeet, suodattimet ja tekniset tekstiilit. 

Parannatpa sitten nykytuotteidesi kilpailukykyä, tehostat prosessejasi uudelle tasolle, kehität uusia, ympäristön kannalta kestävämpiä tuotteita, osoitat biomateriaalien lisäarvon tuotteissasi tai etsit uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tee se yhdessä VTT:n kuituvaahto-osaajien kanssa.

Foam forming: From harm to an asset

Katso myös webinaarinauhoitteemme:

Jaa
Erkki Hellen

Erkki Hellen

Solution Sales Lead