Ydinenergia

Ydinvoiman turvallinen, kestävä ja tehokas käyttö vaatii strategista tutkimusta, jatkuvaa kehitystyötä ja sinnikästä keskittymistä korkeaan laatuun. VTT:n Ydinturvakeskus tarjoaa tarvittavat tilat ja asiantuntemuksen muun muassa radioaktiivisten materiaalien testaamiseen ja laskennallisiin turvallisuusanalyyseihin sekä elementti- ja isotooppianalyyseihin.

VTT:n tutkimustilat tarjoavat kokeellista ja laskennallista tutkimusta, kehitystyötä ja teknistä tukea asiakkaille sekä Suomessa että kansainvälisesti. 

Tutkimustiloissamme keskitytään kolmeen pääalueeseen: reaktoriturvallisuuteen, ydinjätteen hallintaan ja radiokemiaan. Näiden lisäksi tarjoamme rajapintoja muihin teknologioihin mm. materiaalitieteessä, tilastomatemaattisissa menetelmissä, rakennussuunnittelussa, instrumentoinnissa ja valvonnassa.  

Keskeinen infrastruktuurimme:

 • Kuumakammiot 
 • Aerosolilaboratorio 
 • Radiokemialaboratorio 
 • Törmäysten tutkimustilat 
 • Savilaboratorio 

Mitä tarjoamme:  

 • Radioaktiivisten materiaalien mekaanista testausta ja karakterisointia  
 • Radioaktiivisten materiaalien analyyttistä mikroskopiaa  
 • Materiaalien alfa, beeta ja gamma -radioaktiivisuuden mittausta 
 • Kemiallisia analyysejä kaikista alkuaineista 
 • Aerosolien tuottamista ja analyysejä vakavien ydinonnettomuuksien simulaatioihin 
 • Bentoniitin käsittelyn ja testauksen tilat (mukaan lukien instrumentoitu kolmiaksiaalinen kuumapuristus) 

Kenelle?

 • Sääntelyn ja teollisuuden elimet
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!
Matti Paljakka
Matti Paljakka
Solution Sales Lead, Nuclear Energy