Metsä, puu ja paperi

Toimialat

Korvaamme fossiilipohjaisia materiaaleja metsäbiomassalla läpi koko arvoketjun niin pakkauksissa, vaatteissa, elektroniikassa kuin biopolttoaineissakin.

Metsäteollisuus on monipuolistamassa selluun ja paperiin pohjautunutta liiketoimintaansa taistellessaan ilmastonmuutosta ja luontokatoa vastaan. VTT:llä erikoistumme tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön, jonka lopputuloksena syntyy ekologisesti kestäviä tuotteita, prosesseja ja liiketoimintamalleja metsiin perustuvaa kiertobiotaloutta varten. Kanssamme luot runsaasti arvoa tuottavia ja elinkaareltaan kestäviä biomateriaalituotteita sekä kehität energiatehokkaita, vähähiilisiä tuotantoprosesseja ja tuotteen elinkaaren loppuun soveltuvia kierrätysratkaisuja puu- ja paperiteollisuuteen.