Metsäteollisuus

Toimialat

Tuleeko metsäteollisuus jatkossa keskittymään sellun ja paperin sijaan uuden kiertobiotalouden mahdollisuuksiin? Autamme metsäalan yrityksiä uudistumaan tieteen ja teknologian tuella.

Uskomme, että kestävä metsänhoito ja kiertobiotalouden kasvu nostavat metsäteollisuuden tärkeään rooliin ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja resurssien maailmanlaajuisen riittävyyden takaamisessa. 

Uusiutuva metsäbiomassa voi korvata fossiilipohjaisia materiaaleja esimerkiksi pakkauksissa, vaatteissa, elektroniikassa ja biopolttoaineissa, kun taas digitaaliset teknologiat mahdollistavat raaka-aineiden ja energiankäytön optimoinnin koko metsäalan arvoketjun laajuudelta. Lisäämällä metsäpohjaisten tuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä voimme varmistaa hiilinielujen pitkän aikavälin keston ja korvata suuria energiamääriä vaativia materiaaleja muilla vaihtoehdoilla. 

VTT:llä on paljon kokemusta tutkimus- ja kehityssuhteista, joiden lopputuloksina saavutetaan ekologisesti kestäviä tuotteita, prosesseja ja liiketoimintamalleja metsiin perustuvaa kiertobiotaloutta varten. Voimme auttaa yrityksiä luomaan runsaasti arvoa tuottavia ja elinkaareltaan kestäviä biomateriaalituotteita sekä kehittämään esimerkiksi energiatehokkaita vähähiilisiä tuotantoprosesseja ja uusia, tuotteen käyttöiän loppuun soveltuvia kierrätysratkaisuja. 

Tule muovaamaan metsien tulevaisuutta kanssamme. Tutustu palveluihimme tai ota meihin suoraan yhteyttä, jos haluat kuulla lisää yritystäsi varten räätälöitävästä yhteistyöstä.