Sähkökuumenteinen rumpu-uuni

Palvelu

VTT:n ainutlaatuinen sähkökuumenteinen rumpu-uuni auttaa hiili-intensiivisiä teollisuudenaloja tutkimaan ja kehittämään ympäristöystävällisiä, joustavia ja entistä tehokkaampia vaihtoehtoja kalkin ja sementin tuotannossa käytettäville perinteisille menetelmille, jotka aiheuttavat paljon päästöjä. Autamme organisaatiotasi löytämään uusia ratkaisuja, jotka korvaavat fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat kalsinointiratkaisut ja samalla mahdollistavat prosessin aikana vapautuvan hiilidioksidin talteenoton.

Lyhyesti

Ainutlaatuinen sähkökuumenteinen rumpu-uunimme auttaa yrityksiä kehittämään puhtaita ja tehokkaita vaihtoehtoja perinteisille, fossiilisiin polttoaineisiin perustuville teollisuuden prosesseille.

Sähköuunien avulla teollisuudenalat, joilla on merkittävä hiilijalanjälki, voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä prosesseissaan. Näitä aloja ovat esimerkiksi kalkki-, sementti-, paperi- ja kaivosteollisuus.

Puhtaampien prosessien lisäksi teollisuudenalat voivat hyödyntää prosesseissa talteenotettua puhdasta hiilidioksidia käyttämällä sitä uudelleen tai myymällä sitä.

Pasi Kokko
Pasi Kokko
Solution Sales Lead, Industrial Energy and Hydrogen