Hydrometallurgia ja mekaaninen käsittely

Palvelu

Metalleja ja mineraaleja voidaan tuottaa ja kierrättää haastavista malmeista ja ylijäämämateriaaleista nykyistä kestävämmällä tavalla.

Hydrometallurgiasta ja mekaanisesta käsittelystä lyhyesti

Hiilineutraalissa yhteiskunnassa akku- ja kriittisten metallien tarve kasvaa räjähdysmäisesti. Hydrometallurgian ja mekaanisen käsittelyn avulla hyödynnämme olemassa olevia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla ja parannamme materiaalien kiertokulkua.

Voimme saada enemmän irti heikkolaatuisista materiaaleista, minimoida kaivosjätteen määrän ja muuttaa sivuvirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi.

VTT tarjoaa erinomaisen tutkimusinfrastruktuurin ja 24/5-mallilla toimivan pilotointiympäristön. VTT Bioruukissa on ainutlaatuista asiantuntemusta sekä mallinnus- ja pilotointimahdollisuuksia saman katon alla.

Kristoffer Lund
Kristoffer Lund
Solution Sales Lead, Industrial Chemistry