Yritysvastuu on VTT:n toiminnan ytimessä

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme: Tehtävämme on kehittää kestäviä ratkaisuja asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yhtä tärkeää on kehittää myös oman toimintamme vastuullisuutta kunnianhimoisesti. Kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon niin sisäisessä toiminnassamme kuin kaikessa tutkimus- ja palvelutoiminnassa.

Vastuullisuus aina mukana

Kestävien ratkaisujen kehittäminen on merkittävin vastuullisuustekomme, sillä toimintamme perustuu aikamme suurten haasteiden ratkomiseen. Pyrimme ymmärtämään yritysten ja yhteiskunnan tarpeet ja mahdollisuudet. Autamme vastaamaan niihin luomalla yhdessä kumppaniemme kanssa vaikuttavia ratkaisuja tieteen ja teknologian avulla. Samalla autamme yrityksiä menestymään ja edistämään yhteiskunnan kestävää kasvua ja hyvinvointia.

Olemme yritysvastuun asiantuntijaverkosto FIBS:n jäsen ja sitoutuneet YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen

Meille jokainen on arvokas sellaisena kuin hän on. Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus ovat tärkeä osa vastuullista toimintaamme, ja olemme sitoutuneet vahvasti mm. sukupuolten tasa-arvon edistämiseen työyhteisössämme sekä koko tutkimusyhteisössä. Tutustu sukupuolten tasa-arvosuunnitelmaamme.

Lue lisää vastuullisuudestamme vuosikertomuksestamme ja sen GRI-taulukosta. Löydät aiemmat vuosikertomuksemme samasta paikasta.

VTT:n vastuullisuuden painopisteet

Lue lisää vastuullisuutemme painopisteistä tältä sivulta. Vastuullisuustavoitteissamme korostuvat etiikka, energia, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys – tutustu tavoitteisiimme tarkemmin täällä.

VTT:n vastuullisuuden painopisteet

Ympäristötavoitteet

Me VTT:llä haluamme hidastaa ilmastonmuutosta ja vähentää ympäristökuormitusta. Kannustamme VTT:läisiä ympäristömyönteisiin valintoihin. Ympäristöpolitiikassamme painotamme seuraavia asioita:  

•    Luomme tutkimushankkeissamme kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin.
•    Tuemme asiakkaitamme ympäristöystävällisissä innovaatioissa.
•    Kannustamme henkilöstöämme tekemään kestäviä valintoja.
•    Noudatamme toiminnallemme asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia ja muita sitovia velvoitteita.
•    Kehitämme jatkuvasti toimintajärjestelmäämme ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.  


Näitä tavoitteita toteutetaan toimintajärjestelmällä, jonka piiriin kuuluvat kaikki Suomen toimipisteemme.

Lisäksi huolehdimme oman toimintamme välittömistä vaikutuksista. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Olemme Climate Leadership Coalitionin jäsen ja osallistumme Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-yhteistyöverkoston toimintaan.

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme VTT:llä: kehitämme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Raportoimme yritysvastuusta vuosikertomuksen GRI-taulukossa.

Standardit ja sertifikaatit

GRI

Raportoimme yhteiskuntavastuusta GRI-standardin 2016 mukaisesti soveltuvin osin. Yhteiskuntavastuuraportointimme keskeisin osa on vuosikertomus, jonka GRI-taulukossa esitetään sisällysluettelo, joidenkin indikaattoreiden arvot sekä viittaukset tarkempiin tietoihin.

ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 9001 -sertifioitu toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmällemme on myönnetty seuraavat sertifikaatit:

Toimintajärjestelmämme on kuvattu tarkemmin täällä.

 

Code of Conduct ja Whistleblower

Compliance-ohjelmamme keskeinen osa on Code of Conduct, joka perustuu VTT:n hyvään maineeseen luotettavana kumppanina. Se sisältää niin tutkimustulosten luotettavuuden ja laadukkuuden, toimintatapamme kumppaneidemme suuntaan sekä paneutumisen työturvallisuus- ja ympäristökysymyksiin.

Lue lisää:

Käytössämme on väärinkäytösepäilyiden raportointiin tarkoitettu Whistleblower-ilmoituskanava, jonka ansiosta väärinkäytökset ja ohjeiden vastaiset toimet tulevat tietoomme ja asianmukaisesti käsitellyiksi. Lue tarkemmin täältä.

Tietosuoja

Kunnioitamme aina yksityisyyden suojaa käsitteleviä lakeja ja määräyksiä käsitellessämme henkilötietoja.

Lue lisää:

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!

Sandra Ahtinen
Specialist, Sustainability

Sähköposti: [email protected]

Puh. 050 572 3899