Bioteollisuus

Toimialat

Bioteollisuus käsittää useita teknologioita, joilla pyritään entistä parempaan resurssitehokkuuteen ja mahdollisuuteen saada arvoa biomassasta.

Vähähiilinen energia, biomassan jalostus, kierrätys, jätteiden hyötykäyttö sekä kestävä kemikaalien käyttö ovat bioteollisuuden mahdollisia tuotteita. Koska bioteollisuuden potentiaali on valtava, sen ratkaisuihin kohdistuu paljon kiinnostusta monilta eri toimialoilta, joilla ei ole perinteisesti käytetty biotekniikan ratkaisuja.

VTT:n suunnittele–testaa–rakenna–opi-menettely muistuttaa tavallisen insinööritieteen menetelmiä aiemmin biotekniikassa vallinneen yrityksen ja erehdyksen tien sijaan.

VTT tarjoaa asiakkailleen maailmanluokan osaamista ja teknologista kehitystä, joihin liittyvät ratkaisut mahdollistavat luonnonvarojen ja ympäristön kestävän käytön. Tiettyjen prosessiteknologioiden ja prosessinhallintatyökalujen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme tutkimus-, kehitys- ja pilotointipalveluja, jotka perustuvat tutkimusalustoihimme biotekniikan, lämpökemiallisten prosessien ja kemiantekniikan saralla. VTT:n suunnittele–testaa–rakenna–opi- lähestymistapa on alkanut muistuttaa tavallisen insinööritieteen menetelmiä aiemmin biotekniikassa vallinneen yrityksen ja erehdyksen tien sijaan.

Yksi bioteollisuuden osa-alue on synteettinen biologia, joka on viime vuosina ottanut harppauksen eteenpäin erityisesti siinä, miten biologisia järjestelmiä voidaan kehittää teollisuuden käyttöön. Uudet työkalut ja tekniikat, kuten SES ja genominmuokkaustyökalu CRISPR-Cas9, nopeuttavat kannankehitystyötä merkittävästi parantaen samalla tietämystä biologisista järjestelmistä. 

Jaa
Jari Rautio
Jari Rautio
Solution Sales Lead