Tulevaisuuden tekoäly ja etiikka

Tulevaisuuden tekoälyteknologiat voivat helpottaa elämäämme muun muassa terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, opetuksessa ja päätöksenteossa, mutta niihin liittyy myös eettisiä ongelmia. VTT auttaa asiakkaita muuntamaan eettisen ja yhteiskuntavastuullisen tekoälyn kilpailueduksi.

Lyhyesti

Eettinen ja yhteiskuntavastuullinen tekoäly tarjoaa yrityksille kilpailuedun.

Ennusteiden mukaan tekoälyn tuotot kasvavat tulevina vuosina.

Eettiset ohjeet eivät itsessään muuta ohjelmistokehittäjien toimintaa.

Tekoälyn etiikka liittyy hyvän elämän edistämiseen. Etiikka pyrkii ratkaisemaan moraaliin liittyviä ongelmia määrittämällä konsepteja, kuten hyvä ja paha, oikea ja väärä, hyve ja pahe, oikeudenmukaisuus ja rikos. Tekoälyn etiikka on soveltavan etiikan ja teknologian alalaji, joka käsittelee tekoälyn, suunnittelun, kehityksen, toteutuksen ja käytön eettisiä ongelmia.  

Tekoälyteknologiat ovat tulevaisuudessa kasvava ja nopeasti muuttuva ilmiö, jonka seuraukset kaivautuvat syvälle elämämme, yhteiskuntamme ja työtapojemme rakenteisiin. Vaikka nämä järjestelmät on suunniteltu pienentämään ihmisen osallistumistarvetta, tekoälyn vastuulliseen ja eettiseen suunnitteluun ja käyttöön liittyy oleellisia kysymyksiä. Millaisia ovat tekoälyteknologian lyhyt- ja pitkäaikaiset vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan sekä ihmisyyteen ylipäänsä? 

Etiikka voi olla innovaatioiden lähde, kun tekoälyä käytetään edistämään myönteisiä vaikutuksia ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Algoritmiteknologiaa on käytetty demokraattisten prosessien horjuttamiseen ja kontrollointiin, mikä voi edesauttaa sellaisten yhteiskuntien syntymistä, joissa kaiken näkevä ja kaikkialle leviävä valvonta vaikuttaa koko elämäämme. Tätä taustaa vasten on tärkeää hyödyntää tehokkaita menetelmiä ja prosesseja, joiden osalta on käyty tulevaisuuden tekoälyyn liittyvää perusteellista eettistä pohdintaa.

VTT edistämässä hyvää elämää

VTT auttaa asiakkaita parantamaan suunnitteluprosesseja tekoälyteknologioiden eettisten ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävien ja haluttujen tulosten varmistamiseksi. Tämä työ sisältää esimerkiksi käytännön tason keskustelua eettisistä kysymyksistä tulevaisuuden teknologiasuunnittelun parantamiseksi. Lisäksi voidaan tarkastella käyttäjien vallitsevia moraalisääntöjä ja normeja ja sitä, millainen vaikutus niillä on suunnittelupäätöksiin, ihmisten elämänlaatuun ja jopa planeettaamme.

Lopulta kyse on siitä, millaisia eettisiä haasteita teknologian käyttö asettaa, miten teknologian käyttö vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön, millaisia eettisiä periaatteita kannattaa noudattaa ja millaisia eettisiä arvoja ja suunnitteluperiaatteita suunnittelun tuloksiin olisi kussakin kontekstissa sulautettava. 

Jaa
Pekka Karimaa

Pekka Karimaa

Head of Sales and Customer Partnerships
Aiheet
Toimialat