Teollinen 3D-tulostus

Teollinen 3D-tulostus antaa yrityksille mahdollisuuden valmistaa kevyitä, toiminnallisia komponentteja paikallisesti. Näin voidaan vähentää sekä logistiikka- ja varastointikustannuksia että päästöjä. VTT tarjoaa metallitulostuksen tutkimuspalveluja teollisuusyrityksille ja kehittää 3D-tulostukseen soveltuvia biomateriaaleja.

Lyhyesti

3D-tulostus voi vähentää materiaali- ja logistiikka-kustannuksia, pidentää koneiden käyttöikää ja luoda uusia palveluja eri teollisuudenaloille.

Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin aina komponenttien ja materiaalin suunnittelusta tuotteiden elinkaaren loppuun saakka. 

Meille on kertynyt runsaasti osaamista metallien, muovien ja biomateriaalien 3D-tulostuksen kehityspalveluista. 

Mitä jos voisimme toimittaa varaosia minne tahansa maailmassa digitaalisesti ja tuottaa niitä paikallisesti aina tarvittaessa? Tai entä jos sähkömoottorit olisivat yhtä tehokkaita kuin nykyisin mutta 30 prosenttia kevyempiä? 

3D-tulostus tunnetaan myös nimellä additive manufacturing (AM), materiaalia lisäävä valmistus. Se tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia parantaa tuotteiden ominaisuuksia ja keventää erilaisia komponentteja ja osia. 

Teollisen 3D-tulostuksen teknologiat voivat helpottaa merkittävällä tavalla monien teollisuusyritysten suurimpia haasteita, koska 3D-tulostus tarjoaa mahdollisuuden vähentää logistiikka- ja varastointikustannuksia, pidentää koneiden käyttöikää, säästää materiaaleja ja luoda uusia palveluja. 

Lue lisää julkaisuistamme

Mitä jos voisimme toimittaa varaosia minne tahansa maailmassa digitaalisessa muodossa ja tuottaa niitä paikallisesti aina tarvittaessa? 

VTT tarjoaa teollisen 3D-tulostuksen tutkimuspalveluja metallien, muovien ja biomateriaalien parissa työskenteleville yrityksille. 3DMetalprint-palvelumme auttaa ratkaisemaan sovelluksiin, tuotantoon ja materiaaleihin liittyviä ongelmia.

Kilpailukykyisiä tuotteita ja uusia liiketoimintamalleja 

Autamme yrityksiä kehittämään sovelluksia ja ymmärtämään niihin liittyviä kustannusrakenteita. VTT:n kanssa yhteistyössä toimivat asiakkaat oppivat materiaalia lisäävään valmistukseen liittyvää suunnittelua ja uusien, kilpailukykyisten tuotekonseptien kehittämistä. 

Olemme kehittäneet älykkäitä 3D-tulostettuja komponentteja, kuten älykkään akselin, joka kykenee mittaamaan värähtelyään sekä langattomaan tiedonsiirtoon. Tulostetut ja digitaaliset varaosat muuttavat liiketoiminta- ja toimitusketjuja jo nyt ja ne tarjoavat valtavasti mahdollisuuksia muuttaa tapaa, jolla varaosat ja muut tavarat liikkuvat maailmalla tulevaisuudessa.   

Tukea uuden teknologian käyttöönottoon 

VTT:n asiantuntijat voivat optimoida tulostettavan komponentin ja suunnitella 3D-tulostusprosessin siten, että kappaleen tulostus on mahdollisimman edullista ja että kappaleiden laatu on optimaalinen.  

Jokainen materiaali vaatii myös omat erityiset valmistusparametrinsa, jotta valmistettava tuote on virheetön. Monipuolinen osaamisemme auttaa varmistamaan, että 3D-tulostusprosessit integroidaan osaksi asiakkaiden tuotantoketjua ja että niitä kehitetään älykkään valmistuksen ja kilpailukykyisen tuotannon vaatimukset huomioiden.   

Parempaa materiaalin laatua ja suorituskykyä

Onko sinulla sovellus, mutta ei sopivaa AM-materiaalia? VTT 3DMetalprint selvittää materiaalin tulostettavuuden ja auttaa uuden materiaalin käyttöönotossa. VTT:llä on pitkä kokemus ja hyvät valmiudet räätälöidä tulostukseen tarkoitettujen metallijauheiden ominaisuuksia ja valmistaa kokeellisia jauheita eri käyttötarkoituksiin.  

Materiaaleja voidaan kehittää kohti parempaa suorituskykyä ja toiminnallisuutta. Materiaalinkehityksemme lyhentää uusien materiaalien kehitysaikaa, koska laskennallisen ja kokeellisen kehityksen suhde on räätälöity aina kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Olemme panostaneet muun muassa magneettisten AM-materiaalien kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Ne voivat auttaa kehittämään tehokkaita mutta samalla kevyitä sähkökoneita. 

Biomateriaalien 3D-tulostus 

VTT:llä on runsaasti osaamista erityyppisten biomateriaalien 3D-tulostusprosesseihin liittyen. Prosesseissa voidaan käyttää lignoselluloosapohjaisia tai muita kasvipohjaisia materiaaleja, kasvipohjaisia biomuoveja, proteiineja ja biopohjaisia komposiitteja. Näitä materiaaleja voidaan hyödyntää esimerkiksi lääketieteessä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa, elintarvikkeissa, tekstiileissä ja jalkineissa.  

Biomateriaalien käsittely mahdollistaa biomateriaalien mekaanisen ja kemiallisen muokkaamiseen niin, että ne soveltuvat 3D-tulostukseen. VTT tarjoaa tulostuspalveluja pastamuotoisille biomateriaaleille ja lämpömuovautuville materiaaleille sekä biomateriaalien valmistuspalveluja ja sovelluskehityspalveluja niin laboratorio- kuin semi-pilot-mittakaavassa.  

 

Lue lisää:
Jaa
Tuomas Pinomaa

Tuomas Pinomaa

Customer Account Lead