Liikenteen ja liikkumisen vaikutusten arviointi ja ennakointi

Palvelu

VTT:n liikenteen ja liikkumisen vaikutusten arviointi ja ennakointi tuottaa luotettavaa ja näyttöön perustuvaa tietoa esimerkiksi uusien teknologioiden, teknologisten ratkaisujen, palveluiden sekä ohjauskeinojen vaikutuksista. Tiedot auttavat viranomaisia, kaupunkeja, palveluntarjoajia ja autoteollisuutta päätöksenteossa. Tutkimuksemme tukee siirtymää kestävään liikkumiseen, joka on turvallista ja ympäristöä säästävää kaikille käyttäjille. Arviointimme käsittelevät henkilö- ja tavaraliikennettä teillä, rautateillä ja kaupunkialueilla.

Keskeiset faktat liikenteen ja liikkumisen vaikutusten arvioinneistamme

Tarjoamme: liikenteen ja liikkumisen palveluiden ja järjestelmien sekä niiden vaikutusten arviointia, työkaluja liikenneturvallisuuden arviointiin ja onnettomuusanalyysien tekemiseen sekä liikennepolitiikan analysointia ja ennakointia

Vahvuutemme: liikennejärjestelmätason näkökulma, kokonaisvaltaiset ja monipuoliset tutkimusmenetelmät, luotettava ja näyttöön perustuva tieto

Asiakkaitamme: liikenneviranomaiset, palveluntarjoajat, autoteollisuus

Heikki Rajasalo
Heikki Rajasalo
Solution Sales Lead, Mobility and Transport