Dynaaminen prosessisimulaatio-ohjelmisto Apros®

Apros® on VTT:n ja Fortumin simulointiohjelmisto, jota sadat asiantuntijat ympäri maailmaa käyttävät laitosten ja järjestelmien turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Aprosilla rakennetaan digitaalinen malli voima- tai prosessilaitoksesta tai kaupungin sähköjärjestelmästä. Mallin avulla koulutetaan työntekijöitä, tehdään turvallisuusanalyysejä, automaatiotestausta ja virtuaalista käyttöönottoa.

Apros® on VTT:n ja Fortumin rekisteröity tavaramerkki.

Lyhyesti

Dynaaminen simulaatio maksaa itsensä takaisin tuotantojärjestelmien parantuneen suorituskyvyn ja ihmisten paremman osaamisen kautta.

Apros on VTT:n ja Fortumin simulaatio-ohjelmisto, jota sadat asiantuntijat ympäri maailmaa käyttävät laitosten ja muiden järjestelmien turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseen.

Apros-ohjelmistoa käytetään esimerkiksi voima- ja prosessi-laitosten ja laivojen energiajärjestelmien mallintamiseen ja simulointiin.

Apros on VTT:n ja Fortumin kehittämä dynaaminen analyysi- ja simulaatio-ohjelmisto. Apros-ohjelmistoa on käytetty vuodesta 1986 alkaen lämpö- ja ydinvoimalaitosten simulointiin. Lisäksi Apros-ohjelmiston avulla on simuloitu esimerkiksi sellun ja paperin tuotantoa, suolanpoistolaitoksia, kiinteäoksidipolttokennojärjestelmiä (SOFC), kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkostoja, keskittäviä aurinkovoimalaitoksia (CSP), lämmön varastointia ja siirtoa sulasuolan avulla sekä kaasujärjestelmiä (LNG). Etsimme jatkuvasti uusia potentiaalisia sovellusalueita.

Simuloi, älä spekuloi!

Apros-ohjelmiston sovellukset ja hyödyt:

  • Turvallisuusanalyysi – vähennä riskejä ja vakuuta turvallisuusviranomaiset
  • Suunnittelun tuki – tarkista säädöt ja mitoitukset ennalta
  • Automaation testaus – lyhennä käyttöönottoaikaa
  • Operaattorien koulutus – osaamisen siirto osallistumisen kautta 

 

Apros-ohjelmiston edut:

  • Kattavat mallikirjastot prosessi-, automaatio- ja sähköjärjestelmille
  • Moderni käyttöliittymä, jossa intuitiivinen grafiikka ja tehokas skriptaus
  • Laaja käyttöalue mekanistisen eli ilmiöpohjaisen lähestymistavan ansioista
  • Perusteellinen validointijärjestelmä, jonka mukaan jokainen julkaistava versio testataan
  • Avoimet rajapinnat sekä suunnittelutiedolle että mittauksille ja ohjauksille
  • Vakaa ja jatkuva kehitys sekä aktiivinen käyttäjäyhteisö 

Yhteistyömallimme ovat joustavia

Teemme turvallisuusanalyysejä, suunnittelun tuki- ja optimointianalyysejä ja toteutamme simulaattorijärjestelmiä. Vaihtoehtoisesti tarjoamme Apros-ohjelmiston lisenssejä sekä kaiken koulutuksen ja tuen, jota omien simulaatiosovellusten rakentamisessa tarvitaan. Tarjoamme myös ohjelmiston räätälöinti- ja integraatiopalveluita. Parhaan tuen varmistamiseksi otamme mukaan huipputason asiantuntijoita Apros-tuotekehitysorganisaatiosta.

Etsimme jatkuvasti lisää Apros-ohjelmiston myyntiedustajia.

Näin Apros toimii

Apros-malli luodaan kätevästi valitsemalla mallikirjastoista komponentteja kuten venttiileitä, putkia, pumppuja, säiliöitä, mittalaitteita ja säätimiä, lisäämällä ne kaavioon, yhdistämällä ne ja syöttämällä parametrien arvot käyttöliittymän kautta. Mallin lähtötiedoiksi tarvitaan fyysisiä mittoja ja korrelaatioita, esimerkiksi pumppukäyrät ja säätöparametrit. Kun data on syötetty, syntyy laitoksen tai järjestelmän digitaalinen malli, jota voidaan ajaa ja testata samalla tavoin kuin oikeaa laitosta.

Lisätietoa Aproksesta löytyy Apros® -tuotteen verkkosivuilta

Jaa
Matti Paljakka

Matti Paljakka

Solution Sales Lead, Nuclear energy
Pasi Laakso

Pasi Laakso

Senior Scientist
Jari Hämäläinen

Jari Hämäläinen

Senior Principal Scientist