Teollisuuden anturointiratkaisut

Digitalisaatiosta hyötyminen vaatii luotettavia antureita, joissa on mukana instrumentaatiota sekä tiedonsiirtoteknologiaa. Tarjoamme ratkaisuja teollisuuden erilaisiin anturointitarpeisiin.

Lyhyesti

Teollisuuden digitalisoituminen vaatii luotettavia antureita, joista saadaan laadukasta dataa. 

VTT kehittää räätälöityjä optisia ja sähkömagneettisia antureita, anturielementeistä aina IoT-yhteyksillä varustettuihin instrumentteihin asti.

Luotettava anturidata mahdollistaa kannattavien uusien tuotteiden ja IoT-palveluiden luomisen.

Digitalisaatio vaatii luotettavaa dataa sekä prosessiteollisuudessa että tuotteiden valmistuksen ja elinkaaren aikana. Hyvin suunnitellut anturit ja mittalaitteet tarjoavat tietoa tuotteiden ja prosessien optimointiin, mikä puolestaan parantaa tuote- ja palveluliiketoiminnan kannattavuutta. Miten oma yrityksesi hyötyy digitalisaatiosta? Mistä data on peräisin?
 

VTT on anturointiteknologian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Osaamisalueemme ulottuu tunnistuksen periaatteiden kehityksestä aina esittelyprototyyppeihin liittyvään sovellettuun tutkimukseen tuotekehitykseen ja edelleen kaupallistamiseen sekä start-up-toiminnan edistämiseen. Meillä on osaamista optisesta ja sähköisestä anturoinnista sekä bioantureista. Tarjoamme myös tiedonsiirtoteknologioita langattomien anturien liittämiseksi esineiden internetiin.

Optiset instrumentit

VTT on kansainvälisesti johtava, verkon välityksellä käytettävien optisten analysaattoreiden tutkimus- ja kehityslaitos. VTT:llä työskentelee yli 60 optisen laite- ja mittaustekniikan, prosessianalyysin ja -mallintamisen, optoelektroniikan, spektroskopian, konenäön, kuvankäsittelyn, hahmontunnistuksen, tekoälyn ja tarkkuusmekaniikan asiantuntijaa. Meillä on kokemusta erilaisten spektroskopiaan ja konenäköön perustuvien mittausteknologioiden yhdistämisestä asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi monissa eri sovelluksissa. Toimimme sillanrakentajina optisten mittausteknologioiden ja niiden sovellusten välillä. .

Hyvin suunnitellut anturit ja mittalaitteet tarjoavat tietoa tuotteiden ja prosessien optimointiin ja kannattavuuden parantamiseen.

Optisilla mittaus- ja tarkastusmenetelmillä on keskeinen asema teollisuuden reaaliaikaisessa laadunvalvonnassa, automaatiossa ja prosessinhallinnassa. Olemme kehittäneet mittalaitteita autonomisiin ajoneuvoihin, turvallisuus- ja tarkastuskäyttöön, ympäristön valvontaan sekä kaivostoimintaan ja raaka-aineiden käsittelyyn. Tarkat ja luotettavat mittaukset, jotka mahdollistavat prosessien ohjauksen, edistävät merkittävästi prosessiteollisuuden kilpailukykyä. Ne tekevät teollisista prosesseista nopeampia, tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä. 

Sähkömagneettiset anturit

Sähkömagneettisia antureita käytetään esimerkiksi materiaalien kosteusmittauksiin prosessien optimointia varten, täsmälliseen asentomittaukseen ja melupäästöjen tunnistukseen kuntoperusteista kunnossapitoa varten kehitettyihin sovelluksiin. Industry 4.0:n myötä sähkömagneettisen tunnistuksen kärkiaiheeksi ovat nousseet pienet, kannettavat tutkat, joita käytetään autonomisten ajoneuvojen ja robottien aisteina. Näihin olemme kehittäneet räätälöityjä antureita aloittaen asiakkaamme mittaustarpeista, edeten tunnistamisperiaatteesta proof-of-concept-esityksiin.

Esineiden internetiin yhdistyvät anturijärjestelmät

Asennuksen ja kunnossapidon helpottamiseksi monia anturijärjestelmiä, anturidatan siirtoa ja virransyöttöä voidaan nykyisin käyttää täysin langattomasti. Anturit voidaan suunnitella toimimaan useita vuosia pariston avulla tai niihin voidaan integroida langaton virransyöttö, kuten asennettaessa anturi liikkuviin koneen osiin. VTT:n instrumenteissa luotettavaan tiedonsiirtoon on käytetty erilaisia IoT-radioprotokollia, kuten LoRa, Bluetooth, NB-IoT ja jopa WLAN. 

 

Lue lisää

 

Julkaisut

Jaa
Kaj Nummila

Kaj Nummila

Solution Sales Lead
Antti Kemppainen

Antti Kemppainen

Solution Sales Lead