Älykkäät sähköverkot ja energiajärjestelmät

Kehitämme järjestelmäratkaisuja, jotka muuttavat energiasektoria kohti hiilineutraaliutta.

Lyhyesti

VTT kokoaa yhteen laajan valikoiman ratkaisuja koko energian arvoketjusta: sähkön, lämmityksen, jäähdytyksen ja polttoaineet.  

Älykkään energiajärjestelmän kehittämisen edellytyksenä on syvä ymmärrys järjestelmästä kokonaisuutena.

Sektoreiden välinen vuorovaikutus parantaa tehokkuutta, joustavuutta ja taloudellista mielekkyyttä. Sähköistäminen on eräs tärkeimmistä keinosta vähentää päästöjä. 

Energia on keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, tuottaahan energiasektori lähes puolet kasvihuonepäästöistä. Samaan aikaan yhteiskunta on yhä riippuvaisempi energiasta. Energian tulee olla myös sosioekonomisesti hyväksyttävää. Älykkäiden sähköverkkojen ja energiajärjestelmien tutkimuksen ytimessä on tasapainon löytäminen päästövähennystavoitteiden, taloudellisen toteutettavuuden ja häiriösietoisuuden välillä.

Energiajärjestelmän muututtava oleellisesti

Energiajärjestelmä käsittää energian tuotannon, jakelun ja kulutuksen rakennuksessa, kaupungissa, maassa tai mantereella. Kaikki kolme muuttuvat nopeasti uusien teknologioiden sekä eri energiamuotojen, kuten sähkön, lämmön, jäähdytyksen ja polttoaineiden välisten verkostojen kehittämisen myötä. Tulevaisuuden energiajärjestelmä perustuu siihen, että löydetään mahdollisuuksia ja synergioita niiden yhdistämiseksi. 

Energian käytön ajoituksesta on tulossa tärkeämpää kuin käytetyn energian määrästä. 

Siirtyminen kohti matalahiilistä yhteiskuntaa muuttaa energiajärjestelmää oleellisesti. Energiantuotannossa siirrytään kohti uusiutuvia ja usein epäjatkuvia ja hajautettuja energiaresursseja, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa. Sähköajoneuvojen ja energiavarastojen määrä kasvaa ja kuormitusprofiilit muuttuvat uusien komponenttien, kuten lämpöpumppujen ansiosta.

Samaan aikaan yhteiskunta asettaa energialle yhä enemmän luotettavuusvaatimuksia. Nämä muutokset pitää hallita turvallisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Älykkäät sähköverkkoteknologiat ovat eräs tämän muutoksen keskeisiä mahdollistajia. 

Ymmärrämme energiajärjestelmät kokonaisuutena

VTT:n ainutlaatuinen palvelutarjonta on syntynyt toisiinsa yhdistyvien energiajärjestelmien eri osa-alueiden kehittämistyöstä kertyneestä kokemuksesta. Pystymme kokoamaan yhteen laajan kattauksen ratkaisuja, jotka koskevat energian koko arvoketjua. Osaamisemme ulottuu yksittäisistä teknologioista järjestelmäratkaisuihin, palveluihin ja markkinaoperaatioihin.

Älykkään energiajärjestelmän toteuttamisen kannalta keskeistä on järjestelmien ymmärtäminen kokonaisuutena. VTT voi auttaa, haluattepa parantaa kykyänne ennakoida tuotantokapasiteettia tai mahdollistaa uusien resurssien liittämisen nykyiseen sähköverkkoon. 

Liiketoimintamallit kehittyvät ja koko toimintaympäristö muuttuu. Kentälle tulee uusia toimijoita, uusia rooleja ja uusia markkinoita. Tarjolle tulee useita mahdollisuuksia uusiin lähestymistapoihin ja disruptoivaan liiketoimintaan.

Image describing the VTT smart energy system

Tulevaisuus tuo sekaannusta, mutta myös uusia tilaisuuksia

Tulevaisuuden energiajärjestelmässä toisiinsa yhteydessä olevien energian tuotanto-, jakelu- ja kulutustapojen verkosto jatkaa kasvuaan ja tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia. Mukaan tulee uusia toimijoita ja vanhat toimijat saavat uusia rooleja. Tämä luo uusia tilaisuuksia, yrityksiä ja markkinoita. Se voi kuitenkin synnyttää myös disruptiota, monimutkaisuutta ja sekaannusta. VTT auttaa simuloimaan uusia olosuhteita, pohtimaan rooleja uudessa energiajärjestelmässä sekä selviämään siirtymävaiheesta.

Jaa
Kirsi Kotilainen

Kirsi Kotilainen

Solution Sales Lead