Kaukokartoitus 

VTT:n satelliittikuvien analysointityökalut ja -alusta tukevat luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Lyhyesti

Resurssien riittävyys ja ilmastonmuutos ovat keskeisiä kysymyksiä.

Satelliittikuvat mahdollistavat lähes reaaliaikaisen resurssienhallinnan.

Metsävarantojen hallintaan on kehitetty pilvipalvelualusta.

Luonnonvarojen riittävyys ja tarve käyttää niitä kestävällä tavalla ovat olennaisia kysymyksiä ihmiskunnalle. Muuttuva ilmasto voi vaikuttaa suuresti luonnonvarojen saatavuuteen. Pariisin sopimuksen ja muun kansainvälisen ja kansallisen sääntelyn tavoitteena on lieventää ilmastonmuutosta ja sen haittavaikutuksia.

Metsät toimivat merkittävinä hiilinieluina ja -varastoina. Metsävarojen kestävä käyttö ja uudelleenmetsittäminen ovat nopeimpia keinoja sitoa hiilidioksidia, mikä auttaa hillitsemään maapallon lämpötilan nousua. Kasvava väestö tarvitsee kuitenkin myös lisää ruokaa, mistä aiheutuu paineita muuttaa metsiä maatalousmaaksi.

Satelliitit keräävät kuvia maapallosta päivittäin

Jotta luonnonvaroja voitaisiin käyttää älykkäästi, niistä tarvitaan luotettavaa tietoa. Sadat satelliitit keräävät maailmanlaajuista tietoa maapallon pinnasta ja ilmakehästä. Eurooppalaisen Copernicus-ohjelman Sentinel-satelliitit keräävät päivittäin valtavan tietomäärän. Se on  ilmaiseksi saatavilla internetissä.

Satelliittikuvien älykäs analysoiminen tekee globaalista resurssienhallinnasta lähes reaaliaikaista.

Kehitämme menetelmiä, joiden avulla ihmiset ja organisaatiot saavat ajantasaista tietoa ympäristön tilasta. Erikoisalaamme ovat metsiin liittyvät sovellukset, mutta meillä on kokemusta myös muista kaukokartoituksen osa-alueista. Analysoimme satelliittikuvia yhdistelemällä niitä muuhun tietoon, kuten maanpinnalla tehtyihin mittauksiin ja ilmakehää koskevaan tietoon.  

Analysoinnin tuloksella saadaan tarkkoja karttoja biomassasta, puulajeista sekä niissä tapahtuvista muutoksista, kuten hakkuista, tietyn ajanjakson kuluessa. Myös hiilimäärästä, jonka metsä on sitonut vuoden aikana, voidaan tuottaa kuva kymmenen metrin tarkkuudella. Kartoitus on tehtävissä missä tahansa maapallolla, tai se voi kattaa jopa koko maapallon.

Forestry-TEP-pilvipalvelualusta

Euroopan avaruusjärjestön ESAn tuella olemme kehittäneet pilvipalveluna toimivan Forestry Thematic Exploitation Platformin eli Forestry-TEP-palvelun. Alustaa voi pitää eräänlaisena tuotantolaitoksena, johon syötetään satelliitti- ja muuta tietoa. Sen pohjalta palvelu tuottaa hyödyllistä tietoa tarkkojen karttojen muodossa. Käyttäjä tarvitsee ainoastaan internetyhteyden, mutta hänen ei tarvitse ladata valtavia määriä dataa omalle tietokoneelleen.  

Olemme kehittäneet alustalle monipuolisen sovellusvalikoiman satelliittikuvien analysointia varten.  Käyttäjät voivat myös kehittää omia palveluitaan Forestry-TEP-alustaan. Tiedon käsittelyn älykkyyttä lisätään uusimpien koneoppimisalgoritmien avulla. Autamme käyttäjiä rakentamaan palveluekosysteemejä luonnonvarojen hallintaa varten.  

Kotimaiset ja ulkomaiset yritykset ja organisaatiot, kuten metsäalan yritykset, hallitukset, lisäarvoa tuottavat toimijat ja yliopistot, hyödyntävät alustaamme ja tieteellistä asiantuntemustamme. Meidät tunnetaan maailmanlaajuisesti kaukokartoitusalan asiantuntijoina. Työmme pohjalta on syntynyt myös menestyvä spinoff-yritys. 

Jaa
Mikko Salomaa

Mikko Salomaa

Solution Sales Lead