Biopolymeerit

Biopolymeerit tarjoavat kestäviä, hiilineutraaleja ja uusiutuvia materiaaleja korvaamaan fossiiliperäisiä muoveja. VTT:llä on syvällistä tieteellistä osaamista sekä huipputason tilat uusien biopolymeerien ja biomuoviratkaisujen kehittämiseen sekä laboratorioissa että pilottituotantotasolla.

Lyhyesti

Biopolymeerit valmistetaan luontaisista materiaaleista käyttämällä joko selluloosan kaltaisia luontaisia polymeereja tai polymerisoimalla biopohjaisia monomeereja. 

Biopolymeerien avulla voimme auttaa löytämään vastuullisia ja biohajoavia tai kompostoituvia vaihtoehtoja öljypohjaisille tuotteille. 

Tilamme ja huippututkijamme tukevat ratkaisujen löytämistä, monomeereista polymeereihin ja lopulliseen sovellukseen asti.

Eikö olisikin upeaa, jos kaikki muovit tehtäisiin raakaöljyn sijaan kestävästä biomassasta, kuten puusta? Entä jos tulevaisuuden muovit tukisivat kiertotalouden periaatteita ilman hiilidioksidipäästöjä?  

VTT auttaa asiakkaitaan tuomaan visiota lähemmäksi todellisuutta hyödyntämällä biopolymeerien tutkimus- ja innovaatio-osaamistaan. Biomuovit on joko valmistettu kokonaan tai osittain biomassasta tai ne hajoavat mikrobitoiminnan tuloksena vedeksi, hiilidioksidiksi ja energiaksi. Tulevaisuudessa pakkaukset, tekstiilit ja muut hyödykkeet valmistetaan yhä useammin näistä materiaaleista.  

Torjumme ilmastonmuutosta ja muovijätettä

EU ja yksittäiset valtiot etsivät tapoja taistella ilmastonmuutosta sekä lisääntyvää muovijätettä vastaan. EU:n muovistrategian mukaisesti kertakäyttömuoveista luovutaan ja kaikkien muovipakkausten tulisi olla kierrätettäviä, uudelleenkäytettäviä tai kompostoitavia vuoteen 2030 mennessä. Biomuovien käyttö tarjoaa osaltaan myös vastauksen EU:n asettamaan tavoitteeseen merkittävästä hiilidioksidipäästöjen alentamisesta vuoteen 2050 mennessä. 

Biopolymeeripohjaiset materiaalit voivat korvata fossiiliperäiset muovit ja auttavat näin torjumaan ilmaston lämpenemistä sekä muovijätettä. 

Kehittämämme biopolymeerit ovat vastuullisia, hiilineutraaleja ja uusiutuvia, sillä ne on valmistettu luonnosta peräisin olevista materiaaleista. 

Biopolymeereista sovelluksiin

VTT:llä on osaamista sekä huipputason laboratorio- ja pilottituotantotilat uusien biopolymeeripohjaisten ratkaisujen kehittämiseen. Räätälöimme luontaisten polymeerien, erityisesti selluloosan ominaisuuksia sopimaan sovelluksiin ja käsittelytarpeisiin sekä luodaksemme uusia, kestäviä kestomuoviratkaisuja. Polymerisoimalla monomeereja kehitämme myös uusia, huippuluokan ominaisuuksin varusteltuja biomuoveja. 

Autamme asiakkaitamme kehittämään uusia materiaaleja, skaalaamaan niiden tuotantoa sekä esittelemään niiden käyttöä erilaisissa prosesseissa, kuten kestomuovien pursotuksessa aina tuotteen täysimittaiseen soveltamiseen asti. Osaamisemme kattaa myös biopolymeerien sovellusten kehittämisen. 

Jaa
Jouni Lattu

Jouni Lattu

Customer Account Lead