Puolustus ja turvallisuus

Toimialat

Miten varmistaa puolustuksen teknologinen ja teollinen perusta? Puolustus liittyy kaikkeen, maanalaisista ja vedenalaisista tapahtumista aina avaruuteen asti. Tämä tarkoittaa uuden sukupolven ratkaisujen kehittämistä kaikille sektoreille: siviilielämästä turvallisuus- ja puolustusaloille sekä päinvastoin.

Hallituksen periaatepäätös Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisesta keskittyy kyberturvallisuuteen, avaruusteknologiaan, arktiseen ympäristöön, valvontasovelluksiin, elinkaaren hallintaan, kestävään kehitykseen, viestintäteknologioihin, suojautumiseen ydinaseilta, biologisilta aseilta ja kemiallisilta aseilta sekä synteettiseen biologiaan.

Kyberturvallisuus eli tarve parantaa kykyä reagoida kasvavaan kyberuhkien määrään on suosittu puheenaihe. Se edellyttää luotettavien alustojen ja palveluiden kehittämistä. Tähän liittyvät esim. alustaturvallisuus, remote attestation -tunnistus, turvallisuuskeskukset, tietoturva sekä riskianalyysit. Harkinnan arvoisia työkaluja ovat myös sovellettu kryptografia, lohkoketjut tai jopa erityinen kybertilannekeskus.

Avaruusteknologiat, kuten edistyneet RF-komponentit, viestintäjärjestelmät sekä sensori- ja kuvantamisteknologiat, edistävät puolustuksen kehittämistä. Sotilassovelluksia varten on toteutettu uuden sukupolven etätunnistuksen kaltaisia ratkaisuja.

VTT:n arktiseen teknologiaan sekä laivateknologiaan liittyvä tutkimus auttaa merialueilla ja kylmissä olosuhteissa operoivia laivaston aluksia. VTT:n tutkimusaloja ovat alusten toiminta avovedessä ja jään seassa, jäiden ja rakenteiden vuorovaikutus, rakenteellinen kestävyys, työntövoiman tehokkuus, taistelujen seuranta, melupäästöt sekä operaatiosimulaatiot. Asiantuntemuksemme avulla voimme tarjota aluksille kestäviä ja turvallisia ratkaisuja.

Hyperspektrikuvantaminen on hyvä esimerkki uuden sukupolven kuvantamisteknologioista, joita voidaan hyödyntää seurantasovelluksissa. Kuvantamisteknologioilla on erilaisia sovelluksia myös puolustus- ja turvallisuussektoreilla, mm. myrkyllisten kemikaalien tunnistaminen, biologisten aineiden analysointi sekä räjähteistä varoittaminen. Tekoälyä ja koneoppimissovelluksia kehitetään jalostamaan useilta antureilta saatua dataa merkitykselliseksi tiedoksi spektrin ominaisuuksista.

Myös ajoneuvojen kestävyyteen panostetaan, joten elinkaaren hallinta siihen liittyvine kunnossapito-, korjaus- ja peruskorjaustoimenpiteineen on noussut tärkeäksi asiaksi 5G:n kaltaisten uuden sukupolven viestintäteknologioiden rinnalle. Suojautuminen ydinaseilta sekä biologisilta ja kemiallisilta aseilta sekä mm. kontaminaation hallinta on eräs Suomen puolustusvoimien keskeisiä painopistealueita.

 

Jaa
Aslak Siljander
Aslak Siljander
Customer Account Lead
Timo Jaakkola
Timo Jaakkola
Customer Account Lead
Markku Jenu
Markku Jenu