Puolustus ja turvallisuus

Toimialat

Miten varmistaa puolustuksen teknologinen ja teollinen perusta? Puolustus liittyy kaikkeen, vedenalaisista tapahtumista aina avaruuteen asti. Tämä tarkoittaa uuden sukupolven ratkaisujen kehittämistä kaikille sektoreille: siviilielämästä turvallisuus- ja puolustusaloille sekä päinvastoin.

Lyhyesti VTT:n puolustusteollisuuden ratkaisuista

VTT kehittää puolustusteollisuuden käyttöön luotettavia, tehokkaita ja edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja. Tavoitteenamme on auttaa varmistamaan kansallinen puolustuskyky, yhteiskunnan turvallisuus ja kriittisten teknologioiden kansallinen osaaminen. Näin autamme luomaan turvallisempaa maailmaa. Kansainvälisen yhteistyön ja verkoston rooli tässä työssä on jo merkittävä ja se kasvaa yhä jatkossa. 

Hallituksen periaatepäätös Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisesta keskittyy kyberturvallisuuteen, avaruusteknologiaan, arktiseen ympäristöön, tilannekuva- ja valvontasovelluksiin, puolustusmateriaalin elinkaaren hallintaan, kestävään kehitykseen, viestintäteknologioihin, synteettiseen biologiaan sekä suojautumiseen kemiallisilta ja biologisilta aseilta sekä ydinaseilta. VTT:llä olemme tutkimuksen edelläkävijöitä näiden edellä mainittujen lisäksi myös muilla puolustussektorille tärkeillä tutkimus- ja kehitysalueilla kuten esimerkiksi 6G:ssä, kvanttiteknologiassa, hyperspektrikuvantamisessa, materiaalitekniikassa sekä arktisessa ja laivateknisessä tutkimuksessa.

Hyperspektrikuvantaminen on hyvä esimerkki uuden sukupolven kuvantamisteknologioista, joita voidaan hyödyntää valvonta- ja tunnistussovelluksissa. Hyperspektriteknologiaa voidaan käyttää mm. poikkeamien havaitsemiseen sekä materiaalien ja aineiden tunnistamiseen. Erimerkkeinä sovelluksista puolustus- ja turvallisuussektoreilla on keinotekoisten naamiomateriaalien ja myrkyllisten kemikaalien tunnistaminen, biologisten aineiden analysointi sekä räjähteistä varoittaminen. Tekoälyä ja koneoppimissovelluksia kehitetään jalostamaan useilta antureilta saatua dataa merkitykselliseksi tiedoksi spektrin ominaisuuksista. Suojautuminen ydinaseilta sekä biologisilta ja kemiallisilta aseilta sekä mm. kontaminaation hallinta on eräs Suomen puolustusvoimien keskeisiä painopistealueita.

Avaruusteknologiat, kuten edistyneet RF-komponentit, viestintäjärjestelmät sekä sensori- ja kuvantamisteknologiat, edistävät puolustuksen kehittämistä. Työskentelemme aktiivisesti 5G:n ja 6G:n kaltaisten uuden sukupolven viestintäteknologioiden parissa, joista puolustusteollisuus voi hyötyä merkittävästi.

VTT:n arktiseen teknologiaan sekä laivateknologiaan liittyvä tutkimus auttaa merialueilla ja kylmissä olosuhteissa operoivia merivoimien aluksia. Tutkimusalojamme ovat jäiden sekä rakenteiden ja propulsion vuorovaikutus, rakenteellinen kestävyys ja mitoitus sekä erilaiset simulaatiot. Myös muiden järjestelmien toimintaa vaikeissa kylmissä olosuhteissa voidaan arvioida ja testata VTT:llä. Merivoimien laivojen lisäksi maavoimien ja ilmavoimien kaluston kestävyyteen panostetaan. Näiden ja muiden järjestelmien elinkaaren hallinta siihen liittyvine kunnossapito-, korjaus- ja peruskorjaustoimenpiteineen on noussut tärkeäksi asiaksi.

Toimimme aktiivisena jäsenenä useissa puolustusalan yhteistyöorganisaatioissa kuten Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:ssä ja Digital Defence Ecosystem DDE:ssä. Teemme tiivistä yhteistyötä Suomen puolustusvoimien kanssa ja asiakkainamme on merkittäviä puolustusalan toimijoita niin Suomessa, Euroopassa kuin USA:ssa. Eurooppalaisessa toimintakentässä European Defence Fund (EDF) on merkittävä yhteistyömuoto VTT:lle eurooppalaisen puolustusteollisuuden ja tutkimuslaitosten välillä. 
 

Lue lisää aiheeseen liittyen: