Beyond 5G - ja 6G-verkot

Jokaiseen uuteen verkkosukupolveen kohdistuu uusia odotuksia, eikä 5G:n käyttöönotto ole poikkeus. Uudet viestintäverkot vastaavat osaltaan digitalisaation, robotisaation ja ilmastonmuutoksen globaaleihin haasteisiin ja mahdollistavat uusien sovellusten kehittämisen teollisuuden palvelukseen. Teemme yhteistyötä yritysten kanssa huipputeknologian parissa aina 5G:stä ja tulevaisuuden verkoista seuraavan sukupolven antureihin ja pyrimme nopeuttamaan tiedonsiirtoa sekä avaamaan mahdollisuuksia uusille digitaalisille tuotteille ja palveluille.

Asiantuntemuksemme Beyond 5G -verkkojen alalla

Kehitämme Beyond 5G (B5G) -verkkoteknologioita ja tutkimme 6G:tä

5G- ja 6G-asiantuntemuksemme vastaa alan tarpeisiin ja edistää asiakkaidemme asemaa kilpailijoihin nähden

Tuemme avoimia ratkaisuja eli avointa arkkitehtuuria ja avoimia ohjausrajapintoja

Kehitämme 5G- ja muita verkkoratkaisuja, joilla on liiketoiminnallista arvoa

VTT on innovaatiokumppani edistyksellisten, eri toimialoja hyödyttävien viestintäverkkoratkaisujen kehittämiseen. Tutkimme ja kehitämme viestintäverkkoja ja ymmärrämme teollisuuden tarpeita. Meillä on kokemusta ratkaisujen kehittämisestä eri toimialoille, kuten:

Nämä ja monet muut alat hyötyvät uusista verkkoteknologioista, jotka parantavat luotettavuutta ja suorituskykyä sekä pienentävät energiankulutusta.

Meillä on kunnianhimoa ja kykyä kehittää ratkaisuja jopa kaikkein haastavimpiin ympäristöihin. VTT on solminut Euroopan avarauusjärjestö ESAn kanssa strategisen kumppanuuden, jonka tavoitteena on kehittää 5G-viestintäverkkoja avaruusteollisuuden tarpeisiin.

Verkkoresurssien riittävyyden parantaminen

Verkkojen suunnitteluun ja hallintaan kohdistuu uusia haasteita, kun tietoliikenneverkkojen siirtämän datan ja verkkokomponenttien määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Olemme vastanneet näihin haasteisiin asettamalla verkkoresurssien riittävyyden yhdeksi keskeisistä teemoistamme. Keskitymme älykkäisiin verkonhallintaratkaisuihin, palvelun laadun mittaamiseen ja big datan hyödyntämiseen verkkojen hallinnassa. Verkkoresurssien päästä päähän -optimointi, palvelun laadun parantaminen eri vertikaalien käyttötapauksissa sekä turvallisen ja luotettavan viestinnän mahdollistaminen ovat tutkimus- ja kehitystoimintamme keskeisimmät tavoitteet.

Kohti Beyond 5G- ja 6G-verkkoja

5G:lle asetettiin alun perin suuria odotuksia, ja siitä piti tulla kaikkialle ulottuva verkko, joka mahdollistaa lähes rajattomasti reaaliaikaisia sovelluksia. 5G-arkkitehtuuriin, saatavilla oleviin komponentteihin ja ohjelmistoratkaisuihin liittyvien rajoitusten vuoksi haastavimpien sovellusten vaatimukset eivät kuitenkaan vielä lähitulevaisuudessa täyty. Siksi monien jännittävien – mutta haastavien – mahdollisuuksien osalta on odotettava Beyond 5G -teknologian käyttöönottoa ja joidenkin osalta jopa sitä, että 6G ja sen futuristiset ominaisuudet ovat käytettävissä.

Elämme vastuullisuuden aikaa. Beyond 5G- ja 6G-verkkojen olisi oltava vastuullisia ja lisäksi vakaita, skaalautuvia, tehokkaita, luotettavia ja ketteriä.

VTT:n tutkimusteemoja ovat Beyond 5G -verkkoarkkitehtuuri, 6G-järjestelmiin liittyvien konseptien ja teknologian kehittäminen, analyyttinen ja simulaatioihin perustuva verkko- ja protokollamallinnus sekä konseptien toimivuuden todentavien ja esikaupallisten prototyyppien käytännön toteutukset. Tietoliikennejärjestelmien asiantuntemuksemme ulottuu radioteknologiasta runkoverkkoihin mukaan lukien internet-, sovellus- ja palveluprotokollat.  

VTT:llä tutkimuksemme painopisteitä ovat

 • verkkoteknologiat
 • kyberturvallisuus
 • radiorajapinta
 • front-end prosessointi
 • lähetin-vastaanotinkomponentit.

B5G-verkot asettavat uusia turvallisuusvaatimuksia

Beyond 5G- ja 6G-verkkojen tulisi tukea kestävää kehitystä ja lisäksi olla stabiileja, skaalautuvia, tehokkaita, luotettavia ja ketteriä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa sitä, että verkostoista tulee yhä monimutkaisempia. Verkkoinfrastruktuurin on oltava erittäin turvallinen, luotettava ja stabiili, jotta se täyttää erittäin tiukat käytettävyysvaatimukset. Pitkällä aikavälillä myös verkkojen ja niiden sovellusten tulisi olla valmiita kvanttiaikaan. Tämän haasteen ratkaisemiseksi VTT kehittää verkkojen turvaamiseen tarkoitettuja menetelmiä, kuten kvanttiturvallisia salausmenetelmiä.

Viestintäteknologian uusimpia ratkaisuja käyttämällä voimme auttaa yrityksiä varmistamaan tietoliikenneverkkojen häiriöttömän toiminnan ja parantamaan järjestelmiensä luotettavuutta. Näin palveluntarjoajat voivat taata loppukäyttäjille sujuvan ja laadukkaan käyttökokemuksen.

Cover art of the VTT whitepaper "Holistic approach to 6g networks"

Lataa whitepaper: Beyond 5G networks

Opas uusiin näkökulmiin 5G:n kehittyessä kohti 6G:tä.

Smart city and wireless communication network

Referenssi: Suuren laitemäärän tietoverkkosimulaatiot tasoittavat tietä verkottuneelle maailmalle

VTT on toteuttanut simulaatioita, jotka vahvistavat suuren laitemäärän ETSI DECT-2020 NR (New Radio) -tietoverkkoteknologian toimintakelpoisuuden. Wirepas-ohjelmistoyritys on ollut vahvasti mukana kyseisen teknologian kehittämisessä.

Yhteistyö kanssamme – Liiketoimintamme ja asiakaskumppanuutemme kattavat seuraavat alat:

 • toteutettavuusselvitykset
 • tutkimushankkeet
 • soveltuvuusselvitykset ja -arvioinnit
 • esikaupallinen TKI palvelu
 • prototyypit, mukaan lukien piensarjatuotanto
 • materiaalien kehittäminen ja prosessit
 • teknologiansiirtohankkeet
 • teollis- ja tekijänoikeuslisensointi 
Jaa
Pekka Karimaa

Pekka Karimaa

Head of Sales and Customer Partnerships