Innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit

Liiketoiminta on nykyään verkottunutta ja dynaamista, joten yhteistyö on avain innovointiin sekä monimutkaisten ja systeemisten haasteiden ratkaisuun. VTT vauhdittaa innovaatioita ekosysteemeillään, jotka liittyvät esimerkiksi älykkäiden energiaratkaisujen ja autonomisten järjestelmien kehittämiseen.

Lyhyesti

VTT vauhdittaa innovaatioita ekosysteemeillään esimerkiksi älykkäiden energiaratkaisujen ja autonomisten järjestelmien kehittämisessä.

Innovaatioekosysteemit mahdollistavat tehokkaan yhteistyön kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yritysten välillä.

Kilpailussa selviytymisen avaimet ovat uudistuminen ja sopeutuminen.

Innovaatioekosysteemit yhdistävät monenlaisia innovoinnissa tarvittavia kumppaneita, jotta ne voivat yhdessä tunnistaa uusia mahdollisuuksia, löytää ratkaisuja ja luoda arvoa. Suuret, keskikokoiset ja pienet sekä start up -yritykset, julkinen sektori ja tutkimusorganisaatiot ovat kaikki tärkeitä innovaattoreita, kun on kyse suurista haasteista, kuten ilmastonmuutoksesta ja resurssien riittävyydestä.  

VTT on käynnistänyt useita kansainvälisiä innovaatioekosysteemejä, jotka keskittyvät strategisiin painopisteisiimme. Innovaatioekosysteemimme tuottavat ratkaisuja haasteisiin, jotka liittyvät älykkäisiin energiaratkaisuihin, biotalouteen, synteettiseen biologiaan, tulevaisuuden ruokatuotantoon, ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon, autonomisiin järjestelmiin, teollisuuden uudistumiseen ja elektroniikkateollisuuteen. 

Ekosysteemin voima on tiedon ja kyvykkyyksien tehokkaassa jakamisessa. VTT:n innovaatioekosysteemien tarkoitus on mahdollistaa tehokas yhteistyö kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yritysten välillä ja tehdä Suomesta johtavien innovaatiokeskittymien keskeinen paikka.

Liiketoimintaekosysteemit muuttavat tutkimustulokset ja innovaatiot kansainväliseksi liiketoiminnaksi

Liiketoimintaekosysteemeihin kuuluu jatkuva muutos, kilpailu ja yhteistyö. Yksittäisellä yrityksellä on aina mahdollisuuksia menestyä, löytää markkinarako tai hallita asemaansa ekosysteemissä. Raja-aitoja murtavilla liiketoimintamalleilla yritykset voivat visioida, kohdentaa ja sitouttaa.  

Innovatiivisimmat suomalaiset yritykset kuuluvat useisiin innovaatioekosysteemeihin. 

Avoimien ja verkottuneiden yhteistyömallien onnistunut toteutus liiketoimintaekosysteemeissä lisää tuottoa ja kasvua ja vahvistaa kaikkien ekosysteemin toimijoiden sitoutumista. 

VTT osallistuu kestävien ja kilpailukykyisten liiketoimintaekosysteemien luomiseen

Kilpailussa selviytymisen avaimet ovat uudistuminen, sopeutuvuus ja resilienssi. VTT:n ekosysteemiosaaminen eri aloilla sisältää uusien ekosysteemien käynnistämisen, kasvavien ekosysteemien koordinoinnin, ekosysteemin menestykselle tarpeellisten joustavien rakenteiden kehittämisen ja juurruttamisen sekä organisoinnin monimutkaisessa ja muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Intohimomme on tehdä tutkimusta ja analyysejä, jotka luovat ajantasaista tietoa innovaatioista ja liiketoimintaekosysteemeistä. 

VTT tuo asiakkaiden liiketoimintakehityksen prosesseihin monipuolisen ymmärryksensä teollisuuden ekosysteemeistä ja niiden arvoketjuista. Autamme asiakasta löytämään nykyisiä ja tulevia liiketoimintamahdollisuuksia verkottuneissa liiketoimintaympäristöissä.

Innovatiivisimmat suomalaiset yritykset kuuluvat useisiin innovaatioekosysteemeihin.
Jaa