Biokemikaalit

Suuri osa nykyisistä fossiiliperäisistä kemikaaleista voidaan korvata uusiutuvilla vaihtoehdoilla. VTT tarjoaa erilaisia teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan tuottaa kemikaaleja monista eri biopohjaisista raaka-aineista ja sivuvirroista.

Lyhyesti

Biokemikaalit tarjoavat eniten lisäarvoa biopohjaisille raaka-aineille ja sivuvirroille

Siirtyminen lineaaritaloudesta bio- ja kiertotalouteen tapahtuu nopeasti ja tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia eri toimialoille

Saatavana on laaja valikoima bioteknisiä ja kemiallisia konversioteknologioita

Kemikaalit eri muodoissaan, polymeeripakkauksista hienoimpiin parfyymeihin, ovat osa päivittäistä elämäämme. 2000-luvun alusta lähtien on etsitty uusia ja innovatiivisia tapoja tuottaa biokemikaaleja. Tuotekehitykseen merkittävästi panostamalla onkin löydetty suuri määrä uusia molekyylejä, joita voidaan käyttää vaihtoehtoisina rakennusosina kemikaalien syntetisoinnissa.

Lähes kaikki nykyisten materiaalien fossiiliperäiset komponentit voidaan korvata uusiutuvilla vastineilla.

Kemian ja bioteknologian avulla voimme korvata fossiilipohjaiset raaka-aineet uusiutuvilla raaka-aineilla sekä jätteillä ja mahdollistaa siirtymän bio- ja kiertotalouteen. Tarvitaan laaja valikoima erilaisia raaka-ainevirtoja sekä teknologioita niiden konvertoimiseen. VTT auttaa yritystäsi kehittämään prosesseja, joilla hyödyntää aiemmin käyttämättä jääneitä raaka-aineita. Uudet ratkaisut soveltuvat eri toimialoille öljyn- ja biojalostuksesta kemikaaleihin ja pakkausmateriaaleihin sekä ruokaan ja kosmetiikkaan.

Kolme tieteenalaa tuottaa huipputason ratkaisuja

VTT tarjoaa asiakkaidensa testattavaksi teollisesti hyödynnettäviä ja skaalautuvia prosessiratkaisuja aina laboratoriotasolta pilottituotantoon. VTT edistää biokemikaalien kehitystä hyödyntämällä laajasti eri tieteenaloja, kuten teollista bioteknologiaa, prosessikemiaa sekä termokemiallisia konversioita. Osaamisemme kattaa koko innovaatioketjun ideasta lopulliseen tuotteeseen. Mikrobikantakokoelmamme, robottijärjestelmät, synteettisen biologian työkalut sekä erikoisosaaminen bioprosessien kehittämisessä mahdollistavat mikrobien nopean muokkauksen ja biokemikaalien tuotannon ylösskaalauksen.  

Tarjoamme ainutlaatuiset valmiudet kemiallisten prosessien ja tuotteiden kehitykseen: yhdistelmän moderneja reaktoriteknologioita, useita myös monipaikkaisia reaktorijärjestelmiä sekä huippuluokan analyysiosaamisen kemikaalien, polymeerien ja pintojen karakterisointiin. Pilottilaitoksemme osaavine henkilökuntineen tarjoavat yrityksille maailmanluokan puitteet bio- ja kemiallisten prosessien sekä biopohjaisten polttoaineiden kehittämiselle.

Ratkaisumme uuden sukupolven biopohjaisten materiaalien tuottamiseen

Tulevina vuosikymmeninä biopohjaisista materiaaleista tulee pakkausten ja kuluttajatuotteiden vakiokomponentteja. Myös monomeerien tuotanto sivu- ja jätevirroista sekä suoraan synteesikaasusta, hiilidioksidista tai metaanista yleistyy. Perinteisiin polymeereihin verrattuna biopolymeerit tarjoavat todellisia pitkäaikaisia etuja. VTT kehittää uusia biomonomeereja korkean suorituskyvyn polymeerien valmistamiseen asiakkaillemme, jotka haluavat parantaa kilpailukykyään ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Drop-in polttoaineilla ja -kemikaaleilla voidaan korvata yritysten ja niiden asiakkaiden nykyisin käyttämät aineet muuttamatta nykyisiä prosesseja. Investointikynnys VTT:n biopohjaisiin platform-kemikaaleihin on matala, sillä suuri osa kehitystyöstä on jo tehty. Me VTT:llä voimme myös muokata ja soveltaa uuden sukupolven biopohjaisia materiaaleja vaarantamatta niiden suorituskykyä tai luotettavuutta.

Sovellamme myös tehokkaita prosessikemian teknologioita tuottaaksemme lisäarvotuotteita biomassasta ja jätteistä. Erotustekniikoiden ja kemiallisen konversion avulla kosmetiikka-, elintarvike- ja lääkekäyttöön voidaan tuottaa hieno- ja erikoiskemikaaleja, kuten rasvahappoja ja muita uuteaineita.

Kun talon sisäinen yhteistyökulttuuri on vahvaa ja eri teknologiat saman katon alla, asiakkaat pääsevät ketterästi käsiksi monialaisiin ratkaisuihin.

Jaa
Jari Rautio

Jari Rautio

Solution Sales Lead