Yhteistyö kanssamme - miksi ja miten

Autamme asiakkaitamme luomaan uutta liiketoimintaa ja ratkomaan globaaleja haasteita tieteen ja teknologian avulla. Yhteistyömme avulla teet kestävää tulevaisuuden bisnestä ja pääset mukaan huippuluokan kotimaisiin ja kansainvälisiin innovaatioverkostoihin.

5 tapaa, joilla rakennat tutkimuksella uutta bisnestä

VTT:n kanssa tehtävän yhteistyön avulla:    

  • Johdat yrityksen teknologia- ja innovaatiotoimintaa viisaasti – Nopeuta innovointiprosessianne. Ajoita ja kohdenna kehitysinvestoinnit oikein. Mittaa yrityksesi tutkimus- ja kehitystoiminnan tehokkuutta. 

  • Ennakoit teknologian ja liiketoiminnan kehitystä – Tunnista ja hallitse alasi tulevaisuuden haasteita ja löydä uusia ratkaisuja. Kohdista kehitysresurssit viisaasti ja minimoi teknologiariskit. Luo vakaa pohja strategialle. 

  • Teet strategista tutkimusta – Luo perusta uusille tuotteille, palveluille ja liiketoiminnalle. Varmista teknologioiden sopivuus uusille tuotteille ja valmistusratkaisuille. Minimoi taloudellinen riski testaamalla turvallisessa ympäristössä. 

  • Teet uutta tuote- ja palvelukehitystä – Tee uusista ratkaisuista konkreettisia. Tee päätöksiä tutkitun tiedon pohjalta. Ratkaise monimutkaisia teknologisia ongelmia. Hyödynnä luovan monitieteellisyyden mahdollisuuksia. 

  • Saat uusia teknologioita käyttöösi (IPR ja lisensointi) – Täydennä teknologiasalkkuasi valmiilla immateriaaliomaisuudella. Hanki kilpailuetuja ainutkertaisiin suojattuihin teknologioihin perustuvilla uusilla kaupallisilla sovelluksilla. 

3 yhteistyömallia, joilla synnytät innovaatioita

Innovaatiot luodaan yhdessä. Siksi tutkimme ja kehitämme yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen sekä teknologiapolitiikan päättäjien ja tutkimusrahoittajien kanssa. Verkostojemme kautta kumppanimme ja asiakkaamme pääsevät laajan kansainvälisen huipputiedon, osaamisen ja ekosysteemien pariin. 

Näin voit tehdä töitä kanssamme: 

  • Solmi räätälöity kumppanuus. Onko sinulla liiketoimintahaaste, jonka ratkaisussa tarvitaan tutkimusta ja teknologiaa? Suunnittelemme ja toteutamme räätälöityjä toimeksiantoja asiakkaan tilauksesta ja tarpeista lähtien.  

  • Osallistu yhteishankkeeseen. Haluatko mukaan tutkimushankkeeseen, jonka riski jaetaan useamman rahoittajan kesken? Toteutamme yhteishankkeita, jotka rahoitetaan yhdessä VTT:n, yrityskumppaneiden ja tutkimusrahoittajien, kuten Business Finlandin ja EU:n, kanssa. 

  • Tule mukaan innovaatioekosysteemiin. Haluatko mukaan innovaatioekosysteemiin, jossa elinkeinoelämä ja kansainväliset tutkimuskumppanit kehittävät ja testaavat yhdessä uutta teknologiaa ja liiketoimintaa? VTT toimii aktiivisesti kansainvälisissä innovaatioekosysteemeissä ja on perustanut Suomeen omia innovaatioekosysteemejä, joissa luodaan ratkaisuja muun muassa älykkään energian, biotalouden, synteettisen biologian, tulevaisuuden ravinnon, ennakoivan terveydenhuollon, autonomisten järjestelmien, teollisuuden uudistumisen ja elektroniikkateollisuuden haasteisiin. 

Lisäksi teemme omia strategisia tutkimuksiamme, joiden avulla ennakoimme asiakkaiden tulevia tarpeita. Tutustu menestystarinoihimme. 

Tutkijoiden oivalluksista liiketoiminnaksi

One person is using a tablet and another is using VR glasses

VTT iBEX on kiitorata keksinnöille, jotka muuttavat maailmaa. Ohjelma rahoittaa joka vuosi kymmenkunta projektia, jotka syntyvät tutkijoiden intohimosta ratkaista heitä eniten kiehtova globaali haaste. Asiantuntijoilla on vajaa vuosi aikaa löytää pullonkauloihin ratkaisuja, joilla on merkitystä.

VTT LaunchPad on puolestaan syväteknologian yrityshautomo, joka auttaa jalostamaan tutkijoiden oivallukset uusiksi tieteeseen perustuviksi yrityksiksi. Se yhdistää tutkijamme, teknologian, liiketoimintaosaamisen ja sijoittajat. VTT LaunchPadin avulla haluamme myös uudistaa toimialoja.

Monet Suomen merkittävimmistä teknologia-alan start-upeista ovatkin lähtöisin VTT:ltä. 

Innovaatiot ja liiketoiminta yhdistyvät

VTT kääntää tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. Kaikkea VTT:n tutkimustoimintaa ohjaavat globaalit haasteet, joihin kehitämme systeemisiä ja teknologisia ratkaisuja.

VTT:llä on 80 vuoden kokemus huippututkimuksesta ja tieteeseen perustuvista tuloksista. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: hiilineutraalit ratkaisut, tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit sekä digitaaliset teknologiat.


Asiakkaat ja kumppanit pääsevät verkostojemme kautta kansainvälisen tiedon ja osaamisen pariin

VTT on aktiivinen ja tunnustettu yhteistyökumppani: olemme mukana lukuisissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä innovaatioyhteisöissä, joissa teemme yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden, huippuyliopistojen ja yritysten kanssa. VTT:n yhteiskunnallinen tehtävä ja laaja teknologiaosaaminen ovat mahdollistaneet monitahoisen osallistumisen kansainväliseen yhteistyöhön.

VTT on menestyksekäs osallistuja myös Euroopan unionin tutkimusohjelmissa. Eurooppalaiset yhteistyöohjelmat, kuten Horisontti Eurooppa, EIT, Euratom, Eureka sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmat, ovat kansainvälisen toimintamme ydintä. Näissä kilpailuun perustuvissa ohjelmissa VTT kehittää uusia innovaatioita ja ratkaisuja yhteistyössä muiden kansainvälisten huipputekijöiden kanssa.

Keskeisiä eurooppalaisia tutkimusalliansseja, joihin VTT osallistuu

•    EARTO - Eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden edunvalvontajärjestö
•    EERA - Eurooppalainen energiatutkimusallianssi
•    EIT Digital - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
•    EIT Raw Materials - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
•    EIT4Food - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
•    EIT Manufacturing - Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutti
•    NUGENIA - Eurooppalaisen ydinvoimateollisuuden ja tutkimuslaitosten tutkimusyhteisö

VTT on aktiivinen lukuisissa teollisuudelle keskeisissä aloitteissa, kuten eurooppalaisissa teknologiayhteisöissä ja H2020-ohjelman PPP (Public Private Partnerships) -aloitteissa. Olemme myös mukana neljässä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin innovaatiokeskittymässä (EIT Digital, EIT Raw Materials, EIT Food, EIT Manufacturing) sekä eurooppalaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen EERA-allianssissa, joka on energiatutkimuksen keskeinen verkosto EU:n jäsenvaltioiden SET-Plan (Strategic Energy Technology Plan) -aloitteessa. Näissä aloitteissa teemme kiinteää yhteistyötä teollisuuden kanssa eurooppalaisten teollisten arvoketjujen uudistamiseksi ja lisätäksemme kestävää kilpailukykyä.

Eurooppalaisten tutkimuslaitosten yhteisen järjestön, EARTOn, aktiivisena jäsenenä VTT vaikuttaa eurooppalaisen innovaatiopolitiikan muotoiluun.

VTT PPP-aloitteissa (H2020-ohjelma)

Contractual PPPs
•    Photonics
•    5G
•    Big Data
•    Cyber Security
•    Robotics
•    FoF (Factory of the Future)
•    SPIRE (Sustainable Process Industry and Resource Efficiency)
•    EeB (Energy Efficient Building)

Joint Technology Initiatives / Joint Undertakings
•    Electronic Components and Systems ECSEL
•    Biobased Industries BBI
•    Fuel Cells and Hydrogen FCH