Vuosikertomukset

VTT:n erityistehtävänä on riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Vuosi- ja vastuullisuusraportissamme kuvaamme, miten olemme onnistuneet vuoden tavoitteissa. Lisäksi voit tutustua toimintaamme Verojalanjälki, hallinto ja ohjaus- sekä Tilinpäätös ja toimintakertomus -liitteissä. Palkka- ja palkkioselvitys on osa Verojalanjälki, hallinto ja ohjaus -liitettä.

VTT:n vuosi 2022: Toimitusjohtajan tervehdys

Vuotta 2022 määritti osaltaan huoli yhteiskunnan tilanteesta, erityisesti Ukrainassa. Suomen resilienssistä kertoo kuitenkin se, että olemme silti pärjänneet hyvin. Resilienssin ja huoltovarmuuden kasvattaminen on vihreän siirtymän ohella alue, jossa asiakkaamme haluavat kehittyä. Me VTT:llä olemme strategiatyöllämme varmistaneet, että tarjontamme vastaa juuri näihin tarpeisiin. Ohjaamme tutkimustoimintaamme haastelähtöisesti ja pitkäjänteisesti luomaan konkreettisia ratkaisuja sekä toivoa. Teot luovat toivoa: tiedämme pystyvämme joka päivä tekemään työtä, joka auttaa ratkaisemaan kriisejä nyt ja pitkällä aikavälillä.

Toimitusjohtaja
Antti Vasara

Antti Vasara

VTT-katsaus 2016

VTT-katsaus 2015

VTT-katsaus 2014

VTT-katsaus 2013 (pdf)

VTT-katsaus 2012

VTT-katsaus 2011