Vuosikertomukset

VTT:n erityistehtävänä on riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Vuosi- ja vastuullisuusraportissamme kuvaamme, miten olemme onnistuneet vuoden tavoitteissa. Lisäksi voit tutustua toimintaamme Verojalanjälki, hallinto ja ohjaus- sekä Tilinpäätös ja toimintakertomus -liitteissä. Palkka- ja palkkioselvitys on osa Verojalanjälki, hallinto ja ohjaus -liitettä.

VTT:n vuosi 2023: Toimitusjohtajan tervehdys

Kriisit kirkastavat sen, mihin me VTT:llä keskitymme – pitkäjänteiseen tutkimukseen, joka tähtää ilmastonmuutoksen ja ympäristöystävällisen ruoantuotannon kaltaisten suurten haasteiden ratkaisemiseen. Uskomme, että tässä työssä tiede ja teknologia ovat tärkeässä osassa.  

Tulevana vuonna haluamme kohdistaa saamaamme julkista rahoitusta niin, että se edesauttaa yrityksiä tekemään puhtaaseen siirtymään ja uusiutuviin materiaaleihin liittyviä investointeja. Jatkamme myös matkaamme VTT:n omaa vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitetta kohti. 

Toimitusjohtaja
Antti Vasara

Antti Vasara

VTT-katsaus 2016

VTT-katsaus 2015

VTT-katsaus 2014

VTT-katsaus 2013 (pdf)

VTT-katsaus 2012

VTT-katsaus 2011