Two children are balancing on top of a huge fallen tree trunk in a forest

Vuosikertomukset

VTT:n erityistehtävänä on riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Vuosikertomuksessa kuvaamme, miten olemme onnistuneet vuoden tavoitteissa. Lisäksi voit tutustua toimintaamme Verojalanjälki, hallinto ja ohjaus- sekä Tilinpäätös ja toimintakertomus -liitteissä. Vuodesta 2018 alkaen palkka- ja palkkioselvitys on ollut osa Verojalanjälki, hallinto ja ohjaus -liitettä.

VTT:n vuosi 2019: Toimitusjohtajan tervehdys

Vuosi 2019 oli VTT:lle hyvä ja osoitti, että tutkimus- ja innovaatiotyöllemme valittu suunta on oikea. Nostimme jo vuonna 2016 strategiamme lähtökohdaksi globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja maapallon resurssien riittävyyteen, vastaamisen. Strategia on osoittautunut ajankohtaiseksi. Julkisessa keskustelussa vaaditaan painokkaasti nopeita toimia ilmastokysymykseen vastaamiseksi sekä yritysten ja yhteiskunnan uudistamiseksi kestävälle pohjalle. Tässä työssä tieteen soveltaminen käytännön innovaatioiksi on avainroolissa.

Toimitusjohtaja
Antti Vasara

Photo of VTT's CEO Antti Vasara looking down at the camera from a winding staircase

VTT-katsaus 2016

VTT-katsaus 2015

VTT-katsaus 2014

VTT-katsaus 2013 (pdf)

VTT-katsaus 2012

VTT-katsaus 2011