Komponenttien ja järjestelmien elinkaarianalyysi

Photo closeup of machinery part

Kriittisten komponenttien ja järjestelmien elinkaariodotuksilla on erittäin suuri merkitys laajamittaisten prosessien ja niiden ylläpidon kannalta. VTT ProperScan® tuottaa syvällisen elinkaarianalyysin järkevän päätöksenteon tueksi.

Lyhyesti

Käsitys siitä, millainen on materiaalin toivottu suorituskyky, mahdollistaa turvallisen ja kustannustehokkaan kunnossapito-ohjelman suunnittelun

Oikean materiaalin valitseminen käyttötarkoitukseen edellyttää kustannusten ja suorituskyvyn tasapainottamista

Autamme komponentti-virheiden syvällisessä analyysissa tulevien virheiden välttämiseksi

Jotta suurista investoinneista saadaan täysi hyöty, tarpeettomia huoltokatkoksia ja ennenaikaisia vaihtoinvestointeja tulee välttää. Viasta koituvat kustannukset voivat olla pahimmillaan tähtitieteellisiä ja johtaa tuotannon, ihmisten turvallisuuden ja asiakkaan saamien hyötyjen menettämiseen. Suuressa lämpötilassa olevan materiaalin käyttäytyminen voi ajan mittaan vaihdella merkittävästi ympäristön todellisten parametrien mukaan. Tämän takia kaikki laitokset on analysoitava erikseen.

Laadukkaaseen elinkaarianalyysiin perustuvia viisaita päätöksiä

Kun kriittisten komponenttien jäljellä oleva käyttöikä tunnetaan, on helpompi suunnitella tehokkain huolto-ohjelma ja prosessin tarkistusmenettely. Laadukkaaseen elinkaarianalyysiin investoiminen maksaa itsensä takaisin taloudellisempina ja turvallisempina ratkaisuina. 

Annamme komponentteja ja järjestelmiä koskevia konkreettisia suosituksia, jotka vastaavat asiakkaan käyttötarkoituksiin

VTT ProperScan® tuottaa syvällisen elinkaarianalyysin kriittisistä komponenteista. VTT ProperScan®  on semianalyyttisten työkalujen, moniteknologisen tutkimuksen ja materiaalintestauksen yhdistelmä. Se perustuu yksityiskohtaiseen käsitykseen asiakkaan prosessista, aiemmista ja suunnitelluista käyttöolosuhteista sekä komponentista otettujen materiaalinäytteiden syvälliseen analyysiin. 

Optimaaliset materiaalivalinnat – tasapaino hinnan ja suorituskyvyn välillä

Oikean materiaalin valinta tiettyyn prosessiin tai sovellukseen ei ole vähäpätöinen tehtävä, ja väärän valinnan seuraukset voivat olla vakavia. Tavoitteena on löytää optimaalinen tasapaino hinnan ja suorituskyvyn välille. VTT:llä on monipuolinen osaaminen erilaisista prosesseista, sovelluksista ja käyttöympäristöistä. Materiaalitietämyksen, koelaboratorioiden ja tieteellisen osaamisen ansiosta voimme antaa materiaaleja, pinnoitteita, hitsausta ja muuta jälkikäsittelyä koskevia konkreettisia suosituksia, jotka vastaavat asiakkaan käyttötarkoitusta ja liiketoimintavaatimuksia. 

Jatkuva kehitys edellyttää virheistä oppimista

Materiaalivirheitä ilmenee aina silloin tällöin. Tärkeää on hyödyntää opittuja asioita ja tehdä soveltuvia muutoksia materiaaleihin, rakenteisiin, prosesseihin ja käyttömalleihin.

VTT voi auttaa asiakasta analysoimaan virheitä yksityiskohtaisesti ja oppimaan niistä. Kaivaudumme syvälle materiaalin mikrorakenteeseen ja tunnistamme virheen perustana olevat mekanismit ymmärtääksemme perin pohjin, mikä meni pieleen ja miksi. Analyysimme pohjalta voimme antaa asiakkaalle yksityiskohtaisia suosituksia kriittisistä muutoksista, joita tarvitaan samanlaisten virheiden välttämiseksi tulevaisuudessa.

Vaikuttavuutta puolueettomien analyysien kautta

VTT on itsenäinen tutkimusorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen puolueettomia analyysejä ja suosituksia tukemaan päätöksentekoa. Työskentelemme sekä paikan päällä että VTT:n laboratorioissa.  

Katso referensseistämme lisää tietoa siitä, miten VTT on edistänyt erityyppisiä kriittisiä sovelluksia, esimerkiksi pidentänyt suihkumoottorin turbiinin siipien käyttöikää ja auttanut voimalaitoskomponenttien materiaalin valinnassa.

Jaa