Metrologia

Mittaaminen on niin arkipäiväistä, ettei sitä yleensä tule ajatelleeksi, vaikka se on läsnä esimerkiksi kun tankataan autoa, katsotaan säätietoja tai punnitaan vauva neuvolassa. Mittaaminen perustuu kansainväliseen yksikköjärjestelmään eli SI-järjestelmään. Luotettavat ja tarkat mittaukset ovat elintärkeitä kansainväliselle teollisuudelle, kaupalle ja turvallisuudelle. VTT:n metrologian tutkimusinfrastruktuurin avulla toteutamme SI-mittayksiköt, teemme korkeatasoista metrologista tutkimusta, ja kehittämme mittaus- ja kalibrointiratkaisuja yhteistyössä teollisuuden kanssa. Tarjoamme myös korkean tarkkuuden mittauspalveluita sekä kalibroimme asiakkaidemme laitteita.

Uudet mittausratkaisut ja teknologiat edistävät digitalisaatiota ja kiertotaloutta. Niiden kehittäminen on välttämätöntä, sillä ne auttavat yhteiskuntaa kehittymään. On myös ensiarvoisen tärkeää varmistaa mittausten luotettavuus tällä hetkellä käytössä olevissa järjestelmissä.

VTT:n metrologian infrastruktuuri mahdollistaa Suomen tarkimmat mittaukset ja . tarjoaa parhaimman laboratorioympäristön mittausteknologian kehitykseen. Korkeatasoisissa laboratorioissamme tärinätaso, sähkömagneettiset häiriöt sekä lämpötilan ja kosteuden vaihtelu ovat erittäin pieniä. Meillä on myös referenssilaitteistot suurten vesivirtausten mittaamiseen sekä sellun kierrätyslaitteisto testaustoimintaa varten.

Metrologian infrastruktuuri sijaitsee Otaniemen teknologian kampuksella Espoossa ja yritysalue Renforsin Rannassa Kajaanissa. Kuulumme kansainvälisiin metrologiaverkostoihin: eurooppalaiseen EURAMETiin ja maailmanlaajuiseen CIPM:ään.

Keskeisimmät metrologian osaamisalueemme:

 • sähköiset suureet
 • aika
 • taajuus
 • akustiikka
 • pituus ja geometriset suureet
 • lämpötila
 • kosteus
 • massa
 • paine
 • voima
 • vääntömomentti
 • virtaus
 • optinen spektroskopia

Keskeinen infrastruktuurimme:

Erittäin tarkat mittausjärjestelmät korkeatasoisissa laboratoriotiloissa (tarkasti kontrolloidut lämpötila ja ilmankosteus, tärinä, sähkön syöttö ja sähkömagneettinen ympäristö).

Mittauslaitteistot suurille nestevirtauksille.

Mitä tarjoamme:

 • SI-jäljitettävät kalibroinnit osaamisalueellamme
 • mittausepävarmuuden koulutus ja asiantuntijapalvelut
 • aikasynkronointipalvelut ja ratkaisut tarkan ajan toteuttamiseksi
 • optiset mittaustekniikat laadunvalvontaa varten
 • korkeajännite- ja transienttimittausten metrologia
 • dynaamisen paineen kalibrointijärjestelmät
 • aktiiviseen valaisuun perustuvan hyperspektriteknologian mittausratkaisut
 • isotooppispektroskopiaan perustuvat mittausteknologiat

Kenelle:

 • yrityksille, jotka haluavat kehittää mittaus- ja kalibrointiteknologiaa tai uusia menetelmiä
 • yrityksille ja muille organisaatioille, jotka haluavat validoida omia mittauksiaan ja mittausmenetelmiään ja toteuttaa metrologinen jäljitettävyys SI-järjestelmään (esim. lääketehtaat ja valmistava teollisuus)
 • yrityksille, jotka tarvitsevat erittäin tarkkoja mittauksia (esim. tutkimuslaitokset)
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!
Martti Heinonen
Martti Heinonen
Kaj Nummila
Kaj Nummila
Solution Sales Lead, National metrology institute VTT MIKES