Teollinen energia ja vety

Fossiilisista polttoaineista luopuminen on yksi tärkeimmistä askeleista kohti ilmastonmuutoksen lieventämistä. Vedyn ja teollisuuden sähköistämisen on ennustettu olevan tulevaisuuden ratkaisuja ja tärkeitä tekijöitä hiilineutraalin yhteiskunnan luomisessa. VTT:n teollisen energian ja vetyteknologian infrastruktuuri tukee hiilidioksidipäästöjen vähentämistä korvaamalla fossiiliset polttoaineet sähköllä ja vetyyn perustuvilla ratkaisuilla.

VTT:n tutkimus- ja pilotointi-infrastruktuuri on suunniteltu polttokennoteknologioiden kehittämiseen sekä vety- ja teollisen hiilestä irtautumisen prosessien laajentamiseen.

 

Keskeinen infrastruktuurimme:

 • Polttokennojen ja elektrolyysin kehityslaitteisto
 • Polttopilottilaitos, joka mahdollistaa erilaisten teollisuuden syöttöaineiden käytön energiantuotannossa
 • Sähköisesti lämmitetty uuni teollisen sähköistämisen kehittämiseen ja erilaisten teollisten prosessien havainnollistamiseen
 • Laitteisto, jonka avulla hiilidioksidi voidaan kaapata suoraan ilmakehästä (DAC). Laitteiston avulla kehitetään imukykyisiä materiaaleja ja optimoidaan prosessiolosuhteita hiilidioksidin talteenotolle suoraan ilmasta
 • Biokaasun prosessikehitysinfrastruktuuri mukaan lukien biokaasun jalostaminen
 • Mallinnus- ja simulointivälineet uusien prosessikonseptien tutkimiseen ja optimointiin

Mitä tarjoamme:

 • Pilotointiympäristön prosessien ymmärtämistä sekä hiilineutraalien teollisen mittakaavan sovellusten kehittämistä varten
 • Asiantuntemusta PEMFC-järjestelmissä (proton-exchance membrane fuel cells) sekä SOFC- (solid oxide fuel cell) ja SOEC (solid oxide electrolyser cell) -teknologioissa
 • Tukea polttokennoteknologioiden kehittämisessä sekä vety- ja teollisen hiilestä irtautumisen prosessien laajentamisessa

Kenelle?

 • Prosessiteollisuus
 • Energiateollisuus
 • Kuljetusala
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!
Pasi Kokko
Pasi Kokko
Solution Sales Lead, Industrial Energy and Hydrogen