Hydrometallurgia

Hydrometallurgiassa metallit erotetaan malmeista vesikemian avulla. Menetelmä auttaa hyödyntämään planeettamme kallisarvoisia resursseja, rikasteita ja kierrätys- ja jäännösmateriaaleja kestävämmällä ja tehokkaammalla tavalla.

VTT tarjoaa osaamista metallien erottamiseen hydro- ja biohydrometallurgian avulla sekä mekaanisella käsittelyllä.  

Voimme esimerkiksi auttaa kehittämään tehokkaan tavan erottaa metalleja mineraaleista. Teemme pilotoinnin lisäksi myös prosessimallinnusta auttaaksemme selvittämään, onko teknisesti mahdollista ottaa talteen metalleja tietyistä materiaalivirroista.  

Keskeinen infrastruktuurimme:

 • Reaktorit liuottamiseen ja saostamiseen 
 • Sekoitin-selkeytinlaitteisto jatkuvaan liuotinuuttoon 
 • Bioreaktorit 
 • Pilottijärjestelmä eräkokeiluille ja jatkuvaan pilotointiin 
 • Circular Raw Materials Hub -yhteislaboratorio 
 • VTT Bioruukki -pilottilaitos 

Mitä tarjoamme:

 • Tukea prosessien kehitykseen 
 • Räätälöityä pilotointia kemialliseen liuotukseen ja saostukseen, bioliuotukseen ja uuttoon 
 • Prosessimallinnusta 

Kenelle?

 • Kaivosteollisuus 
 • Kierrätysyritykset 
 • Laitetoimittajat 
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!
Kristoffer Lund
Kristoffer Lund
Solution Sales Lead, Industrial Chemistry