Vaikuttavuuden johtaminen

Palvelu

Vaikuttavuuden ymmärtämisestä, priorisoinnista ja mittaamisesta on tullut yhä tärkeämpää julkisessa päätöksenteossa. Esimerkiksi kaupungit tekevät jatkuvasti päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisiin, yrityksiin ja ympäristöön erilaisin. Autamme julkisen sektorin organisaatioita löytämään kestävää päätöksentekoa tukevat työkalut ja ottamaan ne käyttöön.

Lyhyesti

Autamme asiakkaitamme laatimaan systemaattisen ja kokonaisvaltaisentavan ottaa yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset päätöksenteossa huomioon. Autamme ottamaan käyttöön johtamisstrategiat, jotka perustuvat asianmukaisiin indikaattoreihin ja tietoon. Tarjoamme myös työkaluja, joilla vaikutukset saadaan näkyviksi.

Asiakkaanamme hyödyt VTT:n monitieteellisestä osaamisesta. Tiimissämme yhdistyvät strateginen ennakointi, vaikutusten arviointi, mallintaminen, palvelumuotoilu ja syvällinen toimialaosaaminen energiateollisuudesta liikenteeseen ja valmistavaan teollisuuteen.

Olemme menestyksekkäästi auttaneet useita kaupunkeja ja julkisen sektorin organisaatioita, kuten ministeriöitä tekemään tulevaisuuden kannalta kestäviä päätöksiä ja johtamaan toimintaa kokonaiskestävästi ja vaikuttavasti.

 

 

Antti Kojola
Antti Kojola
Solution Sales Lead, Foresight and Data Economy