Powder piloting - Materiaaliratkaisuja jauheista valmiisiin tuotteisiin

Mitä jos voisit tuotteesi materiaalia ja valmistusprosessia muokkaamalla luoda uusia kustannustehokkaita ratkaisuja kulumisen, korroosion ja korkeiden lämpötilojen hallintaan? Entä jos leikkaustyökalun luotettavuutta ja elinikää voisi parantaa korvaamalla perinteinen kovametalli ympäristöystävällisemmällä materiaalilla? Voisiko sorvauslastua hyödyntää korkean lisäarvon tuotteena ja luoda uutta kestävää liiketoimintaa? VTT PowderPiloting on kaikkea tätä ja paljon enemmän.

Lyhyesti

Helppo ja luotettava

Autamme uusien materiaalien, prosessi-ideoiden ja keksintöjen kehittämisessä sekä niiden kannattavuuden verifioinnissa.

Meillä on tarvittavat laitteistot ja osaaminen yhdessä osoitteessa.

Nopea ja luottamuksellinen

Alustavat tulokset muutamassa viikossa. Aktiivinen yhteydenpito ennen projektia, sen kuluessa ja projektin jälkeen. Vuorovaikutteinen ja iteratiivinen työskentelytapa.

Kaikki tulokset luottamuksellisina ja selkeästi esitettynä.

Konkreettisia tuloksia

Pilottiskaalan tuotanto markkinavalidoinnin, kustannusrakenteen ja kannattavuuden selvittämiseksi.

Valmistamme demonstraatiotuotteen asiakkaillesi esiteltäväksi.

Katamme koko tuotantoketjun jauhevalmistuksesta kappaleen valmistukseen ja karakterisoinnista aina toimintavalmiisiin komponentteihin.

VTT PowderPiloting vauhdittaa kehitysprojektianne varhaisen vaiheen toteutettavuusselvityksistä jauhepohjaisten materiaalien ja komponenttien pilottituotantoon. Voimme tukea myös resurssitehokkaan tuotannon kehittämisessä ja korvaavien materiaalien tunnistamisessa. Ratkaisemme tuotantoketjunne avoimet kysymykset laaja-alaisen osaamisemme ja monipuolisen tutkimuslaitteistomme avulla.

VTT PowderPiloting Kattavat palvelut jauhekehitykseen
VTT PowderPiloting - Kattavat palvelut jauhekehitykseen

Laaja kirjo materiaali- ja valmistusratkaisuja

 • Pinnoitteet
  • kustannustehokkaat ratkaisut kulumisen, korroosion ja korkeiden lämpötilojen hallintaan
  • materiaaliominaisuuksien muokkaaminen vastaamaan aggressiivisen toimintaympäristön suorituskykyvaatimuksia
 • Komponentit
  • suorituskykyiset komponentit kustannustehokkaalla ja ympäristöystävällisellä valmistusprosessilla
  • komponenttien räätälöinti tiukimpien vaatimusten ja standardien mukaisesti
 • Jauhepohjaiset lisäaineet
  • lujitetut valut, funktionaaliset täyteaineet esim. katalyyttiset ominaisuudet ja elektromagneettinen suojaus
 • Kiertotalous
  • sekundäärisiin raaka-aineisiin perustuvat ratkaisut
  • uusiomateriaalien ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen

VTT PowderPiloting tukee yrityksen omaa tuotekehitystä

Meillä on yli kolmen vuosikymmenen kokemus ja monipuolinen valikoima laitteistoja jauhevalmistuksesta jälkikäsittelyihin ja karakterisointiin.

Jauhevalmistus

 • kaasuatomisointi
 • spray-kuivaus
 • plasmapallotus
 • mekaaninen seostaminen ja sekoittaminen
 • jauheen luokittelu

Jauheen kompaktointi, muodonantotekniikat

 • lisäävä valmistus/3D-tulostus (AM)
 • isostaattinen kuumapuristus (HIP)
 • jauheruiskuvalu (PIM)
 • SHS-menetelmä (Self-Propagating High Temperature Synthesis)
 • terminen ruiskutus
 • laserpinnoittaminen

Jälkikäsittelyt ja karakterisointi

 • lämpökäsittelyt
 • pintakäsittelyt
 • testaus ja validointi
 • jauhekarakterisointi ja käytettävyysanalyysi

VTT PowderPiloting asiakaskokemuksia

Prosessien optimointi synnyttää uusia tuotteita. VTT:n asiantuntemuksen avulla Millidyne Oy laajensi tuoteportfoliotaan ja kaupallisti uuden HVOF -keraamipinnoitteen Neoxide® -tavaramerkin alle.

VTT ja Exote Oy kehittivät uusia nanoseoksiin perustuvia materiaaleja korkeiden lämpötilojen kulumisen ja korroosion hallintaan. 

Renotech Oy ja VTT kehittivät menetelmän, jonka avulla osa keraamispohjaisten palosuojamassojen raaka-aineesta voitiin korvata terästeollisuuden kuona-aineilla.

VTT:n jauheteknologia mahdollistaa uudenlaiset 3D-tulostetut ratkaisut. Jauhemateriaalit tarjoavat myös helpon tavan muokata perusmateriaalin ominaisuuksia. Jauhepohjaisten lisäaineiden monipuolisuus avaa lähes rajattomia mahdollisuuksia. Esimerkkeinä vaikkapa ympäristöystävällisemmät ja taloudellisemmat komponentit, jotka perustuvat asteittaisiin tai paikallisesti lujitettuihin rakenteisiin. Jauhepohjaisten lisäaineiden avulla voi materiaaliin tuottaa myös esimerkiksi katalyyttisiä ja sähkömagneettisia ominaisuuksia.

Esimerkkejä projekteistamme

Pinnoitteet

 • nanorakenteinen karbidijauhe termiseen ruiskutukseen korvaamaan kovakromipinnoitteita
 • sitkistetty keraaminen pinnoite venttiilien suojaukseen
 • komposiittipinnoite kloorikorroosion estämiseen jätteenpolttokattiloissa

Komponentit

 • korkean lämpötilan hapettumiselta ja eroosiolta suojaava materiaali ja poltinkomponentti voimalaitokselle
 • kaivossovellusten kulutusosat uudenlaisista kovametalleista ilman kriittisiä raaka-aineita
 • sähkökoneiden pehmeät magneettiset materiaalit 3D-tulostukseen

Toiminnalliset lisäaineet

 • katalyyttiset jauheet polttokennoihin
 • magneettisesti muokatut jauhelisäaineet tutkaheijasteita vaimentaviin pinnoitteisiin
 • lujittavat jauhemaiset lisäaineet metallivaluihin
 • itsevoitelevat jauheet kitkan hallintaan

Kiertotalous

 • titaaniromun hyödyntäminen lisäävän valmistuksen erikoisjauheissa
 • terästeollisuuden sivutuotteisiin perustuvat korkean lämpötilan tulenkestävät keraamit
 • kaivostoiminnan sivuvirtojen hyödyntäminen raaka-aineena keraamien ruiskuvalussa
Jaa
Tuomas Pinomaa

Tuomas Pinomaa

Customer Account Lead