Puhtaan ilman ratkaisut

Vähentämällä ilmansaasteita ja parantamalla sisäilman laatua voimme edistää ihmisten terveyttä ja jopa pelastaa ihmishenkiä. VTT kehittää asiakkaiden kanssa cleantech-ratkaisuja, tukee luotettavia päästömittauksia ja tarjoaa ilmanpuhdistukseen liittyvän tuotekehitysalustan.

Lyhyesti

Puhdasilmaratkaisut auttavat edistämään ihmisten terveyttä vähentämällä päästöjä ja parantamalla sisäilman laatua.

VTT:llä on kymmenien vuosien kokemus päästömittauksiin ja niiden laadunvarmistukseen liittyvästä tutkimuksesta.

Ilmanpuhdistuksen tuotekehitysalustamme tarkoitus on tuottaa puhtaita, energiatehokkaita ja hiljaisia tuotteita sekä tuotantoympäristöjä.

Puhdas ilma on yksi ihmisen tärkeimmistä perustarpeista. Ilmansaasteet ovat siksi valtava globaali terveysriski, ja niiden on arvioitu aiheuttavan maailmassa yli kolme miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuodessa. Ennenaikaisten kuolemien ja sairauksien aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat merkittäviä. Puhtaan ilman ratkaisuilla vähennetään päästöjä ja parannetaan sisäilman laatua.  

Teolliset tuotantoprosessit, energiasektori mukaan lukien, tuottavat merkittävän osuuden Euroopan ilmansaasteista. Luotettavilla ja jäljitettävillä päästömittauksilla on suuri merkitys tehtäessä päästövähennyksiin tähtääviä investointipäätöksiä.

Luotettavia päästömittauksia päätösten tueksi

VTT:llä on kymmenien vuosien kokemus päästömittauksiin ja niiden laadunvarmistukseen liittyvästä työstä. Meillä on sekä kotimaisia että ulkomaisia asiakkaita.  

Suomessa tehtävämme on tukea esimerkiksi ministeriöiden päätöksentekoa.  Laadimme kansallisia suosituksia ja ohjeita uusien eurooppalaisten standardien ja direktiivien käyttöönottoon.  Kansalliset viranomaiset, teollisuus, päästömittauslaboratoriot ja analysaattorivalmistajat hyödyntävät näitä suosituksia. Osallistumme aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten menettelytapojen valmisteluun ja päästövalvonnan standardointiin.
 

Ympäröivän ilman saastuminen aiheuttaa maailmassa vuosittain yli kolme miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. 

Puolueettomana tutkimuslaitoksena olemme järjestäneet useita vertailumittauksia sekä suomalaisille että ulkomaisille päästömittaustiimeille 1980-luvulta alkaen. Näiden kampanjoiden avulla päästömittaustiimit pystyvät tunnistamaan, tarvitsevatko ne prosesseissaan korjaustoimia laadunvalvontansa parantamiseksi.

Olemme toteuttaneet useita kansainvälisiä projekteja, jotka ovat kehittäneet päästömittausosaamista esimerkiksi Intiassa, Uruguayssa ja Chilessä. VTT:n kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta uruguaylainen kumppanilaboratoriomme LATU pystyy nyt toteuttamaan päästömittaustyönsä itsenäisesti. Suomessa VTT:n laatima Päästömittausten käsikirja on sidosryhmien laajassa käytössä. Vahvistamme myös henkilöstön kyvykkyyttä emmekä vain teknologisten ratkaisujen kapasiteettia. 

Uusia päästömittausinnovaatioita

Meillä on syvällinen kokemus esimerkiksi voimalaitosten, teollisuusprosessien, laivamoottoreiden ja muiden pistelähteiden päästöjen tunnistamisesta ja erittelystä. Hyödynnämme työssä huippuluokan teknologioita.  

Analysaattorivalmistajat voivat käyttää tutkimusalustojamme ja -tilojamme uusien innovaatioiden kuten päästömittauslaitteiden toiminnan testaamiseen. Testeissä mitataan lineaarisuutta, häiriöitä sekä lyhyt- ja pitkäaikaista vakautta. Laboratoriotestien jälkeen innovaatioita voidaan tutkia vertaamalla niitä standardoituihin huipputason teknologioihin kenttätutkimuksissa. Valmistajat voivat käyttää tutkimusten tuloksia tuotekehityksessään.

Toimintaamme kuuluu uusien päästömittaustekniikoiden, kuten Hg-analysaattorin ja pyörivän Pitot-putken tuotekehitys.

Puhtaita ja energiatehokkaita tuotteita sisäilmaa varten

Tarjoamme ainutlaatuisen ilmanpuhdistukseen liittyvän tuotekehityksen palvelualustan. Tavoitteemme on tuottaa puhtaita, energiatehokkaita ja hiljaisia tuotteita ja tuotantoympäristöjä.  

Osaamisemme perustuu ilmateitse tapahtuvan kontaminaation valvontaan, edistyneisiin ilmansuodatustekniikoihin sekä nestedynamiikan simulointiin (CFD) ja mittaukseen. Yhdessä asiakkaiden kanssa kehitämme uusia ja energiatehokkaita cleantech-tuotteita, -palveluita ja -tuotantoprosesseja globaaleille markkinoille.

Osaamisalueitamme ovat tuotteiden ja prosessien ilmateitse tapahtuvan kontaminaation valvonta, teolliset ilmanvaihtojärjestelmät, altistuksen valvonta ja työhygienia, ilmanpuhdistimien suorituskykyarvioinnit, suodattimet, suodatinaineet, suodatinmateriaalit ja suodattimien kehitys sekä edistyksellisten mittausjärjestelmien kehitys.

Jaa
Kirsi Kotilainen

Kirsi Kotilainen

Solution Sales Lead