Moottoreiden ja ajoneuvojen päästöt

VTT tarjoaa moottoreiden ja ajoneuvojen päästöjen kattavia tutkimuspalveluita, jotka keskittyvät liikenteen energiankäytön ja negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Lyhyesti

Moottorien ja ajoneuvojen suorituskyvyn tutkimus ja päästöjen karakterisointi.

Keskittyminen ajoneuvotason ilmiöihin.

Moottoreiden ja ajoneuvojen tutkimuksen kattava testausinfrastruktuuri.

Kattavat tutkimustilamme ja monipuolinen laitteistomme ovat käytettävissä moottoreiden tai kokonaisten ajoneuvojen energiankulutuksen ja päästöjen mittaukseen. Kokeemme simuloivat todellisia tie- ja maastokäytön hyötyajosyklejä sekä tiekäytön hyötyajosyklejä todellisten ajotilanteiden päästöjen mittaamiseen tarkoitetulla PEMS-laitteistolla (Portable Emissions Measurement System).  

Meillä on pitkä kokemus vaihtoehtoisten ja uusiutuvien polttoaineiden tutkimuksesta. Työmme keskittyy moottoreiden ja ajoneuvojen suorituskyvyn ja päästöjen karakterisointiin erilaisilla polttotiloilla ja polttoainevaihtoehdoilla.  

Testien suorittaminen kokonaisilla ajoneuvoilla mahdollistaa keskittymisen ilmiöön ajoneuvotasolla. Toisaalta moottorien testausalustan avulla tapahtuvassa tutkimuksessa voimme keskittyä moottorin tehokkuuden ja päästöjen monimutkaiseen vuorovaikutukseen.

Kaikkia päästöjä voidaan hallita.

Olemme tunnustettu tutkimuslaitos moottoreiden ja ajoneuvojen pakokaasujen karakterisoinnissa, joka tapahtuu sekä normaalissa että matalassa ympäristön lämpötilassa ja käyttämällä erilaisia polttoaineita ja jälkikäsittelylaitteita. 

Meillä on kattava testausinfrastruktuuri moottorien ja ajoneuvojen tutkimukseen. Järjestelmään kuuluu ilmastoitu kevyiden ajoneuvojen alustadynamometri, raskas alustadynamometri, kaksi transienttityyppistä moottorin dynamometriä täyden virtauksen laimennustunneleilla, sekä kaasu- ja hiukkaspäästöjen (säädeltyjen ja säätelemättömien) mittausanalysaattoreita ja päästömittausanalysaattoreilla varustetut merimoottoreiden tutkimustilat. Lisäksi meillä on tuotekehitystarkoituksia varten erityiset moottoreiden päästömittaustilat pakokaasun jälkikäsittelylaitteille.

VTT:n erikoisosaamisalueet:

  • Moottoreiden ja ajoneuvojen päästöt ja suorituskyky vaihtoehtoisilla polttoaineilla
  • Päästöjen karakterisointi
  • Kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen tutkimukset alustadynamometrillä ja tieolosuhteissa
  • Moottorin pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien tutkimus
  • Ajoneuvojen laajojen kenttätutkimusohjelmien ja testausohjelmien suorittaminen

 

Lue lisää

Jaa
Heikki Rajasalo

Heikki Rajasalo

Solution Sales Lead
Tutkimusosaaminen