Strateginen ennakointi

VTT auttaa luomaan kilpailuetua yhä epävarmemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa muutokset ovat nopeita ja tiedon määrä on valtava. VTT:n strategisen ennakoinnin palvelut auttavat ennakoimaan tulevaisuuden kehityssuuntia ja johtamaan yritystä menestyksekkäästi kohti parempaa tulevaisuutta.

Lyhyesti strategisesta ennakoinnista

Ymmärrys toimintaympäristön muutoksesta sekä tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista, teknologioista ja asiakastarpeista

Strategisten vaihtoehtojen tunnistaminen skenaario-, visio- ja tiekarttatyöskentelyllä

Tulevaisuuden ratkaisujen luominen yhdistämällä ennakointitietoon VTT:n laaja toimiala-, ja teknologiasosaaminen, esimerkiksi. liiketoimintamuotoilua hyödyntäen

Menestys edellyttää kirkasta näkemystä tulevaisuudesta. VTT:n strategisen ennakoinnin palvelut auttavat liiketoiminnan kestävässä kasvussa ja uudistumisessa kohti tulevaisuutta. Tunnistamme tulevaisuudesta uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja varaudumme riskeihin. 

Ennakoinnin pohjalta syntyy tulevaisuudenkestäviä strategioita, tuotteita ja palveluita. Tutkimuksissa on havaittu, että strategiseen ennakointiin panostavat yritykset kokevat päätöksentekoympäristön vähemmän monimutkaisena ja osaavat tarkastella omaa organisaatiota osana laajempaa kehitystä. Tulevaisuuteen varautuneiden ja järjestelmällisesti ennakointia tekevien yritysten taloudellinen suorituskyky on parempi.   

Toimintaympäristön tarkastelusta uusien ratkaisujen yhteiskehittämiseen

VTT:n strategisen ennakoinnin prosessi on viisiosainen. Määrittelemme lähtötilanteen, tarkastelemme toimintaympäristöä, hahmotamme vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tunnistamme strategiset päämäärät ja luomme ratkaisuja. Lähestymistapamme on kokonaisvaltainen ja käytännönläheinen.  VTT:llä on uniikkeja konsepteja  eri työvaiheisiin:

  • Future Radar: auttaa tunnistamaan kasvumahdollisuuksia kompleksisessa maailmassa. Future Radar -prosessi hyödyntää monipuolisesti erilaisia datalähteitä, minkä pohjalta syntyy visuaalinen tutkanäkymä tulevaisuuden mahdollisuuksista, kuten nousevista teknologioista ja liiketoimintamalleista. Future Radar sopii esimerkiksi strategisen suunnittelun sekä tuote- ja palvelukehityksen tueksi.
  • Future Consumer: luo ymmärrystä tulevaisuuden asiakkaista ja tuo kuluttajien äänen päätöksenteon tueksi, sekä auttaa muuttamaan asiakasymmärryksen liiketoimintapäätöksiksi ja kasvuksi. Tulevaisuuden asiakastutkimus yhdistää eri alojen menetelmiä ja tuottaa strategisen vision asiakaslähtöiseen liiketoiminnan kehittämiseen.
  • Futures Design yhdistää liiketoiminta- ja palvelumuotoilun menetelmiä ennakointityöhön. Futures Design auttaa kehittämään uusia tuotteita, palveluita ja esimerkiksi liiketoimintamalleja tunnistettujen tulevaisuuden mahdollisuuksien pohjalta.

Liiketoiminnallista hyötyä syntyy prosessin kaikissa vaiheissa. Tunnistamme tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia, löydämme painopisteitä TKI-toimintaan, jäsennämme strategisia vaihtoehtoja, muodostamme innostavan tulevaisuuden päämäärän, sekä osallistamme asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Toimintamme myös vahvistaa organisaatioiden ja henkilöstön tulevaisuuskyvykkyyksiä. 

Strategisen ennakoinnin prosessi: 1. Lähtötilanteen määrittely, 2. Toimintaympäristön tarkastelu, 3. Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottaminen, 4. Toimenpiteiden strateginen suunnittelu, 5. Uusien ratkaisujen yhteiskehittäminen

Laaja kokemus ja asiantuntijaverkosto käytössäsi

VTT on tehnyt ennakointia yritysmaailmassa, useiden toimijoiden innovaatioekosysteemeissä, julkisella sektorilla ja esimerkiksi kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Hallitsemme soveltavan ja liiketoiminnallisia hyötyjä tavoittelevan ennakoinnin lisäksi strategisen ennakoinnin tieteellisen perustan ja julkaisemme tutkimuksia alan kansainvälisissä tiedelehdissä. Ennakointiosaamisen lisäksi pystymme tuomaan projekteihin johtavaa asiantuntemusta, muiden muassa teknologia- ja toimialoilta VTT:n noin 1 600 asiantuntijan avulla.

Jaa
Ari Jussila

Ari Jussila

Solution Sales Lead