Luontopohjaiset ratkaisut kaupunkien sietokyvyn parantamiseksi ilmastonmuutoksessa

Palvelu

Kestääkö kaupunkisi ilmastossa tapahtuvat muutokset? Kaupungeilta edellytetään kestäviä ja sietokykyisiä palveluita ja infrastruktuuria ilmaston muuttuessa yhä epävakaammaksi. VTT kehittää ja arvioi innovatiivisia luontopohjaisia ratkaisuja (nature-based solutions, NbS), joilla voidaan auttaa kaupunkeja ympäri maailmaa lieventämään ja ratkaisemaan ilmastonmuutokseen, äärimmäisiin sääolosuhteisiin, biologisen monimuotoisuuden häviämiseen, katastrofiriskiin ja muihin ongelmiin liittyviä haasteita.

Keskeiset faktat: Luontopohjaiset ratkaisut kaupunkien ilmastonmuutoksen sietokyvyn parantamiseksi

Äärimmäisten sääilmiöiden lisääntyessä ja voimistuessa kaupungeilta edellytetään uudenlaisia ratkaisuja. 

Luontopohjaisissa ja integroiduissa sinisen, vihreän ja harmaan infrastruktuurin ratkaisuissa hyödynnetään ekologisia prosesseja ja olemassa olevia luonnonpiirteitä yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseksi. 

Luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan tukea kestävän kehityksen tavoitteiden, Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden ja muiden sellaisten poliittisten tavoitteiden saavuttamista, joiden edistämät sietokyvyn muutokset hyödyttävät yhtä lailla sekä ihmisiä että maapalloa.

VTT luo innovatiivisia ja räätälöityjä luontopohjaisia ratkaisuja sekä auttaa arvioimaan niiden hyötyjä integroidussa kaupunkiekologisessa kehyksessä tapahtuvassa ilmastoon ja veteen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. 

Kirsi Kotilainen
Kirsi Kotilainen
Solution Sales Lead, Smart Energy and Built Environment