Fotoniikkaan perustuva teknologia

Fotoniikka on keskeinen sovelluskehitystä vauhdittava teknologia. Sen sovellusaloja ovat muun muassa viestintäteknologia, lääketiede sekä teollisuuden anturit. VTT:n fotoniikkaosaaminen kattaa piifotoniikan, hyperspektrikuvantamisen, koteloratkaisut kiekkotasosta moduuleihin, teollisuuden optiset laitteet ja järjestelmät sekä konenäön. Fotoniikan tutkimusinfrastruktuurimme mahdollistaa innovaation, suunnittelun, prototyyppien valmistuksen sekä fotoniikkalaitteiden karakterisoinnin.

VTT:llä on kymmenien vuosien kokemus fotoniikkateknologian kehittämisestä. Suunnittelemme ja valmistamme Micronovan puhdastiloissamme integroituja optisia piirejä sekä Fabry-Perot-interferometreja (FPI) hyperspektrisovelluksiin.  

Heterogeenisten integrointitapojen avulla voimme kehittää ja valmistaa monimutkaisia fotoniikkajärjestelmiä sekä vaativia, räätälöityjä laitteita, joissa hyödynnämme spektroskopiaa ja konenäköä. Pystymme myös tuottamaan optisia moduuleja ja järjestelmiä, joissa yhdistämme fotoniikkaa signaalin käsittelyyn, konenäköön sekä tekoälyyn. 

Hallitsemme koko optisten instrumenttien tuotekehitysprosessin: mittausperiaatteiden määrittelyn, instrumenttien suunnittelun, nopean prototyyppien valmistuksen toteutettavuuden testaamiseen kenttäolosuhteissa sekä lopputuotteiden kehittämisen. 

Keskeinen infrastruktuurimme:

 • Puhdastilat piifotoniikalle, optiselle MEMS:lle sekä pakkaukselle 
 • Optiikan ja fotoniikan karakterisointi- ja kehityslaboratoriot 
 • Optiset suunnittelu- ja simulointityökalut 
 • Pilottilinjastot moduulien pakkaamiseen 

Mitä tarjoamme:

 • Fotoniikkakomponenttien ja -järjestelmien suunnittelua, prototyyppien valmistusta sekä pilottituotantolinjastoja 
 • Metrologiatasoista karakterisointia ja kalibrointia 

Kenelle?

 • Viestintäteknologia 
 • Prosessiteollisuus 
 • Kaivos- ja raaka-aineteollisuus 
 • Avaruusteollisuus 
 • Terveydenhuoltoala  
 • Kuljetusala 
 • Kuluttajatoimiala 
 • Puolustus- ja turvallisuusala 
 • Puolijohdeala
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!
Tommi Suni
Tommi Suni
Customer Account Lead