Tietosuoja ja saavutettavuus

​​VTT kunnioittaa yksityisyyden suojaa käsitteleviä lakeja ja määräyksiä käsitellessään henkilötietoja. Tietojen keräämisessä ja käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta sekä asiakkaille annettuja sitoumuksia. Keräämme ja tallennamme vain kunkin käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

VTT:ssä tehdään myös jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus

Me VTT:llä tuemme vaikutuspiirissämme ihmisoikeuksia ja näemme saavutettavuuden osana sitä. Vastuullisuus on mukana kaikessa, mitä teemme, ja siinä, miten teemme. Osaamisen ja erinomaisuuden jatkuva kehittäminen on VTT:lle ensiarvoisen tärkeää, ja kehitämme tietojamme ja taitojamme jatkuvasti myös tällä osa-alueella. Haluamme kohdella asiakkaitamme ja muita palveluidemme käyttäjiä reilusti ja tasavertaisesti ja tarjota kaikille erinomaisen asiakaskokemuksen. Lue lisää saavutettavuusselosteessamme.

VTT ja tietosuoja

Kiinnitämme erityistä huomioita tietoturvallisuuteen. Sen tavoitteena on suojata tiedon sisältö asiattomalta pääsyltä (tietojemme luottamuksellisuus ja salassapito), tiedon muuttumattomuus (tietojemme eheys) ja tiedon käytettävyys sekä turvata tietojärjestelmiemme keskeytymätön toiminta poikkeustilanteissa ja -oloissa.

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava (DPO)
Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Kirjaamo, PL 1000, 02044 VTT00
Sähköposti: tietosuoja@vtt.fi (tietosuojavastaava ja tietoturvapäällikkö sijaisineen)