Tietosuoja ja saavutettavuus

​​VTT kunnioittaa yksityisyyden suojaa käsitteleviä lakeja ja määräyksiä käsitellessään henkilötietoja. Tietojen keräämisessä ja käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta sekä asiakkaille annettuja sitoumuksia. Keräämme ja tallennamme vain kunkin käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

VTT:ssä tehdään myös jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus

Me VTT:llä tuemme vaikutuspiirissämme ihmisoikeuksia ja näemme saavutettavuuden osana sitä. Vastuullisuus on mukana kaikessa, mitä teemme, ja siinä, miten teemme. Osaamisen ja erinomaisuuden jatkuva kehittäminen on VTT:lle ensiarvoisen tärkeää, ja kehitämme tietojamme ja taitojamme jatkuvasti myös tällä osa-alueella. Haluamme kohdella asiakkaitamme ja muita palveluidemme käyttäjiä reilusti ja tasavertaisesti ja tarjota kaikille erinomaisen asiakaskokemuksen. Lue lisää saavutettavuusselosteessamme.

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Tietosuojavastaava (DPO)
Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Kirjaamo, PL 1000, 02044 VTT00
Sähköposti: [email protected] (tietosuojavastaava ja tietoturvapäällikkö sijaisineen)