Biomassan prosessointiteknologia

Biopohjaisten materiaalien ja tuotannon sivuvirtojen jalostus arvokkaiksi tuotteiksi edistää kestävämpää tulevaisuutta. Monipuolinen tutkimusinfrastruktuurimme mahdollistaa lignoselluloosan kokeellisen hyödyntämisen uusissa tuotteissa. Luomme ja pilotoimme uusia kuitutuotteita, tekstiilejä, biokemikaaleja, biopohjaisia vaihtoehtoja muoville sekä muita tuotteita, joita voidaan hyödyntää monenlaisissa teollisissa prosesseissa.

Me VTT:llä olemme biomassan fraktiointiprosessien ja biomassan prosessointiteknologioiden asiantuntijoita. Bioruukissa sijaitseva tutkimus- ja pilotointi-infrastruktuurimme sopii täydellisesti uusien biomassan käsittelytapojen innovointiin. 

Biopohjaisten materiaalien tuotannon kehitys laboratoriosta teolliseen mittakaavaan on haastavaa. Uudet materiaalit eivät välttämättä käyttäydy odotetulla tavalla, ja joko itse materiaalia tai tuotantoprosessia voidaan joutua säätämään. Me tarjoamme oikeanlaisen infrastruktuurin prosessiesi hienosäätämiseen laboratoriomittakaavasta kokonaisvaltaiseen pilotointiin asti. 

Infrastruktuurimme tarjoaa mahdollisuuden innovoida uusia käyttötapoja olemassa oleville lignoselluloosaraaka-aineillesi. Voit myös kehittää arvokkaita tapoja hyödyntää kierrätystä ja sivuvirtoja. Esimerkiksi ruoantuotannon prosessin sivuvirtoja voidaan hyödyntää ruuan pakkausmateriaalina. 

Selluloosapohjaisten kalvojen ja päällysteiden kehittämiseen VTT:llä on kolme modulaarista pilottilinjastoa. Infrastruktuurimme sopii myös uudenlaisten, selluloosapohjaisten tekstiilien kehittämiseen ja pilotointiin. 

Infrastruktuurimme lyhyesti:

 • VTT Bioruukki: pilotointikeskus biomassan fraktioinnille ja hyödyntämiselle uusissa tuotteissa 
 • Laboratoriot biomassan analysointiin 
 • VTT CelluloseFilms: modulaarinen pilottilinjasto selluloosakalvoille ja -päällysteille 
 • SUTCO: ainutlaatuinen pintakäsittelyn pilotointilinjasto  
 • PLASCO: räätälöity polymeerin pilotointilinjasto
 • Laboratorio biohajoavuuden tutkimiseen

Mitä tarjoamme:

 • Biomassan fraktiointi, mukaan lukien erilaiset esikäsittelymenetelmät (mekaaninen, kemiallinen, entsymaattinen) 
 • Nanoselluloosan tuotanto 
 • Ligniinin ja muiden sivuvirtojen käsittely ja hyödyntäminen (kaarna, tanniinit, olki ja tekstiilijäte) 
 • Nanoselluloosakalvojen ja pinnoitteiden valmistus 
 • Selluloosakalvojen valmistus liuottamalla 
 • Biomassan ja sen osien analysointi 
 • Lignoselluloosan pintaherkät analyysimenetelmät 
 • Selluloosan liuotus ja kuitujen kehräys 
 • Biomateriaalien 3D-tulostus  
 • Polymeerien, muovien ja pakkausmateriaalien biohajoavuuden ja kompostoitavuuden tutkimus
 • Biopohjaisten materiaalien metaanintuottopotentiaali

Kenelle?

 • Yrityksille, jotka haluavat saada enemmän irti biopohjaisista raaka-aineistaan (puu, maatalous, ruokateollisuuden sivuvirrat jne.) 
 • Yritykset, jotka ovat kiinnostuneita löytämään vaihtoehtoja muovipakkauksille (paperiteollisuus, brändinomistajat, konvertterit) 
 • PK-yritykset ja startupit, jotka haluavat kasvattaa tuotantoaan tai kehittää tuotantokonseptiaan 
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!
Jaakko Kuusisaari
Jaakko Kuusisaari
Solution Sales Lead, Biomaterial Processing and Products